Savivaldybės trišalė sutartis pasirašyta Alsėdžių gimnazijoje

2016-05-24
 


 

       Gegužės 20-ą jau ketvirtą kartą Alsėdžių gimnazija sukvietė regiono moksleivius ir mokytojus į renginius, skirtus Kariuomenės ir visuomenės bei partizanų pagerbimo ir vienybės dienai.  Pagrindiniu  šios dienos akcentu tapo iškilmingas trišalės sutarties pasirašymas tarp Plungės rajono savivaldybės, Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės. Vienas iš pagrindinių šios sutarties punktų skelbia, jog nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos Alsėdžių gimnazijoje bus steigiamos šauliškos klasės.

       Alsėdžių gimnazija buvo primoji mokykla šalyje, dar 2001 metais pradėjusi  vykdyti gynybinio – pilietinio ugdymo programą. Kasmet į šią mokyklą mokytis pagal šią programą atvyksta mokiniai iš visos Lietuvos. Praėjusių metų rugsėjo 1-ą mokytis  į Alsėdžių gimnaziją atvyko per 30 mokinių iš Gargždų, Klaipėdos, Kėdainių, Mažeikių, Akmenės ir kitų rajonų.  Mokyklai seniai prigijęs „sukarintos“ mokyklos pavadinimas, todėl čia kiekvieną pavasarį vyksta tiek mokyklos, tiek kitų statutinių profesijų pristatymo renginiai. Auditorijose apie profesijų pasirinkimus mokiniams pasakojo Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė Berta Dauknytė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapitonas Jurgis Norvaiša, majoras Stasys Vilkinas, kariūnas Aleksandras Leonidovas, kariūnas Evaldas Šeduikis, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Karjeros centro specialistė Greta Monkevičiūtė ir šios mokyklos kursantas, buvęs mūsų gimnazijos mokinys Regimantas Kontrimas, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjas Tomas Darbutas, tarptautinės kompanijos naftos gavybos ekspertė, buvusi gimnazijos mokinė  Aurelija Steffansen (Danija).

       Pasirašyti sutarties atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis,  Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Aristidas Garasimavičius. Sutarties pasirašyme turėjęs dalyvauti LR kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, dėl svarbių priežasčių negalėjęs dalyvauti, pranešė, kad į gimnaziją atvyks rugsėjo 1-ą.

       Sulaukta ir kitų garbingų svečių – renginyje dalyvavo LR Seimo narys Jurgis Razma, Vytauto Kernagio fondo steigėjas Vytautas Kernagis, Savivaldybės tarybos nariai Asta Beierle Eigirdienė, Vaidotas Skierus, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Giedrė Jankauskienė.  Sulaukta didžiulio būrio mokinių ir mokytojų iš Telšių rajono Nevarėnų pagrindinės  mokyklos, Telšių „Džiugo“ gimnazijos, Skuodo rajono Mosėdžio, Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio, Židikų Marijos Pečkauskaitės, Plungės „Saulės“, Kulių  gimnazijų, Plungės „Ryto“, Akad. A. Jucio, Senamiesčio mokyklų.

       Trumpai papasakojęs apie gimnazijos pasiekimus ir kasdienybę, visus svečius ir renginio dalyvius pasveikino  gimnazijos direktorius Leonas Mockūnas.

       Pakvietus į sceną Plungės rajono savivaldybės merą Audrių Klišonį, Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadą Julių Svirušį, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadą pulkininką leitenantą Aristidą Garasimavičių, prasidėjo iškilmingas trišalės sutarties pasirašymo momentas.  Šiai bendradarbiavimo sutarčiai Savivaldybės taryba pritarė 2016 metų kovo 31 dienos sprendimu Nr. T1-67. Sutartimi visos pasirašiusios šalys įsipareigoja bendradarbiauti, ugdydamos vaikų ir jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą ir tautiškumą, naudodamos neformaliojo ugdymo programas, rengti mokinius karo tarnybai ir pilietiniam pasipriešinimui, supažindinti juos su kariuomene ir karo tarnyba. Sutartyje numatyta, kad Savivaldybė įsipareigoja nuo 2016 metų steigti jaunųjų šaulių klases Alsėdžių gimnazijoje, konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą dėl ugdymo plano pritaikymo šaulių klasėms, rekomenduoti Plungės bendrojo ugdymo mokykloms steigti jaunųjų šaulių būrelius, pagal galimybes finansuoti mokinių vasaros metu organizuojamas stovyklas šauliams.

       Po sutarties pasirašymo pirmasis sveikinimo žodį tarė Savivaldybės meras Audrius Klišonis. Jis prisiminė tuos laikus, kai apie tokią mokyklą buvo pradėta tik nedrąsiai galvoti. „Šiandien išgirdome, kad Kariuomenės vadas Rugsėjo 1-osios šventę atvyks švęsti čia, aš taip pat jau žinau, kur būsiu šią dieną. Atvažiuosime pasveikinti pirmųjų šauliškos klasės mokinių“,-  sakė meras, įteikdamas visiems sutarties partneriams ir gimnazijos direktoriui dovanų. Mintimis, kaip ši sutartis pakeis rajono švietimo įstaigų darbą, dalijosi ir KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadas Aristidas Garasimavičius bei Lietuvos šaulių sąjungos Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis.

       Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės vadas Julius Svirušis įteikė padėkos raštus aktyviausiems jauniesiems šauliams, kurie šiais metais baigia gimnaziją. Padėkos įteiktos Deimantei Tumkutei, Jonui Mockūnui ir Robertui Dobilui.

Gimnazijos direktorius Leonas Mockūnas padėkos raštus teikė nuolatiniam ir pagrindiniam renginių rėmėjui – UAB „Beinoro Gralis“ vadovui, Savivaldybės tarybos nariui Petrui Beinorui; už rajono jaunimo sutelktumą padėkos raštas įteiktas ir naujai savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Giedrei Jankauskienei.

       Apie pilietiškumo ugdymą mintimis dalijosi ir Vytauto Kernagio fondo steigėjas Vytautas Kernagis. Jo nuomone, pagrindinis auklėjimas perduodamas asmeniniu pavyzdžiu. „Nustebau atvykęs į šią mokyklą. Nieko apie ją nebuvau girdėjęs, tačiau įėjus labiausiai nustebino, kad visi čia užimti kažkokiu veiksmu“,- kalbėjo V. Kernagis. Seimo narys Jurgis Razma džiaugėsi mokykla, kuri turi kryptį ir žino, kaip ją išlaikyti, kad kitų mokyklų mokiniai, atvykę mokytis į Plungės rajoną, jaustųsi gerai. „Džiugu, kad nebijote konkurencijos, nustebau, kad tiek suvažiavusių kitų mokyklų mokinių“,- įspūdžiais dalijosi J. Razma.

       Daug gražių žodžių apie mokyklą ir jos mokinius išsakė ir gimnazijos partneriams –   KTU – atstovaujanti Berta Dauknytė. Ji pristatė Kauno technologijos universiteto projektą „Mokyklos himnas“, kuriame dalyvavo ir Alsėdžių gimnazija. „Labai smagu čia būti. Nuvažiavus į kitas mokyklas, viską reikia derinti su pedagogais, o čia viską žinojo mokiniai – kur turiu eiti, ką veikti, – tai tikrai neapsakomas jausmas“, – pasakojo  KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto  koordinatore dirbanti B. Dauknytė.

       Po svečių pasisakymų mokytojai buvo pakviesti į seminarą „Pilietiškumo ugdymas mokykloje ir krašto gynyba“. Seminare buvo pristatytas kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko parengtas pranešimas „Pedagogų vaidmuo, ugdant moksleivių pilietiškumą ir stiprinant  šalies gynybą“. Pranešimą pristatė ir su pedagogais diskutavo KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės vadas Aristidas Garasimavičius. Alsėdžių gimnazijos direktoriaus  Leono  Mockūno pranešimo tema –   „Geroji patirtis, kuriant gimnazijos savito ugdymo programą“, o Vytauto Kernagio labdaros fondo steigėjas  Vytautas Kernagis kvietė diskutuoti tema  „Pilietiškumo ugdymas kitaip / meno forma“.

       Kol pedagogai sprendė, kaip toliau pilietiškai ugdys jauną kartą, mokiniai varžėsi pačiose įvairiausiose rungtyse. Buvo sudaryta net 13 komandų, kurių nariai stebėjo KASP parodomą programą, vykdė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo  Tomo Darbuto komandos nurodymus, susipažindami su paramediko profesija. Įdomių užduočių buvo parengę ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapitonas Jurgis Norvaiša, majoras Stasys Vilkinas, kariūnai Aleksandras Leonidovas bei Evaldas Šeduikis.

       Kareiviškos košės virėjams pateikus šį, visus renginius vainikuojantį, patiekalą, buvo susumuoti rezultatai. Paaiškėjo, kad geriausia komanda iš 13 dalyvavusių tapo „Mosėdžio bulkutės“.

       Šventinę nuotaiką gimnazijos bendruomenei padėjo sukurti ir Platelių meno mokyklos orkestras.Daiva Gramalienė,
Alsėdžių gimnazijos neformaliojo ugdymo organizatorė
 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.