Projektas „Bendras darbas, siekiant aktyvios, demokratiškos ir tolerantiškos kaimo bendruomenės Europoje“. Dalyvių įspūdžiai iš susitikimo Jaunpilyje (Latvija)

2012-08-20

 

 

 

Rugpjūčio 6–13 dienomis plungiÅ¡kių delegacija dalyvavo Jaunpilio savivaldybėje (Latvija) vykusiame projekto „Bendras darbas, siekiant aktyvios, demokratiÅ¡kos ir tolerantiÅ¡kos kaimo bendruomenės Europoje“ partnerių iÅ¡ mažų Europos miestelių susitikime. Projektą remia 2007-2013 metų „Europa piliečiams“ programa.
Į Jaunpilį atvyko delegacijos iÅ¡ Perano savivaldybės (Italija) ir Plungės rajono savivaldybės. Plungės rajono savivaldybės delegaciją sudarė po 14  jaunimo, vidutinio amžiaus ir pagyvenusių žmonių atstovų iÅ¡ viso rajono miestelių, kaimo bendruomenių, NVO. Taip pat projekte gausiai dalyvavo ir Jaunpilio miestelio gyventojai, įvairių NVO, bendruomenių nariai.
Tik atvykusius mus Å¡iltai pasitiko Jaunpilio savivaldybės tarybos pirmininkė Ligita Gintere, projekto koordinatorės ir Å¡eimos, kurios mus maloniai priėmė ir apgyvendino savo namuose.
Visi projekto dalyviai vakarop susirinkome viduramžių pilies prieigose. Belaukdami italų delegacijos, sutikome pilies vienuolį, kuris aprodė pilies rūsius, papasakojo ir parodė daug įdomybių.
Atidarymo ceremonijos metu sveikinimo žodžius tarė Jaunpilio savivaldybės tarybos pirmininkė Ligita Gintere, Perano savivaldybės meras Gianni Bellisario ir Plungės rajono savivaldybės mero patarėja Daina MartiÅ¡ienė. Ceremoniją vainikavo Å¡audymas iÅ¡ pilies patrankos.
Visas mūsų vizito dienas turėjome labai intensyvią ir įdomią programą. Konferencijos metu kiekviena Å¡alis pristatėme savo NVO, jų veiklas. Po to turėjome galimybę aplankyti įvairiausias Jaunpilio draugijas, bendruomenes. Lankėmės pas audėjas, senjorų klube, sporto centre. Maloniai stebino žmonių geranoriÅ¡kumas, stiprus bendrystės jausmas. Draugijose žmonės dirba tik visuomeniniais pagrindais, neskaičiuodami savo laiko. Jaunpliečiai maloniai pasidalino savo patirtimi raÅ¡ant ir įgyvendinant įvairiausius projektus. PlungiÅ¡kių delegacijoje didelę dalį sudarė kaimų bendruomenių atstovai, Plungės pagyvenusių žmonių klubo „Pilnatis“ nariai. Buvo labai įdomu padiskutuoti ir tuo pačiu palyginti su mūsų bendruomenių ir NVO veikla.
Kitą dieną svečiavomės Jaunpilio vidurinėje mokykloje, kur vyko konferencija apie žodžio laisvę.
Lankėmės įmonėje, gaminančioje medinius namukus, pas stambiausią savivaldybės ūkininką, kur nustebino ypatinga tvarka, apvaikÅ¡čiojome Jaunpilio gražiausiai tvarkomas sodybas, kiemus. Visur jautėmės labai laukiami ir pagarbiai priimami.
IÅ¡kylos gamtoje metu iÅ¡bandėme Å¡iaurietiÅ¡ką vaikÅ¡čiojimą, su italų komanda varžėmės orientavimosi ir pirmosios pagalbos rungtyse.
Taip pat turėjome galimybę aplankyti Latvijos sostinę Rygą ir Ventspilį.
Mūsų delegacijos jaunimas sudalyvavo sporto Å¡ventėje. Žaidėme krepÅ¡inį, futbolą. Pertraukų metu pasirodė Jaunpilio merginų aerobikos grupė ir moterų linijinių Å¡okių kolektyvas.
Stebėjome keletą Jaunpilio saviveiklininkų meno kolektyvų pasirodymų. Žavėjo miestelio žmonių energija ir aktyvumas. Mūsų delegacijos atstovai taip pat sudalyvavo meninėje programoje. Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos mokinės Rositos Urnikytės atliekama daina, pritariant gitarai, sužavėjo tiek latvius, tiek italus. â€žPilnaties“ klubo dainininkai taip pat puikiai pasirodė sekmadienį miestelio parke vykusiame koncerte.
Grįžome namo kupini įspūdžių, o keliautojai maloniai sutiko pasidalinti savo mintimis.

 

Julija KiÅ¡kienė, NVO pagyvenusių žmonių klubo „Pilnatis“ narė: „Jaunpilyje daug visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų: liaudies menininkų, audėjų, gėlininkų, sporto, jaunimo, senjorų. Visos jos kuria projektus, kaip iÅ¡plėsti, paįvairinti ir organizuoti savo veiklą. Pagal tuos projektus iÅ¡ Europos Sąjungos fondų yra gaunamos lėÅ¡os, kurios ir naudojamos visų gyventojų labui. Žmonės labai iniciatyvūs ir veiklūs.
Seminaro metu lankėmės gražiausiose sodybose, apžiūrėjome meno dirbinių parodą, klausėmės saviveiklininkų koncertų, dalyvavome krepÅ¡inio ir futbolo varžybose, miesto Å¡ventėje.
Visiems didelį įspūdį paliko ekskursijos į Rygą ir Ventspilį.
Kalbant apie senjorus, mus nustebino, kad jų Jaunpilyje ir jo apylinkėse labai daug – virÅ¡ Å¡imto, ir visi labai aktyvūs. Yra sekcijos: kulinarų, gėlininkų, saviveiklininkų ir kt. Jų veikla įamžinta stenduose ir daugelyje albumų su nuotraukomis. Senjorų indėlis į miesto kūrybinį ir visuomeninį gyvenimą labai svarbus“.

 

Stefa Každailienė, Alsėdžių miestelio bendruomenės narė: „Pagrindinis projekto tikslas yra suburti žmones iÅ¡ įvairių Europos Å¡alių, mokytis vieniems iÅ¡ kitų aktyvumo, tolerancijos, skatinti žmones dalyvauti įvairiuose ES mobilumo projektuose ir taip kurti gražią gyvenamą aplinką bei kultūringą ir sveiką gyvenseną.
Vyko  konferencijos ir seminarai įvairiomis temomis, dalijomės patirtimi, pynėme gėlių kilimą tautinės vėliavos spalvomis, susipažinome su Latvijos kultūros tradicijomis, amatais, istorija, keliavome po Jaunpilio apylinkes, buvome Rygoje ir Ventspilyje, susipažinome su įvairių nevyriausybinių organizacijų veikla.
Nenustebkite, jei mūsų rajone pagausės įvairaus amžiaus žmonių, vaikÅ¡tančių Å¡iaurietiÅ¡kai, t. y., su specialiomis lazdomis. Å iaurietiÅ¡ku ėjimu, kaip puikia laisvalaikio, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemone ypač susižavėjo mūsų grupės senjorai. Jaunimas dalyvavo orientacinio sporto varžybose,  plungiečiai puikiai suteikė pirmą pagalbą sužeistiesiems… Su latviÅ¡kos pirties tradicijomis susipažino ir jaunas, ir pagyvenęs. O kur dar gražiausios sodybos, sodininkystės tradicijos, gražūs vakarai su kultūrinėmis- meninėmis grupėmis ir kolektyvais , smagios vakaronės prie laužų, tradicinė latvių virtuvė ir latvių bei lietuvių žaidimai bei rateliai, į kuriuos buvo įsukti ir italai… Visus sužavėjo Jaunpilio viduramžių festivalis“.

 

Vitalija Papievytė, MilaÅ¡aičių kaimo seniūnaitė: „Nedideliame tačiau savo istorija svarbiame Latvijos miestelyje yra susibūrę daug jaunimo organizacijų joms  svarbu, kad jaunimas iÅ¡ Europos daugiau sužinotų apie jų kultūrą, istoriją ir kartu su vietiniu jaunimu vykdytų aktualius, Å¡iuolaikinio pasaulio problemas nagrinėjančius projektus. Å io projekto metu skirtingų Å¡alių atstovai diskutavo ir dalijosi informacija apie demokratijos ir tolerancijos problemas savo Å¡alyse, pristatė veikiančias nevyriausybines organizacijas ir jų svarbą. Kiekvieną dieną vyko  vis naujos diskusijos ir užsiėmimai. Aplankėme nuostabius Latvijos miestus tokius kaip Ryga , Ventspilis ir Kuldiga.   Neįkainojamą patirtį visiems suteikė gyvenimas Å¡eimose. Žmonės, negalintys tarpusavyje susikalbėti viena kalba, surasdavo kitų būdų bendrauti, dalydavosi visu savo svetingumu ir nenustodavo Å¡ypsotis.
Projektas lietuviams, latviams, italams tapo pagrindu ne tik diskusijoms apie toleranciją, demokratiją, bet ir galimybė sužinoti ir suprasti daugiau apie skirtingas kultūras ir gyvenimo būdus. Tai neįkainojama patirtis, kuri skatina veikti, dalintis informacija ir branginti tai, kas mus supa. Viso projekto metu buvo jaučiama ypač draugiÅ¡ka atmosfera, projekto dalyviai mielai dalijosi savo patirtimis ir stengėsi vieni kitiems padėti. Pasibaigus projektui buvo labai sunku iÅ¡siskirti su naujai atrastais draugais, kiekvienas manu savyje parsivežė pačius geriausius prisiminimus“.

 

Savaitė Jaunpilyje buvo įdomi ir spalvinga. Įsitikinome, kad labai daug įmanoma nuveikti draugiÅ¡kai dirbant mažoje žmonių bendruomenėje. Tikimės, kad pasiraÅ¡ytas triÅ¡alis bendradarbiavimo susitarimas bus gera pradžia tolimesniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos, Latvijos ir Italijos. Atsisveikindami nesakėme „viso gero“, tarėme „iki pasimatymo“.

 

Daina MartiÅ¡ienė
Plungės rajono savivaldybės mero patarėja

 
 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.