Pradedama įgyvendinti projektą „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“

2017-12-28

Plungės rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2017 m. lapkričio 17 d. pasirašė projekto „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“ finansavimo ir administravimo sutartį . Projektas bus į gyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų Investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.1.3-CPVA-R-725 priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“.

Projekto biudžete numatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 305 076,00 Eur.

Projektui skiriamas finansavimas – 259 314,00 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 45 762,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projekto tikslas – pagerinti Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos ir Plungės rajono Platelių meno mokyklos vykdomų neformaliojo švietimo veiklų kokybę ir padidinti jų prieinamumą.

Projektas apima dvi neformaliojo vaikų švietimo mokyklas – Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklą ir Plungės rajono Platelių meno mokyklą. Abiejuose mokyklose vykdomos 3 krypčių neformaliojo vaikų švietimo programos (muzika, dailė, choreografija). Dėl prastos infrastruktūros būklės mokyklos negali užtikrinti kokybiškų ugdymo sąlygų.  Mokyklos, iš savivaldybės skiriamų lėšų, nėra pajėgios atnaujinti infrastruktūros, į sigyti reikiamą į rangą ir muzikos instrumentus. Siekiant, kad būtų užtikrintas sklandus ugdymo programų į gyvendinimas ir sudaromos sąlygos veiklų kokybei augti bei prieinamumui didėti, projekto metu Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje reikia sutvarkyti stogą, pakeisti langus, į rengti garso izoliaciją, į sigyti į rangą ir muzikos instrumentus. Tenkinant Plungės rajono Platelių meno mokyklos poreikį , neformaliojo švietimo veiklai vykdyti, būtina mokyklą aprūpinti reikiamais muzikos instrumentais.

Siekiami rezultatai – pagerintos neformalaus švietimo ugdymo sąlygos Plungės rajono neformalaus švietimo į staigose. Tiesioginę naudą pajus Plungės Mykolo Oginskio meno ir Plungės rajono Platelių meno mokyklų ugdytiniai, kuriems bus sudarytos kokybiškesnės sąlygos neformaliems užsiėmimams.

 

Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga numatyta 2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Toma Rupeikė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.