Septintasis „Vilties vėrinėlių” gimtadienis

2012-12-04

 

     Å iais metais Žemaičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo centras „Vilties vėrinėliai“ minėjo jau septynerių veiklos metų sukaktį. VieÅ¡oji įstaiga „Vilties vėrinėliai“ buvo įregistruota ir pradėjo veikti  2005 metų lapkričio 10 dieną. Vaikų ir jaunimo centrą lanko Žemaičių Kalvarijos seniūnijos socialinės rizikos grupės bei probleminių Å¡eimų vaikai darbo dienomis nuo 13 iki 18 val. Lankytojų amžius – 7 – 18 metų. Centro veikloje kasdien dalyvauja 30 ir daugiau vaikų.  „Vilties vėrinėliai“ nuolat vykdo programas, kuriose vaikai dalyvauja pagal savo gebėjimus ir pomėgius. Kasdien vyksta pedagoginė programa, kurios metu vaikai turi galimybę ruoÅ¡ti namų darbus. Psichinės sveikatos ir socialinių įgūdžių programų užsiėmimų metu vaikai formuojasi ir įtvirtina svarbiausius psichosocialinius įgūdžius. Meninių programų (muzikos, teatro, fotografijos, dailės) metu vaikai skleidžiasi kaip kūrybingos savarankiÅ¡kos asmenybės, gebančios pasirinkti tinkamus tikslus geresniam gyvenimui. Kartą per savaitę vyksta organizacijos „Vaiko vartai į moksląâ€œ programų D.R.A.S.A., SPARNAI, „Charakterio ugdymas“, „Savigarba“ užsiėmimai, kuriuose vaikai skirstomi pagal amžiaus grupes. Rankdarbių, vaistažolių pažinimo, bitininkystės bei vaÅ¡ko, sveikos gyvensenos bei asmens higienos užsiėmimų metu vaikai įgyja praktinių įgūdžių, kurie pravers jų gyvenime.  O informacinių technologijų programos metu mokomasi kompiuterinio raÅ¡tingumo pagrindų. Vykdomos individualios ir grupinės psichologinės, socialinės bei pedagoginės  konsultacijos. Kasdien vaikai gauna pavakarius, prireikus gali pavalgyti ir dažniau. Pagal poreikį, toliau gyvenantys vaikai parvežami namo. Vaikams sudarytos sąlygos naudotis duÅ¡ine, iÅ¡siskalbti savo drabužius. Suteikiama būtiniausių mokyklinių reikmenų, higienos priemonių, drabužių bei avalynės. Dirbama ne tik su centrą lankančiais vaikais, bet ir su jų Å¡eimomis. Nuolat lankant ir bendraujant su Å¡eimomis, sulaukiama teigiamų rezultatų, siekiant padėti vaikui susidoroti su iÅ¡kilusiomis problemomis. Å eimoms teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei kitos  socialinės paslaugos. Suteikiama materialinė parama labdaros akcijų metu surinktais daiktais,  tarpininkaujama sprendžiant problemas. Aktyviai ir nuolat bendraujant, stiprėja ryÅ¡iai su bendruomene, tėvai įtraukiami į jų vaikams iÅ¡kylančių problemų sprendimo procesą. Bendradarbiaujant su Plungės rajono savivaldybės administracijos VTAS, seniūnijos socialine darbuotoja, rizikos grupės Å¡eimomis, suderinami pagalbos Å¡eimai planai ir veiksmai. Centro veiklos pagrindiniai rėmėjai –  JAV labdaros organizacija „Vaiko vartai į moksląâ€œ, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nors finansinės paramos paskutiniais metais  iÅ¡ Plungės rajono savivaldybės nebesulaukiame, jaučiame palaikymą ir galime kreiptis iÅ¡kilus problemoms.  Patalpas centrui suteikia Žemaičių Kalvarijos Å¡vč. M. Marijos Apsilankymo parapija.

     Å iais metais gimtadienio Å¡ventėje vaikų ir jaunimo centro  nuolatiniai lankytojai sulaukė ypatingų svečių. Kvietimu į septinto gimtadienio Å¡ventę prasidėjo bendradarbiavimas su neseniai pradėjusiu veikti Å ateikių vaikų dienos centru. Å ventė prasidėjo skambiomis giesmėmis bei  „Vėrinėlių“ teatro  spektakliuku, kurį stebėjo lankytojai ir svečiai. Vėriniečiai džiaugėsi Å¡ateikiÅ¡kių sveikinimu bei gausiomis dovanomis. Sveikinimo žodį tarė  kanauninkas Jonas Ačas. Po meninės programos, kanauninkui Jonui Ačui palaiminus stalą, po bendros maldos, buvo vaiÅ¡inamasi gimtadienio tortu. Prie jaukaus gimtadienio stalo susibūrus, geru žodžiu buvo minimi centro geradariai ir rėmėjai. Padėkos skambėjo esamam centro direktoriui kanauninkui A. Sabaliauskui,  centro įkūrėjui kunigui N. Petrikui, visada talkinančiam parapijos klebonui kanauninkui Jonui Ačui, Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos direktoriui Z. Garbenčiui, V. Garbenčienei, Z. Skeivienei, R. ir A. Mikalauskams, I. Jasaitienei, I. Gedgaudienei, J. Mankauskui,  bendruomenės „Gardai“ pirmininkui B. Kleinauskui, Žemaičių Kalvarijos seniūnui L. Griciui, seniūnijos darbuotojams A. Pabrėžienei bei S. Mikalauskui. Visiems tiems  žmonėms, kurie randa noro, laiko ir galimybių prisidėti prie „Vilties vėrinėlių“ prasmingo ir gražaus gyvavimo. Tiems, į kuriuos galime drąsiai kreiptis pagalbos, jei iÅ¡kyla kokios problemos. Sunku net iÅ¡vardyti, kiek gerų bendruomenės žmonių paremia, pasidalija. Å irdinga padėka buvo skirta ir JAV gyvenantiems, bet nepamirÅ¡tantiems mūsų vaikų –  Dalilei Polikaitienei, Daivai Piscikaitei, Ernestui Raskauskui.  NuoÅ¡irdų ačiū vaikai tarė ir savo lankomo centro programų vadovėms: G. Jurčienei, L. Jokubauskaitei, V.Balčiūnaitei, V. Jundulaitei, V. Angelskienei, A. Brasaitei, I. Virketei. Vadovėms, kurios aukoja savo laiką ir savo Å¡irdies Å¡iluma dalijasi su centrą lankančiais vaikais bei nepaliaujamai kuria gerumą.
     Å ventės metu vadovė Jolanta Virbickienė apžvelgė  per metus vykdytus projektus bei pakvietė pažiūrėti  filmukų apie centro gyvenimą. Žiūrint senesnių metų filmukus, vaikams buvo smagu stebėti, kaip gražiai kasmet keitėsi centro aplinka, kaip pamažu vis gausėjo ir gausėjo reikalingų baldų, aparatūros, priemonių… Tačiau daugiausia Å¡iltų emocijų sukėlė suvokimas, kad ne tik centras turtingėja daiktais bei priemonėmis, bet ir patys vaikai auga bei didėja. Ne tik fiziniu kūnu, bet ir meilės dvasioje.
     Å ventė užsibaigė, visiems dalijantis artuma ir giedant jau tradiciniu „Vilties vėrinėlių“ himnu tapusiu apaÅ¡talo Pauliaus „Himnu Meilei“, jo žodžiais: „…jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aÅ¡ būčiau niekas.“    
                                                                                                          
Centro vadovė
Jolanta Virbickienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.