Projekto „4D miestai“ partneriai Igualadoje pristatė projekto rezultatus

2015-05-14


 

 


       Mireia Sanabria, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo veiksmų programos URBACT II (miesto plėtros tinklo programa) projekto „4D miestai. Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji-privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“ pagrindinė ekspertė iš Igualados (Katalonija, Ispanijos Karalystė), visas sukauptas mainų tarp aštuonių projekto partnerių metu žinias surikiavo į galutinę ataskaitą. Joje aprašyti veiksmai, kurių reikia imtis, mąstant globaliai, ir ypač kiekviename iš projekto miestų. Ligų prevencija, moksliniai tyrimai, simuliacijų kūrimas, vystymas ir taikymas, sveikatos priežiūros paslaugų integracija, sveikos gyvensenos įpročiai ir sveikatos priežiūros specialistų įdarbinimas – tai tik keletas vietinių iššūkių.

Pristatoma geroji mainų patirtis
Bendra renginio dalyvių nuotrauka
Pasisakymai sesijos „Miestai investuoja į internacionalizaciją“ metu

       Igualados miestas 2015 m. kovo 31 – balandžio 1 dienomis surengė paskutinį Europos sveikatos inovacijų projekto „4D miestai“ partnerių susitikimą, kuriame dalyvavo aštuonių projekte dalyvaujančių miestų atstovai, ekspertai ir patarėjai. Su šūkiu „Sveikatos inovacijos su į pacientą orientuotu požiūriu – vietos ekonomikos augimo variklis!“ susitikimo dalyviai pristatė savo žinias, išvadas ir gerą mainų patirtį, įgytą per beveik trejus projekto įgyvendinimo metus.

       Aštuoni Europos miestai susijungė į projekto „4D miestai“ tinklą – Igualada, kuri yra vadovaujantysis projekto partneris, Leeds (Jungtinė Karalystė), Novara (Italija), Tartu (Estija), Plungė (Lietuva), Eindhovenas (Nyderlandų Karalystė), Jena (Vokietija) ir Baja Sprie (Rumunija). Miestai, remiami vietos gyventojų ir tarptautinių ekspertų, siekė įrodyti, kad gyventojų sveikata yra labai svarbi jų savivaldybių socialiniam ir ekonominiam vystymuisi.

       Miestų gerosios patirties pavyzdžiai, įgytos žinios, projekto rezultatai įtraukti į ataskaitą, kuri buvo pristatyta susitikimo Igualadoje metu, o taip pat ir vietos veiksmų planai, kuriuos sukūrė kiekviena savivaldybė, atsižvelgdama į savo individualius vietos poreikius ir iššūkius. Igualada savo plane sutelkė dėmesį į mažėjančią sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą ir į veiksmus, glaudžiai susijusius su neseniai atidarytu sveikatos inovacijų simuliaciniu centru („4D Health“). Leeds miesto planas suskirstytas į penkias schemas, kurios atspindi miesto plėtrą dirbant išvien su miesto taryba, sveikatos priežiūros paslaugų, pramonės ir savanoriškos veiklos sektoriais. Novara sutelkė savo veiksmus į autoimuninių tyrimų kompetencijos centrą. Tartu dirba biotechnologijos ir medicinos pramonės plėtros linkme, o Plungė skatina gyventojų fizinį aktyvumą, siekiant pagerinti jų sveikatą ir gerovę. Eindhovenas atidarys laboratoriją, skirtą senėjimo problemoms spręsti, Jena – įdarbinimo sveikatos sektoriuje plėtos strategiją ir, galiausiai, Baja Sprie siūlo integruotas paslaugas viešosiose sveikatos, socialinėje ir švietimo srityse.

       Siekdami įgyvendinti šiuos planus, projekto „4D miestai“ partneriai ištyrė sąsajas tarp keturių veiksnių, sveikatos inovacijų srityje sąveikaujančių tarpusavyje bei lemiančių vietos ekonomikos augimą: verslo pasaulio, sveikatos priežiūros sistemos, esamų žinių ir piliečių (pacientų), aplink kuriuos sukasi visi kiti ir kurie tiesiogiai dalyvauja, nustatant spragas ir problemas kiekviename mieste. Be to, daugumą miestų tai paskatino užmegzti pirmuosius kontaktus tarp įvairių sveikatos sektoriaus suinteresuotų šalių ir sudarė galimybes stiprinti ryšius bendroms  problemoms spręsti.

       Konferencijoje Igualadoje dalyvavo penkiasdešimt žmonių, įskaitant URBACT programos vadovus ir kai kurių projekto partnerių miestų vadovus, pavyzdžiui, atvyko Plungės rajono savivaldybės  meras ir Tartu miesto mero pavaduotojas.

       Spaudos konferencijoje, pristatydama projekto „4D miestai“ rezultatus žiniasklaidai, antroji Igualados mero pavaduotoja ekonomikos skatinimui Angels Chacón pareiškė, kad „…URBACT yra programa, skirta įgyti žinių, padedančių miestams priimti sprendimus“. Tačiau, nepaisydama  akivaizdžių skirtumų tarp kiekvieno iš aštuonių projekto miestų, pridūrė: „Yra problemų, su kuriomis susiduriame visi, tokių kaip biudžeto mažinimas arba gyventojų senėjimas“. Skaičius, susijusius su Europos Sąjungos sveikatos rodikliais, galite rasti čia https://www.youtube.com/watch?v=Cv5YqNWbVMY

       Peter Ramsden, URBACT temų ekspertas, atkreipė dėmesį į projekto „4D miestai“ svarbą, sakydamas „…manau, kad sveikatos sektorius atrado naują būdą, kaip kovoti su dabartiniu modeliu, kuris nėra labai sveikas“. P. Ramsden taip pat pabrėžė būtinybę skatinti piliečių dalyvavimą sveikatos sektoriuje, kad jie būtų labiau motyvuoti, atsakingesni, o tai galiausiai leistų pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas. Ir dr. Jorge Jimenez, Jenos universitetinės ligoninės ginekologas, institucijos, įtrauktos į vietos veiksmų plano kūrimo darbo grupę, atstovas trumpai pristatė savo tyrimų išvadas.

       Susitikime Igualadoje Plungės miestui atstovavo Savivaldybės meras Audrius Klišonis, projekto vadovė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Žaneta Piepalienė, projekto koordinatorė, savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė ir Savivaldybės tarybos narys, URBACT Vietos palaikymo grupės narys Algirdas Pečiulis. Susitikime pristatytas Plungės Vietos veiksmų planas sulaukė projekto partnerių pritarimo, rasta nemažai panašumų su kitų „4D miestai“ projekto partnerių veiksmų planais. Plungiškiai akcentavo sveikatinimo ir judėjimo naudą bei poveikį ekonomikai.

 

Kas yra „4D miestai“?

„4D Miestai“ yra URBACT projektas, kuriuo siekiama vystyti Europos miestus, įtraukiant į šį procesą įvairių sveikatos ir inovacijų sričių atstovus. Pagrindinės vystymo temos: žinios ir profesinis mokymas, sveikatos priežiūros sistema, verslas ir piliečiai. Projektas apima 8 Europos miestus, kurie norėtų sukurti naują produktyvią sritį, prisidedančią prie teritorijų ekonominės veiklos ir socialinės sanglaudos stiprinimo ir įvairinimo. Projekto partneriai: Igualada (Katalonija, Ispanija) – pagrindinis projekto partneris, partneriai – Leeds (Jungtinė Karalystė), Novara (Italija), Tartu (Estija), Plungė (Lietuva), Brainport Eindhoveno Regionas (Nyderlandai), Verslo plėtros korporacija, Jena (Vokietija) ir Baia Sprie (Rumunija).

 

Kas yra URBACT?

URBACT yra Europos mainų ir mokymosi programa, skatinanti tolygią miestų plėtrą. Ji suteikia galimybę miestams dirbti kartu, sprendžiant pagrindines miestų problemas.  Programa padeda vystyti pragmatinius, inovatyvius ir darnius sprendimus, kurie integruoja ekonomines, socialines ir aplinkosaugos dimensijas. Ji suteikia galimybę miestams keistis gerąja praktika ir išmoktomis pamokomis su visos Europos miestų plėtros politikos profesionalais. URBACT apima 500 miestų iš 29 šalių ir 7 000 aktyvių dalyvių.

www.urbact.eu/4d-cities

 

Pagal vadovaujančiojo partnerio informaciją straipsnį parengė
Rasa Jonušienė,
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.