Socialinis globėjas. Kas tai?

2017-02-20       Š. m. vasario 13 d. Plungėje įvyko apskritojo stalo diskusija apie institucinės globos pertvarką ir paslaugų, teikiamų šeimoje ir bendruomenėje, sistemos  sukūrimą savivaldybėje.  Renginyje dalyvavo Telšių regiono pertvarkos procesų ekspertė Laima Jurytė-Zakarauskienė, Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis, mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Kerpauskas, Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjai ir specialistai.

       Susitikimo metu aptartas vienas iš svarbiausių institucinės globos pertvarkos tikslų – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam vaikui augti savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams –  augti globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimoje ar šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje. Daug diskutuota apie naują profesionalaus socialinio globėjo institutą, – kad vaikas patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų atveju ir kad nepatektų į instituciją, – laikiną jo globą ketinama patikėti specialiai paruoštai šeimai (asmeniui) – socialiniam globėjui.

       Socialiniais globėjais galės tapti ne visi. Suinteresuotieji turės atitikti visus Civiliniame kodekse fiziniam globėjui keliamus reikalavimus ir turėti žinių bei patirties teikti vaikui ir jo šeimai kvalifikuotą pagalbą ir intensyvias kompleksines paslaugas, kad per trumpą laiką (iki 12 mėnesių) būtų pasiekti tokie rezultatai, jog vaikas sugrįžtų į savo šeimą. O jeigu vaikui nebūtų galimybės sugrįžti į savo biologinę šeimą – jam turėtų būti surasta globėjų (rūpintojų) šeima, o gal ir sprendžiama dėl įvaikinimo.

       Buvo diskutuojama apie socialinių globėjų darbo pobūdį, jų paiešką ir atranką, mokymus, darbo apmokėjimą ir daugelį kitų klausimų, kurie aktualūs pradedant naują veiklą savivaldybėje. Kadangi šalyje dar nėra teisinio socialinio globėjo instituto reglamentavimo, pavesta Socialinės paramos skyriui parengti vaiko laikino apgyvendinimo socialinio (budinčio) globėjo šeimoje organizavimo ir apmokėjimo tvarkos savivaldybėje aprašo projektą.

 

Socialinės paramos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.