„Ryto“ pagrindinėje mokykloje baigėsi projektas „Pro šimtmečio langą“

2017-12-15

Tokiu pavadinimu Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje baigėsi net 2 savaites mokyklą ir jos bendruomenę džiuginęs integruotas kūrybinis projektas „Pro šimtmečio langą“, kurio  tikslas buvo nauju žvilgsniu nužvelgti Lietuvos gyvenimo 100 metų  laikotarpį:

papročius, tradicijas, žmones supančius daiktus, buitį, aprangą, amatus ir technologijas, kultūrą, knygas, meną ir muziką.

Gruodžio 6 dieną per klasės valandėlę į aktų salę susirinkę 5-9 klasių mokiniai aptarė projektą, stebėjo menines kūrybines kompozicijas: „Gyvąjį istorijos paveikslą“, mados studijos „Ažūrė“ pasirodymą, klausėsi „Žemaitiškų skaitymų“ (mokytoja Jurgita  Pakarklienė), sužinojo apie UNESCO nematerialiu paveldu paskelbtą „Lietuvių dainų ir šokių švenčių“ istoriją (mokytoja Romena Zabielienė), klausėsi lietuviškų dainų.

Viso projekto metu parodose, kurios vyko net 3 erdvėse,  informaciniuose stenduose, vedant netradicines pamokas, mokiniai galėjo realiai pamatyti ir pajusti laiko tėkmę, palyginti asmeninio ir visuomeninio gyvenimo skirtumus, atsirinkti, ką patys gali pritaikyti šiandienos gyvenime, o ką pasilikti istorijai.

Projektą iniciavo technologijų, menų ir dorinio ugdymo metodinė grupė, prie kurių mielai prisidėjo istorijos, lietuvių k. ir literatūros, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, užsienio kalbų ir kūno kultūros mokytojai, bibliotekos informacinio centro darbuotojos, tėvai, mokiniai ir kiti bendruomenės nariai.

10b, 9c ir 9b klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Irenos Platakienės,  nuostabiais tradiciniais karpiniais papuošė projekto interjerą, stendus ir parodas. Dėkui 6 -10 klasių mokiniams ir jų mokytojams, kurie per matematikos pamokas mokėsi ne tik formulių, bet ir darė erdvinius kūnus, iš kurių pastatė „Šimtmečio pilį“.

Senuosius amatus ir įrankius parodoje „Senieji daiktai“ pristatė istorijos mokytojai V. Žutautaitė, J. Mieliauskienė, A. Jakštas,  o „Kraičio skrynios paslaptimis“, t. y. tradiciniais  rankdarbiais, dalijosi technologijų mokytojos A. Kudzevičienė ir I. Platakienė.

Technologijų pamokose į „Lietuvių tautinio kostiumo“  istoriją ir ypatumus gilinosi ir savo kūrybinius darbus pristatė  aštuntokai, o tradicines namų langines gamino 7 klasių mokiniai (mokyt. V. Duoblys). Per dailės pamokas (mokyt. V. Stankuvienė) moksleiviai mokėsi kūriniuose moderniai pritaikyti senuosius raštus ir ornamentus, o IKT pamokose (mokyt. R. Venckienė ir L. Stugienė) kompiuterinėmis programomis juos kūrė. Dorinis ugdymas padėjo prisiminti mokyklinės uniformos istoriją (mokyt. D. Jansonienė ir M. Balsytė), „Šimtmečio išradimus“ pateikė fizika (mokyt. M. Mikaitė), chemija nustebino „Rašalu iš natūralių medžiagų“ (mokyt. I. Niedvarienė).

„Literatūriniu langu praeitin“ atsigręžė lietuvių kalba ir literatūra (mokyt. G. Norkuvienė), o bibliotekoje (paroda  „Knygos amžių sandūroje“) buvo galima susipažinti su senaisiais vadovėliais ir žurnalais  (bibliotekininkės K. Vanskevičienė ir I. Burvienė). 

Apie didžiųjų valstybių – Anglijos, Vokietijos ir Rusijos – įtaką Lietuvai  mokiniai domėjosi užsienio kalbų pamokose, o senuosius žaidimus žaidė per kūno kultūros pamokas.

Projektas baigėsi.  Iki Lietuvos šimtmečio minėjimo liko dar keli mėnesiai, todėl mokiniai turės laiko projekto metu įgytas žinias ir patirtį  panaudoti, įgyvendindami naujas  idėjas, gerus darbus, skirstus Lietuvai.

 

Projekto koordinatorė technologijų mokytoja I. Platakienė.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.