Projektas „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“

2011-05-31

 

     
      Plungės rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“ („Development of sustainable twinning network between East and West“), kuriam pagal 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos programą „Europa piliečiams“  skirtas 124 970,60 euro finansavimas.

      â€žEuropa piliečiams“ yra Europos Sąjungos programa, skirta aktyviam Europos pilietiÅ¡kumui skatinti. Å i programa prisideda prie aktyvaus piliečių dalyvavimo tarptautinėse programose, Europos tapatybės stiprinimo, skatina ES piliečių toleranciją ir tarpusavio supratimą.

      Programoje dalyvauja visos 27 ES Å¡alys narės. Bet joje gali dalyvauti tik pelno nesiekiančios  organizacijos: vietos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos ir pan.

      Oficialus programos tinklapis http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.

      Projekte „Darnaus bendradarbiavimo tinklo tarp Rytų ir Vakarų plėtojimas“ dalyvauja Å¡ie miestai: Plungė (Lietuva), Boksholmas (Å vedija), Tukumas (Latvija), Kvikbornas (Vokietija), Blato (Kroatija), Andrychuvas (Lenkija), Martano (Italija).

      Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti aktyvų ir darnų bendradarbiavimo tinklą, siekiant parodyti, kad bendradarbiavimas Europos lygiu gerina mūsų gyvenimo kokybę.

      Kiti projekto tikslai:

      Programa.

     Projekto įgyvendinimo metu, siekiant paskatinti Europos vertybių ir kultūrų bei kalbų įvairovę, bus organizuojami bendri renginiai, seminarai, konferencijos, miestų Å¡ventės.

      Svarbiausi planuojami renginiai:

      2011 m. birželio 16-21 d. Plungės miesto Å¡ventės metu projekto partnerių susitikime bus aptariami projekto koordinavimo klausimai, dalyvaujama miesto Å¡ventės renginiuose, organizuojama kultūrinė programa.

      2011 m. liepos mėn. Tukume miesto Å¡ventės metu projekto partneriai dalyvaus konferencijoje apie bendradarbiavimo tinklo plėtrą, numatyti susitikimai su politikais, jaunimo organizacijų atstovais, bus organizuota sporto ir kultūrinė programa.

      2011 m. rugpjūčio mėn. numatomas renginys Blato mieste. Projekto dalyviai seminare „Veiksmai geresniam gyvenimui“ diskutuos apie politines, socialines, ekonomines aktualijas, gamtos iÅ¡saugojimo bei pagyvenusių žmonių aktyvesnio dalyvavimo Å¡iandieniniame gyvenime problemas.

      2011 m. rugpjūčio mėn. Boksholme planuojamas pučiamųjų orkestrų festivalis, bus organizuojama diskusija apie miesto bendruomenės įsitraukimą į bendradarbiavimo tinklo vystymą, aptartos konkrečios priemonės dėl jaunimo, nevyriausybinių organizacijų atstovų kultūrinių-pažintinių mainų.

      2011 m. Martane organizuojama miestų partnerių fotografijų paroda, tradicinis folkloro festivalis. Susitikimo metu bus aptariamos tarpkultūrinio bendradarbiavimo formos, dalijamasi ateities bendradarbiavimo sumanymais.

      2012 m. birželio – liepos mėn. Plungėje vyks projekto partnerių kūrybinė stovykla, bus dalyvaujama tradicinės Plungės miesto Å¡ventės renginiuose, lankomasi Žemaitijos nacionaliniame parke. Susitikimo pabaigoje bus pristatyti projekto rezultatai.

      Rezultatai:

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Rasa JonuÅ¡ienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.