Priimami siūlymai apdovanoti kultūros mecenatus Kultūros ministerijos garbės ženklais „Metų mecenatas“

2015-07-23

         Kultūros ministerija priima organizacijų siūlymus apdovanoti kultūros mecenatus Kultūros ministerijos garbės ženklais „Metų mecenatas“. Šie ženklai yra skirti pagerbti aktyviausius Lietuvos kultūros ar meno mecenatus.

Ženklai gali būti skiriami:

         1) už einamaisiais kalendoriniais metais suteiktą paramą jauniesiems menininkams (asmenims nuo 18 iki 35 metų) arba pirmą kartą į gyvendintoms kultūros iniciatyvoms;

         2) už einamaisiais kalendoriniais metais suteiktą paramą Lietuvoje vykdytiems kultūros edukacijos projektams arba visuomenės gerovę kultūros priemonėmis kūrusiems projektams;

         3) už ilgametį verslo ir kultūros bendradarbiavimo skatinimą arba paramą dideliems kultūros ar meno projektams.

         Kandidatus siūlyti gali juridiniai ar fiziniai asmenys, į gyvendinantys kultūros ir (ar) meno projektus Lietuvoje.

Siūlant mecenatą apdovanojimui, reikia pateikti:

         1) savo rekomendaciją;
         2) mecenato mecenavimo veiklos aprašymą;
         3) mecenato mecenavimo veiklą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, paramos sutartis ir kitus dokumentus). Ministerija į sipareigoja išsaugoti šių dokumentų konfidencialumą ir neperduoti šių dokumentų ar juose nurodytų duomenų trečiosioms šalims.

         Prašome visus nurodytus dokumentus siųsti paštu arba pristatyti iki 2015 m. rugsėjo 1 d. adresu:

Profesionalaus meno skyrius (216 kab.)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5
Vilnius

         Daugiau informacijos tel. (8 5) 219 34 39, j.krusinskaite@lrkm.lt

Kultūros ministerijos garbės ženklų „Metų mecenatas“ nuostatai


Kultūros ministerijos informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.