Plungės skyriuje aptartos jaunimo garantijų iniciatyvos

2014-03-05

       Vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius 2013 m. gruodžio 30 d. į sakymu Nr. V-744 „Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos į gyvendinimo“,  kiekviename Telšių teritorinės darbo biržos skyriuje sudarytos komisijos. Jaunimo garantijų iniciatyvos Lietuvoje tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymo užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, į skaitant pameistrystės profesinio mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę. Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi būti pradėtos teikti per keturis mėnesius nuo jo į registravimo teritorinėje darbo biržoje dienos.

       Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriuje 2014 m. vasario 27 d. į vyko pirmasis Jaunimo garantijų iniciatyvų į gyvendinimo komisijos posėdis. Komisijos veikloje dalyvauja Plungės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Bilkauskienė, vyr. specialistės Aušra Pakalniškienė, Agnė Armalytė, Alma Murašovienė, darbdavių atstovas – UAB „Plungės baldai“ direktorius Kęstutis Buivydas ir Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius Adomas Kripas, Plungės  rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė, Jaunimo reikalų tarybos narė Viktorija Gabalytė, Rietavo atviro jaunimo centro „Aura“ darbuotojas Tadas Maslauskas.

       Pagrindiniame pranešime Vilma Bilkauskienė susirinkusiuosius supažindino su jaunimo situacija darbo rinkoje, jaunimo garantijų iniciatyvų paketu, informavo apie numatomas veiklos gaires.

       Jaunimo garantijų iniciatyvos objektas – nedirbantis, nesimokantis jaunimas (NEET), tie, kurie anksti paliko mokyklą, neturi profesinės kvalifikacijos, į gijo darbo rinkoje nepaklausią specialybę, neturi darbo į gūdžių, neturi patirties darbo pagal specialybę. 2014 m. vasario 1 d. duomenimis, Plungės skyriuje iš visų 3 126 registruotų bedarbių 814 yra jauni asmenys iki 29 metų, ir tai sudaro 22 procentus nuo visų registruotų bedarbių. Beveik pusė jų neturi jokio profesinio pasirengimo. 2013 m. jaunimas iki 29 m. pasinaudojo daugeliu darbo biržos teikiamų paslaugų. Nemažai jaunimo dalyvavo profesinio mokymo priemonėje, į giję paklausias specialybes, sėkmingai į sidarbino  ar pradėjo savarankišką veiklą.  Kiti dalyvavo priemonėse, kuriose darbdavys, suteikęs darbo vietą jaunam žmogui, gavo darbo užmokesčio kompensaciją. Viešuosiuose darbuose darbo patirties sėmėsi nedidelė dalis jaunų darbo biržoje registruotų asmenų.

       Pabaigoje pranešėja paminėjo,  kad 2014-2020 m. jaunimo garantijų iniciatyvai į gyvendinti Lietuvoje iš viso numatyti 437 milijonai litų, dalis jų (229 mln.) – ES paramos lėšos, kita dalis (208 mln.) – valstybės biudžeto lėšos.

       Vyr. specialistė A. Armalytė pristatė į sidarbinimo galimybių barometrą 2014 m., kuris kiekvienais metais sudaromas vykdant darbdavių apklausas bei į vertinus registruotas laisvas darbo vietas.

       Visada aktualus klausimas, kurį iškėlė komisijos narys – UAB „Plungės baldų“ direktorius Kęstutis Buivydas, ką daryti, kad veiklos būtų realios, o ne nusėstų popieriuje, nesibaigtų padejavimais, kaip yra blogai ir koks netikęs dabar yra jaunimas. Vadovaujantis posakiu, kad pradėti reikia nuo mažų darbų, paskui kuriuos seka didesni, ir kad kiekvienas turime į nešti, kad ir nedidelį , bet savo asmeninį indėlį , nutarta  darbo biržoje stiprinti konsultavimo paslaugas jauniems žmonėms, kad šie geriau pažintų save, galėtų į vertinti savo galimybes, žinotų, kaip grį žti į švietimo sistemą ar darbo rinką, mokėtų pasirengti gyvenimo aprašymą ir žinotų, kaip elgtis pokalbio su darbdaviu metu. Kita aktuali veiklos sritis, kurios metu jaunuolis į gyja darbo ir bendravimo į gūdžių – savanorystė. Taip pat nutarta pabandyti jauniems žmonėms organizuoti, susitarus su darbdaviais, atvirų durų dienas į vairiose į monėse ir į staigoje, kad asmenys galėtų pajusti realų vienokios ar kitokios darbinės patirties skonį . Ką pavyko nuveikti, bus aptarta kitame komisijos posėdyje.

 

Telšių TDB Plungės skyriaus vyr. specialistė
Alma Murašovienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.