REKOMENDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGOMS GRIPO PLITIMO METU

2013-01-30
 
REKOMENDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGOMS GRIPO PLITIMO METU
1. Stebėti mokyklinio ugdymo į staigų mokinių lankomumą, registruoti, kaip jis keičiasi  kolektyve.

 

2. Vykdyti gripo plitimą ribojančias priemones bendrojo lavinimo mokyklose:
   2.1. didėjant neatvykusių į į staigą mokinių skaičiui, mokyklos bendruomenei rekomenduojama svarstyti į staigos veiklos organizavimą, į vertinant galimybę suteikti mokiniams atostogas;
   2.2. pranešti  mokinių tėvams (globėjams),  kad, susirgus vaikui gripu ar ūmia viršutinių kvėpavimo takų infekcija, tėvai informuotų klasės auklėtoją;
   2.4. nepriimti sergančiųjų į kolektyvus (rekomenduoti jiems pasilikti namuose ir kreiptis į gydytojus);
   2.5. po ligos priimti mokinius,  tik turinčius  gydytojo pažymas;
   2.6. mokyklinio ugdymo į staiga privalo sudaryti sąlygas dažnai plautis rankas  mokykloje (turi būti šiltas vanduo, muilas ir vienkartiniai rankšluosčiai prie kiekvienos kriauklės);
   2.7. atsisakyti masinių renginių organizavimo (gripo epidemijos metu rekomenduojama visus renginius atidėti iki epidemijos pabaigos);
   2.8. darbuotojai, turintys kontaktą su šiukšlėmis, kuriose gali būti panaudotų vienkartinių nosinių, gripo epidemijos metu minėtas medžiagas turi tvarkyti dėvėdami medicininę kaukę ir mūvėdami gumines pirštines.

 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas gali informuoti į staigos bendruomenę apie gripo situaciją ir profilaktikos priemones:
   3.1. informaciją apie gripo situaciją pateikti raštu arba žodžiu mokytojų kambaryje ilgųjų pertraukų metu;
   3.2. skaityti pranešimus apie gripo profilaktiką mokiniams pamokų ar klasės valandėlių metu;
   3.3. parengti informacinius pranešimus stenduose;
   3.4. rekomenduoti į staigos bendruomenei kasmet, prieš prasidedant gripo plitimui, pasiskiepyti sezonine gripo vakcina;
   3.5. rekomenduoti gripo viruso plitimą ribojančias priemones į staigos kolektyvo nariams:
      3.5.1. vėdinti patalpas (prieš užsiėmimus, kiekvieną pertrauką, po užsiėmimų);
      3.5.2. drėgnu būdu valyti grindis ir kitus paviršius bei dažnai liečiamus daiktus, tokius kaip durų rankenos, laiptų turėklai ir kt.;
      3.5.3. dažnai plauti rankas;
      3.5.4. visada turėti vienkartinių servetėlių ar nosinių;
      3.5.5. laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (prisidengti ne delnais, o vienkartine nosine, alkūnės linkiu, drabužio skvernu ir nusisukti); 
      3.5.6.  užtikrinti tinkamą vienkartinių nosinių panaudojimą (panaudojus – išmesti ir nusiplauti rankas);
      3.5.7. pasitraukti nuo kosėjančio ar čiaudinčio žmogaus kelis žingsnius, sulaikyti kvėpavimą;
      3.5.8. sveikinantis vengti artimo kontakto (saugus atstumas – apie 1 m);
      3.5.9. rekomenduoti gripo epidemijos laikotarpiu į staigoje naudoti individualias apsaugos priemones.

 

Rekomendacijos vaikų ugdymo į staigoms, paskelbus gripo epidemiją savivaldybės teritorijoje:
1. Informuoti vaikus ir mokytojus apie rekomenduojamas gripo apsaugos priemones.
2. Sudaryti sąlygas mokykloje dažnai plauti rankas.
3. Užtikrinti dažną patalpų vėdinimą (prieš pamokas, per pertraukas, po pamokų) ir valymą drėgnu būdu.
4. Vengti artimo kontakto.
5. Riboti su ugdymo veikla nesusijusius renginius mokykloje.
6. Informuoti tėvus, kad jie neleistų sergančių (sloguojančių, kosinčių ir neturinčių temperatūros) vaikų į ugdymo į staigą.
7. Susirgus mokykloje, t. y. vaikui pajutus į gripą panašius simptomus, nedelsiant išleisti vaiką į namus ir apie tai informuoti tėvus.
8. Kasdien sparčiai didėjant neatvykusių į į staigą mokinių skaičiui, mokyklos bendruomenei kartu su vaikų ugdymo į staigos steigėju rekomenduojama apsvarstyti galimybę  priimti sprendimą dėl vaikų ugdymo į staigos laikino veiklos nutraukimo.

 

       Savivaldybėse, kuriose nėra paskelbta epidemija, savivaldybė kartu su visuomenės sveikatos centru gali svarstyti mokyklų laikiną veiklos nutraukimą, jei mokykloje dėl ligos nelanko daugiau kaip 50 proc. mokinių.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija, parengta pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenis.
 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.