Savivaldybėje diskutuota dėl irklavimo bazės atnaujinimo viešosios ir privačios partnerystės būdu

2012-03-07

 
 

           Å . m. kovo 6 d. Plungės rajono savivaldybėje antrą kartą lankėsi VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus viršininkė Dalia Budrienė ir  ekspertė Viktorija Kazarauskaitė.  Pirmasis viešnių  vizitas buvo skirtas supažindinti plungiškius su viešojo ir privataus sektoriaus partnerytės (VPSP) galimybėmis, Lietuvoje ir užsienyje į gyvendintų projektų pavyzdžiais, tokios partnerystės nauda ir trūkumais bei pasitarti  dėl Plungės rajono savivaldybėje numatomų į gyvendinti projektų.  Susitikimo metu buvo diskutuota apie galimybes M. Oginskio dvaro dešiniąją oficiną pritaikyti viešbučio veiklai, apie irklavimo bazės atnaujinimą, Plungės sporto komplekso statybą, socialinių paslaugų plėtros buvusios poliklinikos pastate perspektyvas ir kitas projektines idėjas. 
           Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai viešojo ir privataus sektorių atstovų bendradarbiavimas, pagrį stas ilgalaike sutartimi, kurios esmė yra teikti tradiciškai viešojo sektoriaus kompetencijai priskiriamas paslaugas ir plėtoti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.  Poreikis į gyvendinti VPSP projektus kyla dėl biudžetinio finansavimo ribotumo, sąnaudų mažinimo ir poreikio gerinti visuomeninę infrastruktūrą.
           Atsižvelgiant į VPSP galimybes, Plungėje buvo pradėta atviriau diskutuoti apie irklavimo bazės atnaujinimo galimybes, bendradarbiaujant su privačiais investuotojais.  Vasario 14 d. į pasitarimą šiuo klausimu rinkosi Plungės sporto taryba, Sporto mokyklos atstovai ir rajono politikai.  Išklausius visų dalyvavusiųjų argumentus, buvo nuspręsta, kad aptariamoji paslauga rajonui reikalinga ir būtina toliau detaliai nagrinėti jos į gyvendinimo galimybes. Parengus išsamesnę informaciją apie objektą, žemės ir pastatų vertes, vaikų skaičių, tendencijas, iš Savivaldybės biudžeto skiriamo finansavimo dalį , lankytojų į našo dydį ir pan., dėl irklavimo bazės atnaujinimo dar kartą  iš VšĮ CPVA buvo pakviestos VPSP skyriaus ekspertės.
           Susitikimo metu CPVA darbuotojos susirinkusiesiems pateikė preliminarų savivaldybės poreikių į vertinimą finansine išraiška ir palygino ją su turimos infrastruktūros (žemės, pastatų) verte ir privataus investuotojo galimybėmis.
           Atsižvelgiant į pirminius skaičiavimus, manoma, kad tikslingiausia objektą atnaujinti koncesijos sutarties pagrindu.
           Koncesija – vienas iš VPSP būdų, skirtas pajamas generuojantiems projektams.
           Koncesijos tikslas – išnaudojant privataus sektoriaus efektyvumą, inovatyvumą ir orientaciją į pelną, išvystyti pajamas generuojančią infrastruktūrą ir suteikti koncesininkui teisę gauti šias pajamas per nustatytą periodą. 
           Pagal šiandien galiojančius į statymus, koncesijos sutartis galėtų būti pasirašoma ne ilgesniam nei 25 metų laikotarpiui.  Koncesininkas būtų pasirenkamas viešojo konkurso būdu.  Vienas iš aktualiausių klausimų, pradedant rengti konkurso dokumentaciją – nuosavybės priklausomybė, t. y.,  kam atiteks žemė pasibaigus sutarčiai, nes perduodamas ir naujai sukuriamas turtas  gali priklausyti tiek privačiam, tiek viešajam sektoriui.
           Pasitarimo metu CPVA atstovės pasisiūlė prireikus konsultuoti Savivaldybės atstovus koncesijos dokumentacijos rengimo klausimais ir rekomendavo kreiptis į Finansų ministeriją dėl pritarimo numatomam į gyvendinti projektui.
           Artimiausiu metu Administracijos direktoriaus 2012 m. vasario  6 d. į sakymu Nr. D-145 sudaryta darbo grupė pradės rengti konkursinę dokumentaciją.
           Norinčius išsamiau susipažinti su numatomo į gyvendinti irklavimo bazės atnaujinimo projektu prašome kreipti į Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoją Alvydą Viršilą, tel. (8 448) 73 139, el. paštu alvydas@plunge.lt.
          
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.