Sėkmingai įgyvendintas projektas „Teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto statybai Beržoro kaime, detaliojo plano parengimas“, Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-002

2012-09-24

 
 
 
 
 
     
     Plungės rajono savivaldybės administracija sėkmingai įgyvendino projektą Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-002 „Teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detaliojo plano parengimas“. Projektas buvo įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Jis buvo iÅ¡ dalies finansuojamas  Europos socialinio fondo lėÅ¡omis.
     Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 13 026,32 Lt.
     IÅ¡ jų:
     Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – 11 072,37 Lt;
     Savivaldybės indėlis – 1 953,95 Lt.
    
     Projekto įgyvendinimo tikslas – užtikrinti  Plungės rajono savivaldybės teritorijos racionalų panaudojimą ir darnų vystymą, tikslingą lėÅ¡ų bei kitų resursų panaudojimą.
     Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalųjį planą.
    
     Įgyvendinus projektą, pasiektas rezultatas – parengtas teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalusis planas. Projekto įgyvendinimo teritorija – Beržoro kaimas, kuris patenka į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją. Parengus teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalųjį planą, sudarytos sąlygos tinkamai panaudoti teritoriją, ją pritaikant turizmo reikmėms, nustatant teritorijos plėtros tendencijas, naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus bei priemones, efektyviau realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu priskirtos savivaldybėms funkcijos. Įgyvendinus projektą, padidėjo administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityse, vieÅ¡ojo administravimo efektyvumas.
    
     Projekto pasiekimai:
     1. Pagerintas Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas teritorijų planavimo srityje.
     2. Sustiprinti specialistų gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityje.
    
     Projekto rezultatas ir pasiekimai turėjo teigiamą poveikį Plungės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimui teritorijų planavimo srityje, teigiamai paveikė saugomų teritorijų vystymąsi ir racionalų jų panaudojimą. Atsižvelgiant į pasiektą rezultatą ir pasinaudojant finansavimo galimybėmis realizuoti detaliojo plano sprendinius, racionaliau paskirstomi valstybės biudžeto iÅ¡tekliai ir geriau įgyvendinami piliečių lūkesčiai.
     Projekto įgyvendinimo rezultatas tiesiogiai prisidėjo prie 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ produkto rodiklio pasiekimo.
    
     IÅ¡skirtiniai įgyvendinto projekto aspektai:
    Įgyvendinant projektą, buvo vykdomos Å¡ios vieÅ¡umo priemonės:
      Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis bus naudinga, vykdant naujojo Europos Sąjungos paramos programavimo laikotarpio veiklas, administruojant ir įgyvendinant naujus projektus.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa JonuÅ¡ienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.