Šiandien visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena

2022-12-09
Dalius Pečiulis

Tarptautinė antikorupcijos diena visuomenėje įgyja vis didesnę svarbą – visuomenė darosi nepakanti korupcijai, kuri pasireiškia įvairiomis formomis: kyšininkavimu, papirkimu, politinių partijų narių protegavimu, ir panašiai.

Mūsų kolektyvas puoselėja įvairias antikorupcines vertybes, tarp kurių – viešumas ir visuomenės informavimas, sąžiningumas prieš save, kolegas ir gyventojus, korupcijos rizikos valdymas. Savo kolektyve taip pat turime kolegą, valstybės tarnautoją Dalių Pečiulį, kuris padeda mums tobulinti antikorupcinę sąmonę tikrindamas tas veiklos sritis, kuriose kyla rizika korupcijai. Tai pirmiausia: viešieji pirkimai, statyba, finansai, projektinė veikla ir kt.

Dalius Pečiulis nuo šių metų gegužės 10 dienos savivaldybės administracijoje užima patarėjo korupcijos prevencijai pareigas. Šis etatas Plungės rajono savivaldybės administracijoje įkurtas įgyvendinant Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus.

Dalius Pečiulis yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įstaigos vadovui – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, padeda jam kurti korupcijai atsparią aplinką bemaž 240 darbuotojų kolektyve: planuoja ir vykdo įvairius patikrinimus, tiria teisės pažeidimus, dalyvauja personalo formavimo procedūrose, prašo savivaldybės darbuotojų paaiškinimų dėl galimų pažeidimų, kontroliuoja, kaip įstaigoje užtikrinamas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir kontrolė bei kt.

Nuo savo darbo pradžios, Dalius Pečiulis administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva atliko jau ne vieną patikrinimą, kurio rezultatai paskatino darbuotojus tobulėti ir kurti atvirą bei sąmoningą komandinį darbą kolektyve bei su išorės įstaigomis.

Pasauliui minint Tarptautinę antikorupcijos dieną, linkime ir kitoms įstaigoms bei visuomenei siekti aukšto sąmoningumo atpažįstant korupciją, ją viešinant ir pranešant apie pažeidimus. Kolegai Daliui Pečiuliui bei visiems su korupcija kovojantiems kitų įstaigų darbuotojams profesinės dienos proga linkime profesinės bei žmogiškosios drąsos bei stiprybės vykdant kasdienes pareigas.

Primename ir kviečiame apie Jums žinomus pažeidimus savivaldybėje (ar jos įstaigose) pranešti Daliui Pečiuliui pasitikėjimo telefonu 8 448 50842 arba el. paštu dalius.peciulis@plunge.lt Korupcijos prevencijos įstatymas reglamentuoja, kad duomenis apie nustatytus pažeidimus, korupcijos rizikos veiksnius ir kitą reikšmingą informaciją savivaldybės administracijos patarėjas korupcijos prevencijai teikia tik tiesiogiai vadovui – savivaldybės administracijos direktoriui. Anonimiškumas garantuojamas.

Tarptautinė antikorupcijos diena skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti visuomenę užkirsti jai kelią. Pagrindinis korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei privačių verslo subjektų veikla būtų nešališka ir skaidri. Darbuotojų ir visuomenės švietimas ir informavimas, teisės aktų išmanymas, įstaigų vadovų sąmoningumas, antikorupcinių iniciatyvų palaikymas yra svarbiausios veiksmingos korupcijos prevencijos prielaidos.

Plungės rajono savivaldybės administracijos informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.