Rengiama Plungės miesto vietos plėtros strategija pakartotiniam vertinimui

2017-08-21

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugpjūčio 11 d. rašte Nr. 1D-4359 pateikta Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Miestų vietos plėtros strategijų vertinimo ataskaita su nurodytomis rekomendacijomis, kuriomis vadovaujantis yra keičiama Plungės miesto vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategija.

Plungės rajono savivaldybės tarybos ir Telšių regiono plėtros tarybos patvirtintą Plungės miesto plėtros strategiją iki š. m. rugsėjo 29 d. būtina pristatyti į Vidaus reikalų ministeriją, pakartotiniam vertinimui.

Asociacija kviečia prie vietos plėtros strategijos taisymo prisidėti visuomenę, įmones, nevyriausybines organizacijas.

Primename, kad viena iš svarbiausių strategijos veiklos sričių – siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, nes Plungės miesto vietos plėtros politika bus grindžiama tarpusavio bendradarbiavimu, savivaldos skatinimu.

Pirmininko G. Domarko teigimu, patvirtinus vietos plėtros strategiją, būtų galima tikėtis finansavimo bendruomenės inicijuojamoms veikloms, skirtoms vietos socialinei  atskirčiai mažinti, taip pat darbingų gyventojų socialinei integracijai gerinti, neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui, gyventojų verslumui didinti (verslo kūrimui ir plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų prieš tai išvardintoms veikloms įgyvendinti,  kūrimui, gyventojų savanoriškos veiklos skatinimui,  savanorių mokymui bei kitoms veikloms.

Pridedama. PLUNGč–S MIESTO VIETOS PLTč–ROS STRATEGIJA VIETINIU ISIDARBINIMO GALIMYBIU IR BENDRUOMENIU SOCIALINč–S INTEGRACIJOS PAGERINIMUI


Plungės seniūnijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.