Skirtas finansavimas projektui ,,Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės pagrindas“

2015-08-14

       Skirtas finansavimas projektui ,,Sveikas jaunimas – Plungės rajono gerovės pagrindas“ pagal priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas, į diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį “

       2015 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė pasirašė į sakymą Nr. V-934 ,,Dėl finansavimo skyrimo 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės ,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas, į diegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį ” projektams ir priėmė sprendimą skirti 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšas projektams į gyvendinti.

       VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra į vertino gautas 17 projektų paraiškas, iš kurių tik 8 gavo finansavimą,  tarp jų  ir Plungės rajono savivaldybė. Šiam projektui į gyvendinti mūsų rajonui skirta 100 procentų finansavimas – 84887,19 eurų.

      Plungės rajono savivaldybės taryba  2015 m. gegužės 21 d. pritarė Plungės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr.LT11 ,,Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės ,,Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Modelio sukūrimas“ projektų konkurse. 

       Projekto tikslas – sukurti ir į diegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį Plungės rajono savivaldybėje.

       Projekto partneriai:  Bjerkreim savivaldybė (komuna), Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ir Nevyriausybinės visuomeninės organizacija „Krantas“.

       Projekto metu į diegtas JPSPP modelis, e-konsultacijų per Portalą teikimas, mobilių JPSP paslaugų bendruomenėje teikimas, sudarys sąlygas gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Plungės rajono savivaldybėje, prisidės prie jaunimo sveikatos problemų sprendimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo tiek miesto, tiek kaimiškose savivaldybės teritorijose gyvenančiam į vairaus amžiaus jaunimui bei jų tėvams.

       JPSPP koordinatorius kartu su kitų institucijų atstovais užtikrins kokybišką, tikslingą ir savalaikį tokių jaunimo sveikatos problemų, kaip lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuotas nėštumas, psichiką veikiančių medžiagų vartojimas, savižudybės ir savižala, sveikatos sutrikimai, susiję su antsvoriu ir nutukimu, sprendimą (gydymą), stebėseną bei prevenciją. Tai prisidės mažinant rizikingo elgesio atvejus, padės išsaugoti bei stiprinti sveikatą, skatinant sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, psichikos sveikatos stiprinimą ir pan.  

       Tai, kad projektą į gyvendins ir jo veiklose dalyvaus į vairios vietos lygmens organizacijos – Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, į vairios jaunimo organizacijos, švietimo į staigos, policija – padidina galimybes šalinti sveikatos priežiūros skirtumus, kadangi šios institucijos geriausiai žino vietos tikslinės grupės (14-29 m. jaunimo) problemas, poreikius ir gali užtikrinti jų sveikatos į gūdžių, žinių ir gebėjimų stiprinimą.

       Projekto metu visi organizuojami renginiai, mokymai, į sigytos priemonės, į ranga, sveikatos stiprinimo ir sporto inventorius, lauko treniruokliai, gerosios praktikos iš Norvegijos perėmimas ir kitos suplanuotos veiklos, prisidės prie Plungės rajono jaunimo sveikatos stiprinimo, taip pat skatins tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp institucijų, kuris padės spręsti jaunimo sveikatos problemas ir priimti atitinkamus sprendimus.

 

Plungės rajono savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.