Seminare kalbėta apie melioracijos darbus ir perspektyvas Plungės rajone

2015-12-30

 


        2015 m. gruodžio 18 dieną Plungės rajono savivaldybėje vyko seminaras „Melioracijos darbų aktualijos ir perspektyvos“. Seminare dalyvavo žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis, Melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis, rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis ir  kiti svečiai.

        Seminaro metu apžvelgtos melioracijos darbų aktualijos ir perspektyvos. Paminėta, kad pastaraisiais metais valstybės parama melioracijai sumažėjo, todėl nei valstybės lėšų, nei ES paramos lėšų melioracijos įrenginiams atnaujinti ir tvarkyti visos Lietuvos mastu nebeužtenka, o bendra melioracijos sistemų būklė kasmet prastėja. Daugelis melioracijos sistemų Lietuvoje yra įrengtos prieš daugiau nei 50 metų, todėl nenuostabu, kad visus metus turinčios veikti sistemos nebefunkcionuoja taip, kaip turėtų.

        Kalbėta ir apie asociacijų kūrimą, jų istoriją bei naudą. Juolab, kad vis dar yra galimybė už didžią dalį darbų mokėti ES struktūrinių fondų lėšomis. Kitose Europos Sąjungos šalyje yra nemažai susikūrusių panašių asociacijų, kurios aktyviai dalyvauja gerinant  žemės ūkio būklę. Buvo paminėtas Šilalės rajonas, kuriame įsikūrusios 13 asociacijų ir visos jos pasinaudojo 2007-2013 m. KPP programos priemonėmis. O mūsų rajone įsikūrusi tik viena asociacija, tad potencialas joms steigtis turėtų būti didelis.

      Ūkininkai buvo  supažindinti su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisyklėmis, pirmo paraiškų rinkimo rezultatais ir nustatytais trūkumais. Buvo pateikta informacija ir apie situaciją Žemaitijos regione, aptartos paraiškose dažniausiai pasitaikančios klaidos. Atsakyta į rūpimus klausimus, kalbėta apie naujas techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisykles, kurios įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d. Priminta, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. bus įteisinta administracinė atsakomybė už melioracijos įrenginių gadinimą arba naikinimą – taip atsiras įrankiai kovoti su pažeidėjais. 

      Plungės rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių  valdymui ir naudojimui patikėjimo teise skiriamos nedidelės lėšos, už kurias  galima vykdyti tik priežiūros  ir paprastojo remonto darbus. Išvardyti 2015 metais atlikti darbai bei planuojami 2016 metų darbai. Pranešėjai ragino visus gyventojus, turinčius melioruotus žemės sklypus, kreiptis į Žemės ūkio skyrių su prašymais dėl melioracijos įrenginių avarinių gedimų remonto. Valstybei nuosavybės teise priklausantys  avarinės būklės melioracijos įrenginiai (valstybei nuosavybės teise priklauso drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis) remontuojami iš valstybės lėšų.Plungės rajono savivaldybės informacija


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.