Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo patirties – į Kuršėnus

2022-03-23
ES 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Projektas „Naujų mokymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“

Kovo 22 dieną vyko trečiasis susitikimas, tęsiant projektą „Naujų mokymo modelių diegimas Plungės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“, kurį įgyvendina Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Plungės akademiko Adolfo Jucio ir „Babrungo“ progimnazijomis bei konsultuojančia Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciniu centru.

Susitikimo programos tikslas – socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas (SEU). Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Gita Vaitkienė pristatė, kaip vykdomas SEU įgūdžių ugdymas jų mokykloje, akcentavo programos svarbą, kuri nuosekliai vykdoma visuose mokyklos koncentruose. Kalbėjo apie tai, kaip keitėsi visos bendruomenės bendravimas, dėmesys vaikams, ypač mokinių tarpusavio elgesys, kurie geranoriškai įsitraukia į socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymą.

Plačiau apie mokinių socialinių, emocinių ir savikontrolės įgūdžių ugdymą papasakojo ir savo veiklą pristatė socialinių emocinių įgūdžių ugdymo mokytoja Gintarė Pučinskienė. Ji dalijosi patirtimi taikant „5 įsitraukusio mokymo matmenys“ metodiką. Diskutuojant aptarta, kad vis daugiau tyrimų parodo, jog socialiniai ir emociniai įgūdžiai, žinios ir įsitikinimai yra esminiai elementai, būtini akademinei ir gyvenimo sėkmei. Mokymasis galimas tik tada, kai yra patenkinami mokinio socialiniai, emociniai ir fiziniai poreikiai. Socialinis ir emocinis ugdymas – procesas, kuriame dalyvauja vaikai ir suaugusieji, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą.

Pavenčių mokykloje priešmokyklinukai ir pradinukai ugdomi pagal LIONS QUEST programą „Laikas kartu“, 5-8 klasių mokiniai – pagal LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“. Šios programos tikslingai ir nuosekliai ugdo SEU įgūdžius per pamokas, kurios yra įtrauktos į ugdymo programą. Taikoma mokymo metodika, užtikrinanti intensyvų mokinio dalyvavimą ir bendradarbiavimą, formuojant ir stiprinant socialinį ir emocinį ugdymą.

Socialinio ir emocinio ugdymo veiksmingumas užtikrinamas į procesą įtraukiant visą bendruomenę: mokinius, mokytojus, administraciją, pagalbos mokiniui specialistus, techninį personalą, tėvus/šeimą, partnerius, kaimynystėje esančias bendruomenes.

Patirties semtasi stebint mokytojos Gintarės Pučinskienės SEU pamoką. Mokytoja Gintarė džiaugėsi galimybe socialiniam ir emociniam ugdymui klases dalinti į dvi grupes – atsiranda galimybė pažinti kiekvieną vaiką ir atliepti jo poreikius.

Savo veikla ir rezultatais dalinosi mokytoja Rita Radavičienė, kuri yra ne tik fizinio ugdymo mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė, bet ir socialinių ir emocinių įgūdžių programos ugdymo mokytoja. Po stebėtos pamokos vyko grįžtamasis ryšys, įsivertinimas ir įvertinimas.

Džiaugiamės galėdami vykdyti projektą kartu su konsultuojančia Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciniu centru. Šios mokyklos pedagogų patirtis socialinio ir emocinio ugdymo programoje neįkainojama. Atrodo, kad šioje mokykloje socialinis ir emocinis ugdymas pulsuoja kiekviename mokyklos kampelyje.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo lėšų.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.