Su Konstitucijos diena!

2023-10-25
Lietuvos konstitucija

Prieš 31 metus Tautos referendumu priimtas pagrindinis valstybės teisės aktas – Konstitucija – brandi, išmintinga, grindžiama nekvestionuojamomis vertybėmis: suvereniteto priklausymu Tautai, demokratija, valstybės nepriklausomybe, teisės viešpatavimu, pagarba žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, Lietuvos valstybės geopolitine orientacija, valdžios įstaigų priederme tarnauti žmonėms ir jų atsakomybe.

Šiame teisės akte atsispindi visuomenės sutartis – visų Lietuvos Respublikos piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas dabartinei ir būsimosioms kartoms gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant visuomenėje būtų santarvė; įsipareigojimas kurti ir stiprinti Lietuvos valstybę.

Linkime, kad Konstitucijoje įtvirtintas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis taptų gražia realybe kiekvienam žmogui, kad visuomenėje būtų gerbiamos ir garantuojamos jo prigimtinės teisės ir laisvės, nuo kurių neatsiejamas žmogaus orumas. Būkime atsakingi, siekime ne tik savo, bet ir visos valstybės gerovės, gerbkime Konstituciją ir joje įtvirtintas pamatines vertybes. 

Plungės rajono savivaldybė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.