Plungės rajono savivaldybėje su policijos atstovais vyko diskusija apie administracinių gebėjimų stiprinimą narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje

2015-03-13
        Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato viršininko Sauliaus Vaičekausko iniciatyva, š. m. kovo 10 dieną Savivaldybėje vyko diskusija apie policijos, Savivaldybės administracijos, visuomenės sveikatos biuro ir švietimo įstaigų administracinių gebėjimų stiprinimą narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Iniciatyva kilo dėl didėjančio narkotinių medžiagų vartojimo plitimo Vakarų Lietuvos savivaldybėse.

        Diskusijoje dalyvavo Savivaldybės meras Audrius Klišonis, Administracijos direktorius Albertas Krauleidis, jų pavaduotojai, Švietimo, Strateginio planavimo ir investicijų, Juridinio ir personalo administravimo skyrių atstovai, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, Savivaldybės gydytoja ir Visuomenės sveikatos biuro atstovai.

        Buvo prieita prie nuomonės, kad šiuo metu nėra glaudaus bendradarbiavimo tarp Savivaldybės įstaigų ir policijos, vykdant narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją. Policijos pareigūnai, Savivaldybės bei švietimo ir sveikatos įstaigų darbuotojai dirba pavieniui, neužkirsdami kelio narkotinių medžiagų vartojimo plitimui. Dažnai šeimos nariai negeba laiku atpažinti pradėjusių jas vartoti vaikų arba, siekdami išvengti galimų psichologinių visuomenės atstūmimo pasekmių, nesugeba kokybiškai problemų spręsti.

        Savivaldybės meras Audrius Klišonis pažymėjo, kad reikia problemą spręsti per įvairias prizmes: stiprinti administracinius gebėjimus, atpažįstant vartojančius asmenis, sudaryti sąlygas identifikuoti narkotinių medžiagų rūšis bei kelius, kuriais jie platinami; sukurti veiksmingiausią reagavimo į atpažintą atvejį metodą, t. y., kas pirmiausiai turi būti informuojamas, kaip į problemos sprendimą turi įsitraukti vaikų tėvai, pedagogai, Savivaldybė ir policija.

        Jaunimo reikalų koordinatorė pažymėjo, kad šiuo metu baigiamas rengti socialinis žemėlapis, kuriame bus įvardytos populiariausios jaunimo traukos vietos, todėl bus galima tikslingiau vykdyti prevencines priemones.  Taip pat ji pažymėjo, kad jaunimui viena iš veiksmingiausių prevencinių priemonių yra anksčiau vartojusių narkotines medžiagas asmenų neigiama patirtis.

        Atsižvelgiant į visų dalyvavusiųjų diskusijoje išakytas nuomones, nuspręsta stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir administracinius gebėjimus prevencijos srityje. Nuspręsta rengti projektą „Policijos, Savivaldybės bei sveikatos ir švietimo įstaigų darbuotojų gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas, vykdant narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją“ pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos kryptį LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Numatomo įgyvendinti projekto vykdytojas – Plungės rajono policijos komisariatas. Projekto partneris – Plungės rajono savivaldybės administracija.

        Kadangi Savivaldybė daugiau nei 20 metų bendradarbiauja su Norvegijos Karalystės Bjerkreimo komuna, Savivaldybės administracija kreipėsi į savo partnerius dėl pritarimo projektui ir geriausio Norvegijoje partnerio projekto įgyvendinimui suradimo. Tikimasi, kad ne tik teorinė norvegų patirtis, bet ir praktiniai įgyvendintų prevencinių priemonių pavyzdžiai padės Plungėje sumažinti šios problemos augimo mastą.

 

Strateginio planavimo iri investicijų skyriaus vedėja
Žaneta Piepalienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.