SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMA IR PAGALBA JAI

2015-08-28

             Dažnai socialinės rizikos šeima suprantama tik kaip šeima, kurioje vaikų tėvai nuolat girtauja. Todėl ne vienam kyla klausimas, kodėl šeima į rašoma į Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą Vaiko teisių apsaugos skyriuje, jeigu šeimoje nėra girtavimo atvejų.

          Socialinės rizikos šeima – tai tokia šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių į gūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba). 

          Šeima į Socialinės rizikos šeimų apskaitą (toliau – Apskaita) į rašoma Savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) teikimu, kai nustatomi vaiko teisių ir interesų pažeidimai šeimoje.

          VTAS, gavęs rašytinę ar žodinę informaciją iš į vairių į staigų, institucijų, fizinių asmenų, taip pat ir pačių vaikų apie tai, kad pažeidžiamos vaikų teisės ir jų teisėti interesai, aplanko šeimą, išsiaiškina joje esančią situaciją, ištiria gyvenimo sąlygas, apsiklausia vaikus, kaimynus bei kitus asmenis, surenka papildomą informaciją iš seniūnijos, ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitų į staigų, ją išanalizuoja, į vertina ir priima sprendimą dėl šeimos į rašymo į Apskaitą.

          Šeimos į rašymo į Apskaitą tikslas – organizuoti pagalbą šeimai, teikti jai reikalingas socialines paslaugas, kurios užkirstų kelią šeimos problemoms kilti ir užtikrintų vaikų saugumą šeimoje. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti į veikti socialinę atskirtį . Siekiama, kad vaikai nebūtų paimami iš šeimos ir kad jiems nebūtų nustatoma globa (rūpyba) šeimoje ar socialinės globos institucijoje. 

          Vadovaujantis Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatomis, „imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų,svarbiausia – vaiko interesai.“ Reiškia, kad pirmiausia būtina atsižvelgti į tai, kas geriausia kiekvienam vaikui konkrečiu atveju. Užtikrinant ne tik visas galimybes vaikui gyventi visavertį gyvenimą ir sveikai vystytis, bet ir suteikti vaikui tokią socialinę apsaugą ir globą, kokios reikia vaiko gerovei. Todėl, nustačius vaiko teisių pažeidimus šeimoje, ir ieškoma galimybių, kaip padėti šeimai, kad vaikas galėtų augti savo biologinėje šeimoje. Šeimoms, į rašytoms į Apskaitą, pagal jų gyvenamąją vietą paslaugas teikia Plungės socialinių paslaugų centro ir seniūnijų socialiniai darbuotojai.

          Šiuo metu Apskaitoje yra 164 šeimos, kuriose auga 369 vaikai. Virš 90 proc. šeimų į Apskaitą į rašyta dėl tėvų girtavimo ir socialinių į gūdžių stokos. Vidutiniškai kasmet į Apskaitą į rašoma ir iš jos išbraukiama apie 15 proc. šeimų. Iš Apskaitos dažniausiai išbraukiamos šeimos dėl vaikų pilnametystės – 43 proc., ir dėl to, kad išnyko priežastys, dėl kurių šeima buvo į rašyta – 35 proc.

 

          Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.