Pradėtas rengti 2023 metų Savivaldybės biudžeto projektas

2022-12-15

Kai lapkričio 22 dieną Seimas patvirtino 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, savivaldybėms teko prievolė per du mėnesius patvirtinti savo 2023 metų biudžetus – apie tai buvo kalbėta Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto, kuris vyko gruodžio 14 dieną, posėdyje. 2023 metų Plungės rajono savivaldybės biudžetą planuojama tvirtinti 2023 metų sausio 26 dieną.

Kaip posėdžio dalyvius informavo Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė, Plungės rajono savivaldybei 2023 metams įstatymu patvirtintas gyventojų pajamų mokesčio planas – 28 527 tūkst. eurų, o tai yra 3 mln. eurų (arba 11,8 procento) daugiau nei šiuo metu 2022 metams patvirtintas gyventojų pajamų mokesčio planas.

Numatyta lėšų minimaliems koeficientams padidinti (131 tūkst. eurų), pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti (359 tūkst. eurų), minimaliajai mėnesinei algai padidinti (333 tūkst. eurų), kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti (87 tūkst. eurų), biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti (36 tūkst. eurų), pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą darbo užmokesčiui padidinti (492 tūkst. eurų).

Šiuo metu nagrinėjami biudžeto asignavimų valdytojų prašymai, įstaigų pateikti projektai.

Darbo užmokesčiui apskaičiuota apie 3 mln. eurų daugiau nei 2022 metais, ši suma dar bus tikslinama, kai bus žinomos Savivaldybei skiriamos dotacijos.

Išlaidos savivaldybės įstaigų šildymui, elektros energijai skaičiuojamos pagal Vietos ūkio skyriaus pateiktus šilumos ir elektros energijos sunaudojimo kiekius. Planuojama, kad per 2023 metus keičiantis paslaugų kainoms prisieis tikslinti ir išlaidų planą.

Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti bei teikiamai paramai organizuoti 2023 metais reikės 3,7 mln. eurų (tai yra  0,7 mln. eurų daugiau nei šiemet).

D. Mažeikienė pažymėjo, kad biudžeto lėšų poreikis yra žymiai didesnis nei biudžeto galimybės – taip būna kiekvienais metais.

Pirminiuose 2023 m. biudžeto projekto apmatuose savivaldybės biudžetas nesubalansuotas 3,3 mln. eurų. Sausio pradžioje bus aiškus 2022 metais nepanaudotų lėšų likutis, tikimasi, kad  peržiūrėjus suplanuotas išlaidas jos bus lygios pajamoms.

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf. 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.