Sėkmingai įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. I etapas“

2011-10-10

 

              Plungė rajono  savivaldybė  su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2009 m. birželio 23 d. pasiraÅ¡ė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Plungėje. I etapas“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-009 finansavimo ir administravimo sutartį Nr.2007-2013/FA/2009/V/12. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis” VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”. Pagal sutartį Plungės rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skirta 3 893 059,26 Lt, iÅ¡ kurių 3 157 088,34 Lt – ES Sanglaudos fondo lėÅ¡os, 371 422,16 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėÅ¡os ir 364 548,76 Lt – Plungės rajono savivaldybės skolintos lėÅ¡os.

                Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Plungės mieste. I etapas“ įgyvendinimui 2010 m. rugsėjo  10 d. su UAB „Plungės lagūna“ buvo sudaryta rangos darbų sutartis. Projekte   numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Plungės miesto Kepyklos gatvės  kvartale, Parko, Žemaičių, Draugystės, Baltijos, KurÅ¡ių gatvėse. Bendras  nuotekų tinklų ilgis – 7 716 m, vandentiekio tinklų – 5 127 m. Plečiant nuotekų tinklus,  bus pastatytos 5 nuotekų siurblinės. Projektas buvo sėkmingai įgyvendintas, ir 2011 m. rugsėjo 27 d. pasiraÅ¡ytas  statybos užbaigimo aktas.
                                        
            Å is projektas prisidėjo prie vieno iÅ¡ svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES Å¡alių narių ar atskirų regionų mažinimo. Nutiesus projekte numatytus vandentiekio ir nuotekų tinklus, mieste gerėja Plungės gyventojų gyvenimo kokybė, užkirstas kelias požeminių ir pavirÅ¡inių vandenų tarÅ¡ai, apsaugota gamtinė aplinka, o visa  tai daro įtaką vietos gyventojų sveikatai. Tiesioginė nauda gyventojams  ta, kad, pagal preliminarius skaičiavimus, po numatytų projektų įgyvendinimo prie centralizuotų vandentvarkos ūkio sistemų turės galimybę prisijungti 498 vandens ir 660 nuotekų vartotojų. Å ie žmonės galės žymiai pagerinti savo gyvenimo kokybę. Be to, gyventojai galės naudoti geresnį geriamąjį vandenį, buitinės nuotekos neterÅ¡ požeminio vandens,  pagerės sanitarinė aplinkos būklė. Todėl kviečiame gyventojus pasinaudoti Å¡ia galimybe ir  jungtis prie naujai įrengtų tinklų. 
                                
         Prisijungimas prie miesto tinklų bus vykdomas, gyventojams pateikus praÅ¡ymus techninėms sąlygoms gauti UAB „Plungės vandenys” administracijoje, NoriÅ¡kių km., Plungės r. Bendrovėje iÅ¡duodamos reikalingos techninės sąlygos, pagal kurias, gyventojų užsakymu, projektuotojai paruoÅ¡ia projektus prisijungti prie miesto tinklų. Turėdamas projektą, gyventojas organizuoja pasijungimo prie miesto tinklų darbus. Atlikus pasijungimo darbus, gyventojas sudaro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojo sutartį su UAB „Plungės vandenys”.
 
IÅ¡samesnė informacija apie projektą teikiama:
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas
Arvydas Liutika
tel.: (8 448)  73 142; mob. tel. 8 686 69 230
faks. (8 448)  51 683;
el.p.
arvydas@plunge.lt

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.