Rinkimų stebėtojų kandidatūras registruoja rinkimų komisijos

2023-01-10
rinkimai balsavimas

Artėjant 2023 m. kovo 5 d. vyksiantiems savivaldybių tarybų ir merų rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad rinkimų stebėtojų kandidatūras registruoja ir asmens duomenų apsaugą užtikrina savivaldybių rinkimų komisijos.

Politinės organizacijos ir išsikėlę kandidatai, nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti stebėtojais ne daugiau kaip po 2 stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Jų prašymai registruoti stebėtojus pateikiami elektroniniu būdu VRK elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt.

Prašyme dėl rinkimų stebėtojo registravimo „Rinkėjo puslapyje“ turi būti nurodyti šie duomenys:

  1. asmens vardas ir pavardė;
  2. asmens kodas;
  3. savivaldybės, kurioje pageidaujama stebėti rinkimus, pavadinimas;
  4. rinkimų apylinkės (ar keleto tos savivaldybės rinkimų apylinkių) pavadinimas.

Jokių papildomų asmens duomenų apie tai, kur stebėtojas yra deklaravęs gyvenamąją vietą, kur gyvena faktiškai, ar turi darbo rinkimuose bei rinkimų stebėtojo patirties, VRK nereikalauja ir nerenka.

Politinės organizacijos ir išsikėlę kandidatai, nevyriausybinės organizacijos, renkančios ir tvarkančios rinkimų stebėtojų duomenis, privalo juos tvarkyti vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis. Kviečiame susipažinti su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacija „Dėl asmens duomenų tvarkymo rinkimų metu“.  

Rinkimų stebėtojais gali būti tik tie asmenys, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Stebėtoju negali būti tos savivaldybės, kurios teritorijoje stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus arba kurios teritorija patenka į rinkimų apygardą, meras, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai, jų pavaduotojai, rinkimų komisijos nariai, kandidatai, rinkimų komisijos darbuotojai (pvz. informatikai ar buhalteriai), taip pat – nepilnamečiai asmenys.

Prašymai dėl stebėtojų registravimo turėtų būti siunčiami ne vėliau kaip iki paskutinio pirmadienio iki rinkimų dienos (vasario 27 d.).

Registracijos metu būsimiems rinkimų stebėtojams bus išduodami rinkimų stebėtojo pažymėjimai.

Pagrindinės rinkimų stebėtojų funkcijos yra užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, dalyvauti  rinkimų dieną rinkimų komisijai antspauduojant balsadėžę, skaičiuojant balsus ir pildant protokolus, fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos bei kitaip prižiūrėti, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkimų komisijų darbas.

Stebėtojai, stebėdami rinkimus, neturi teisės daryti įtakos rinkimų komisijų ir atskirų komisijos narių darbui ir tuo trikdyti jų veiklą bei rinkimus, vykdyti rinkimų agitaciją. Stebėtojams draudžiama tiek balsavimo iki rinkimų dienos metu, tiek rinkimų dieną už rinkėją atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su balsavimu.

Plačiau apie rinkimų stebėtojų registravimo tvarką ir stebėtojų funkcijas skaitykite Rinkimų (referendumų) stebėtojų registravimo tvarkos apraše.

VRK inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.