Skelbiamas konkursas teikti edukacines programas vaikų vasaros poilsiui

2017-02-27


       Skelbiamas konkursas teikti edukacines programas, kurios būtų į gyvendinamos vaikų vasaros stovyklose. Programas iki kovo 6 d. Švietimo mainų paramos fondui gali teikti į staigos, organizacijos ar pavieniai asmenys, kurie turi teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla.

       Edukacinių programų temos: STEAM (gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų, meno ir matematikos) gebėjimų ugdymas, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos į gūdžių formavimas, karjeros planavimas, etninė kultūra, verslumas. Atrenkant finansuotinas programas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į tai, ar programa susijusi su nurodytomis temomis, ar ji inovatyvi.

       Edukacinių programų tikslas – ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas. Jos turi ugdyti jaunųjų stovyklautojų kūrybiškumą, mokyti konstruktyviai spręsti problemas, bendradarbiauti.

       Viena edukacinė programa bus į gyvendinama per vieną stovyklos pamainą. Konkursą laimėjęs ir finansavimą gavęs stovyklos organizatorius galės sumažinti tėvų mokestį 30 proc. daugumai vaikų ir 95 proc. stovyklos kainos – vaikams iš socialiai remtinų šeimų.

       Turiningai stovyklauti ir pasinaudoti lengvatomis – sumažinta stovyklos kaina – gali visi 7–18 metų vaikai, taip pat ir užsienio lietuviai. Turintieji negalią mokiniai gali būti sulaukę ir 21 metų. 

       Vaikų vasaros stovyklos jau kelerius metus finansuojamos naudojant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšas. Ilgalaikį projektą TAPK inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo mainų paramos fondas. 2017 m. vasaros stovykloms numatyta skirti apie 300 000 Eur.

       Daugiau informacijos – projekto tinklalapyje www.tapk.lt.

       čŒia jau dabar skelbiamos artimiausios stovyklos, kurios vyks per mokinių pavasario atostogas.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius,
tel. (8 5) 219 1197,
el. paštas info@smm.lt

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.