Pradedama įgyvendinti projektą „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas Plungės rajono Platelių seniūnijoje“

2014-02-26


Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Plungės rajono savivaldybės administracija 2014 m. vasario 21 d. pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, į gyvendinamos planavimo būdu, paramos sutartį Nr. 3KA-KE-13-1-004033-PR001 dėl projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas Plungės rajono Platelių seniūnijoje“.

Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis bus kompensuojama iki 239 187,00 Lt (t. y. iki 80 proc.) visų tinkamų kompensuoti Projekto išlaidų, iš jų:

– Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 179 390,25 Lt, t. y. 75 proc. paramos sumos;

– Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – iki 59 796,75 Lt, t. y. 25 proc. paramos sumos;

– pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM) – iki 50 229,27 Lt – bus finansuojamas iš šiam tikslui skirtų ŽÅªM bendrųjų valstybės asignavimų;

– paramos gavėjas į sipareigoja prisidėti iki 32 208,01 Lt (savo piniginiu į našu ir ne mažesniu kaip 27 588,75 Lt –  partnerio į našu natūra (nekilnojamuoju turtu) (t. y. 20 proc.) prie tinkamų finansuoti Projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų Projektui į gyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą. Įnašą natūra skiria Projekto partneris – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija.

Projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Plungės rajono Platelių seniūnijoje ir gerinti viešąją infrastruktūrą.

Projekto uždavinys – sutvarkyti ir sukurti viešąją infrastruktūrą Platelių miestelyje.

Projekto esmė.

Projekto į gyvendinimo metu numatoma sutvarkyti ir sukurti Platelių miestelio viešąją infrastruktūrą Platelių dvaro sodybos rūsio prieigose, į rengiant lauko inžinerinius  tinklus, atliekant būtinus archeologinius tyrimus ir vykdant  su projektu susijusius sklypo sutvarkymo darbus.

Projekto rezultatai.

Įgyvendinus projektą, bus pagerinta bendruomeninė viešoji infrastruktūra Plungės rajono Platelių seniūnijoje, bus sukurtos sąlygos gyventojų laisvalaikio kokybei ir į vairovei, kultūros poreikių tenkinimui, vietos iniciatyvoms, bus padidintas vietovės patrauklumas turistams, investuotojams ir vietos gyventojams.

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa Jonušienė, projekto vadovė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.