Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja apie Lietuvos gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimą

2013-10-21

2013 m. spalio-gruodžio mėn. Lietuvoje vykdomas suaugusių gyventojų mitybos ir fizinio aktyvumo tyrimas, kurio metu numatoma apklausti 5 000 respondentų. Tyrimas atliekamas, į gyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1305 patvirtintą (nauja plano redakcija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 495,Žin., 2013, 62-3079) Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių planą.

Tyrimo tikslas: anketiniu apklausos būdu ištirti ir į vertinti Lietuvos suaugusių (19-65 m. amžiaus) ir pagyvenusių (vyresnių negu 65 m. amžiaus) gyventojų mitybos į pročius bei faktišką mitybą; apskaičiuoti kūno masės indeksą (KMI) bei į vertinti gyventojų fizinio aktyvumo būklę. Remiantis tyrimo duomenimis bus rengiamos sveikos mitybos rekomendacijos, organizuojami mokymai specialistams ir visuomenei apie tinkamą mitybą, mitybos problemas bei galimus jų sprendimo būdus ir pan.

Tyrimo duomenų valdytojas – Sveikatos apsaugos ministerija; tyrimo koordinatorius ir duomenų tvarkytojas – Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Tyrimas vykdomas ir Plungės rajono savivaldybėje. Tyrimą vykdo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, kuri yra pasirašiusi pasižadėjimus saugoti asmens duomenų paslaptis. Visuomenės sveikatos specialistė (apklausėjas) turės darbo pažymėjimą su į staigos antspaudu ir apklausėjo nuotrauka.

Asmens duomenys (vardas, pavardė, lytis, gimimo data, adresas) tyrimo atlikimo tikslu gauti iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, gavus Valstybinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos leidimą tvarkyti duomenis. Jokiems kitiems duomenų gavėjams asmens duomenys nebus teikiami.

Respondentai bus apklausiami tik po to, kai jie duos sutikimą (žodžiu) apklausai atlikti. Jei asmuo sutinka dalyvauti tyrime (žodžiu) ir sutinka pildyti anketą ir atsakyti į pateikiamus anketoje klausimus, laikoma, kad jis davė sutikimą dalyvauti apklausoje.

Po tyrimo atlikimo respondentų sąrašai su asmens duomenimis bus fiziškai sunaikinti. Apklausos duomenys bus suvedami į kompiuterinę programą, prieš tai suteikus kiekvienai anketai (kiekvienam respondentui) kodą. Respondentų vardų ir pavardžių nebus galima identifikuoti. Bus analizuojami ir naudojami tik apibendrinti duomenys, nenaudojant ir negalint atsekti asmens duomenų.

Nuoširdžiai dėkojame už sutikimą dalyvauti tyrime.

 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.