Plungės vaikų globos namai – socialiniai globėjai

2017-01-23

 

 

       Šiuo metu Vaikų globos namuose gyvena 37 tėvų globos netekę  Plungės rajono savivaldybės ir 3 Rietavo bei Šilalės savivaldybių vaikai. Iš jų 16 – globojamų (iki 14 m.) vaikų ir 21 – rūpinamas (nuo 14 m.) paauglys. Po 1 vaiką iš šeimos Globos namuose gyvena  12 vaikų, po 2 vaikus – 14 vaikų, po 3 – 6 vaikai, po 4 – 8 vaikai. Vaikų globos (rūpybos) nustatymo metu nebuvo nė vieno vaiko našlaičio, kurio būtų mirę abu tėvai ar vienas iš turimų tėvų. Visi vaikai yra paimti iš socialinės rizikos šeimų.

       6 vaikams yra nustatyta laikinoji (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) ir 31 vaikui – nuolatinė (Plungės rajono apylinkės teismo sprendimu) globa (rūpyba). Laikinosios globos tikslas yra vaiką grąžinti tėvams. Siekiant šio tikslo, vaikui reikalingą pagalbą teikia globėjas (rūpintojas) – Vaikų globos namai-, o vaiko tėvams – socialinis darbuotojas, dirbantis su vaiko šeima. Laikinoji globa (rūpyba) trunka iki 12 mėnesių. Per tą laiką vaikas turi būti grąžintas tėvams, o jeigu nėra galimybių grąžinti, Vaiko teisių apsaugos skyrius priima sprendimą riboti tėvų valdžią ir rengia ieškinį teismui dėl tėvų valdžios apribojimo. Tėvai, pakeitę savo elgesį ir gyvenimo būdą, bet kuriuo metu gali kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo ir vaikų susigrąžinimo į šeimą, išskyrus vaiko įvaikinimo atvejus. 2016 m. iš Vaikų globos namų 7 vaikai buvo grąžinti tėvams, dėl 2 vaikų buvo kreiptasi į teismą ir jų tėvams apribota valdžia, 6 vaikai perduoti globoti (rūpinti) į šeimas.

       Asmuo, pageidaujantis globoti (rūpinti) vaiką, pirmiausia turėtų kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių, pateikdamas prašymą bei prie jo pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, sveikatos pažymą ir šeimoje gyvenančių vyresnių nei 16 metų asmenų sutikimus. Vaiko teisių apsaugos skyrius, įvertinęs pateiktus ir dar papildomai surinktus dokumentus, priėmęs teigiamą sprendimą, siunčia asmenį į mokymus, kuriuos organizuoja atestuoti socialiniai darbuotojai, rengiantys globėjus (rūpintojus) ir įtėvius (GIMK). Būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimas (mokymai) vyksta 3-4 mėnesius. Baigus asmenų (šeimų) mokymus, dėl kiekvieno iš jų yra rengiamos išvados (teigiamos ar neigiamos), kurios pateikiamos Vaiko teisių apsaugos skyriui. Skyrius, nustatęs, kad asmuo  pasirengęs į savo šeimą priimti likusį be tėvų globos vaiką, pagal galimybes siūlo jam pageidaujamą vaiką.

       Atkreiptinas dėmesys, kad ne visada parengtam asmeniui greitai pavyksta paimti vaiką į savo šeimą dėl šių priežasčių: vaikas, kurį norėtų paimti, yra rengiamas grąžinti į tėvų šeimą; vaikas yra iš kelių brolių ir seserų, kurie nesutinka, kad mažasis brolis ar sesuo būtų atskiriamas nuo jų, o globėjas (rūpintojas) kitų priimti į savo šeimą nenori; nors teisės aktais nustatytas prioritetas vaiko globai šeimoje ir dažnai sprendžiamas klausimas dėl brolių bei seserų išskyrimo, tačiau būtina atsižvelgti į vaiko norą, kai pageidaujamas vaikas nesutinka būti globojamas šeimoje; vaiką intensyviai lanko artimieji giminaičiai, kurie turi pirmenybę prieš kitus asmenis vaiką globoti, tačiau dėl kai kurių priežasčių dar negali vaiko pasiimti; parengtas asmuo nori paimti vaiką, bet nenorėtų, kad jis bendrautų su likusiais broliais ir seserimis ar tėvais; asmuo, bendraudamas su vaiku, pastebi jo sveikatos problemų ir neretai vaiko, su kuriuo jau pradeda megztis ryšys, atsisako. Šis procesas, be abejo, yra labai svarbus ir sudėtingas tiek vaikui, tiek globėjui (rūpintojui), todėl neturėtų būti skubos, reikėtų arčiau susipažinti su esama vaiko situacija, nebijoti kalbėtis, aiškintis, klausti, išklausyti specialistų nuomonę, kuri neretai padeda išsklaidyti abejones. Tada liks mažiau nusivylimo ir kartėlio, prasidėjus vaiko paauglystei.

       Dėl globos (rūpybos) nustatymo, formos ir rūšies pakeitimo, globos (rūpybos) panaikinimo sprendimus priima Vaiko teisių apsaugos skyrius. Vaikų globos namai likusiems be tėvų globos vaikams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta šioje įstaigoje, teikia socialinės globos paslaugas, ugdymo ir kitą reikalingą pagalbą.

       Atsižvelgiant į vaiko globos (rūpybos) nustatymo principus, pirmumo teisė yra teikiama vaiko globai (rūpybai) šeimoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Todėl asmenis, besidominčius likusių be tėvų globos vaikų likimais ir pageidaujančius jais pasirūpinti, dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių: Savivaldybės administracijos pastatas, 322 kab., Vytauto g. 12, Plungė, arba telefonu (8 448) 73 162.

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.