Savivaldybės tarybos posėdyje

2022-11-25
Plungės rajono savivaldybė Pastatas

Lapkričio 24 dieną vyko Plungės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kurio darbotvarkėje – 21 klausimas. Posėdžio pradžioje Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė pateikė informaciją apie Plungės skyriaus vykdomas  programas. Nedarbo lygis Plungėje augo per pandemijos piką, o šiuo metu siekia 7 procentus, darbo ieško 1453 asmenys. Augo darbo ieškančių moterų (58,8 proc.), gyvenančiųjų kaime (44,5 proc.), jaunimo (23,2 proc.), asmenų su negalia (10,2) skaičius. Metams baigiantis skelbiama apie 2418 laisvų darbo vietų. Per šiuos metus Plungės rajone buvo įdarbinta 120 ukrainiečių, dešimt išsiųsta mokytis.

Stiprins pozityvios tėvystės įgūdžius

Pritarta, kad savivaldybė ir toliau partnerio teisėmis dalyvautų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ priemonės „Programos „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas Lietuvoje“ III etape ir prisidėtų prie pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo ir stiprinimo, suteikiant tėvams daugiau žinių, reikalingų tinkamam elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų auklėjimui.

Projekto partneriai – Plungės rajono savivaldybės administracija, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Higienos institutas, Sveikatos apsaugos ministerija.

Papildyta gaunamų už nuomą lėšų panaudojimo tvarka

Pritarta, kad būtų papildytas savivaldybės įmonės „Plungės būstas“ surenkamų pajamų už gyvenamųjų patalpų nuomą planavimo, naudojimo, apskaitos ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

Iki šiol remontuojamų patalpų ar infrastruktūros gerinimo darbams buvo numatyta skirti iki 100 eurų už kv. m. Kai remontui numatytos lėšos neviršydavo 100 eurų už kv. m, darbai buvo atliekami SĮ „Plungės būstas“ direktoriaus įsakymu, jei darbai atsieidavo brangiau –  lėšos buvo naudojamos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komitetui pritarus.

Pritarta, kad remonto darbams numatyta suma būtų padidinta iki 200 eurų už kv. m. Motyvuota, kad per pastaruosius metus padidėjo degalų, elektros, statybinių medžiagų ir statybos darbų kainos, kilo   minimalus valandinis darbų įkainis.

Gaunamų už nuomą lėšų panaudojimo tvarka papildyta punktu, kuris leis surinktas už nuomą lėšas panaudoti nuomojamų ir socialinių būstų administravimo, namo techninės priežiūros ir namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo išlaidoms padengti pagal bendrijų ar jungtinę veiklą valdomų daugiabučių susirinkimuose priimtus sprendimus.

Į aukcioną – savivaldybei nereikalingas nenaudojamas turtas

Nuspręsta papildyti viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu, tačiau jos funkcijoms vykdyti nereikalingu ir nenaudojamu nekilnojamojo turto objektu.

Aukcionui bus teikiamas žemės sklypas su gyvenamuoju namu ir priklausiniais, esantis Alsėdžių g. 16, Žemaičių Kalvarijos miestelyje.

Posėdyje taip pat pritarta sprendimui nurašyti nekilnojamąjį turtą – kiaulidę Rotinėnuose ir valdymo punktą Plungėje, Salantų gatvėje. Kiaulidės nuosavybės teisė savivaldybės buvo pripažinta vykdant bešeimininkio turto procedūras. Prie pastato žemės sklypo nėra suformuota, o pastato – kiaulidės – faktiškai nerasta. Valdymo punktas, esantis Salantų g. 5B, Plungėje taip pat faktiškai nerastas. Abu objektai nereikalingi Savivaldybės funkcijoms vykdyti, todėl buvo nurašyti iš apskaitos.

Nustatyti socialinių paslaugų įkainiai

Posėdyje patvirtinti Plungės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, ir (ar) kitose akredituotas paslaugas teikiančiose įstaigose kainų Plungės rajono gyventojams dydžiai.

Vadovaujantis teisės aktais būtina kasmet peržiūrėti ir patvirtinti socialinių paslaugų kainas. Socialinių paslaugų rūšys yra reglamentuotos Socialinių paslaugų kataloge, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 dienos.

Pažymėtina, kad esant pasiūlai paslaugų gavėjai turės galimybę pasirinkti paslaugos teikėją.

Plungės socialinių paslaugų centre teikiamų bendrųjų ir specialiųjų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) socialinių paslaugų vienam asmeniui kainos: transporto (specialaus) organizavimas – 0,74 Eur už kilometrą; maitinimo organizavimas labdaros valgykloje pietus gaunantiems asmenims – 2,50 Eur per dieną; Dienos centre socialines paslaugas gaunantiems asmenims, kai maitinama vieną kartą per dieną – 2,50 Eur per dieną; Dienos centre socialines paslaugas gaunantiems asmenims, kai maitinama du kartus per dieną – 4,00 Eur per dieną; pagalba į namus – 9,21 Eur už valandą; socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas Dienos centre be maitinimo – 2,75 Eur už valandą; kai maitinama vieną kartą per dieną – 3,06 Eur už valandą; kai maitinama du kartus per dieną – 3,25 Eur už valandą; Palydėjimo paslauga jaunuoliams (su apgyvendinimu) – 8,33 Eur už parą; intensyvi krizių įveikimo pagalba (su apgyvendinimu) – 21,45 Eur už parą; pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti – 10,78 Eur už valandą; dienos socialinė globa Dienos centre be maitinimo – 5,80 Eur už valandą; kai maitinama vieną kartą per dieną – 6,11 Eur už valandą; kai maitinama du kartus per dieną – 6,30 Eur už valandą; dienos socialinė globa asmens namuose – 9,57 Eur už valandą; trumpalaikė/ilgalaikė socialinė globa Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 75,57 Eur už parą.

Plungės krizių centre teikiamų specialiųjų (socialinės priežiūros) socialinių paslaugų vienam asmeniui kainos: laikinas apnakvindinimas – 16,34 Eur už parą; apgyvendinimas nakvynės namuose – 16,34 Eur už parą; kitose akredituotas paslaugas teikiančiose įstaigose teikiamų specialiųjų socialinių paslaugų vienam asmeniui kainos: apgyvendinimas apsaugotame būste – 525  Eur per mėnesį; vaikų dienos socialinė priežiūra – 30 Eur per mėnesį.

Pritarta, kad nustatyti ir patvirtinti socialinių paslaugų išlaidų finansavimo dydžiai Plungės rajono gyventojams būtų taikomai ir kitose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.

Keičiasi Etikos komisijos sudėtis

Gavus Savivaldybės tarybos nario Tado Šetkauskio prašymą išbraukti jį iš Etikos komisijos sudėties, komisiją reikėjo papildyti kitu Savivaldybės tarybos nariu. Galimos kandidatūros buvo aptartos prieš Savivaldybės tarybos posėdį vykusiame Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje. Komiteto posėdyje bendru sutarimu pritarta Vidos Bondauskienės kandidatūrai.

Pristačius tokį sprendimo projektą Savivaldybės tarybos posėdyje Algirdas Pečiulis frakcijos vardu prieš balsavimą paprašė kelių minučių pertraukėlės.

Po pertraukėlės paskelbus balsavimą, kad į komisijos darbą įsilietų naujas narys – V. Bondauskienė – dauguma pasisakė už (13), 6 buvo prieš, vienas – susilaikė.

T. Šetkauskis ėjo Etikos komisijos pirmininko pareigas, taigi, pirmame naujos sudėties Etikos komisijos posėdyje reikės išsirinkti naują pirmininką, norint užtikrinti tolimesnį komisijos darbą.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.