Plungės rajono savivaldybėje – seminarų lyčių lygybės tema ciklas

2015-04-13
         Šiandien bene vienintelis rodiklis, kuriuo moterų padėtis lenkia vyrų padėtį – išsilavinimas. Tačiau moterų užimtumo lygis tebeišlieka mažesnis nei vyrų ir gerokai atsilieka nuo „Europa 2020” tikslo – 75 procentų užimtumo lygio. Tebeišlieka ir linkęs didėti moterų ir vyrų atlyginimų skirtumas. Akivaizdi darbo rinkos vertikali ir horizontali segregacija, turinti lemiamos įtakos atlyginimų skirtumui ir nelygiavertei moterų ir vyrų ekonominei padėčiai.

         Siekiant mažinti nelygybę tarp moterų ir vyrų užimtumo bei jį įtakojančiose srityse, taip pat skatinti glaudesnį valstybės ir savivaldybių institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų bendradarbiavimą, skirtą moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimui, visose 60 Lietuvos savivaldybių, tarp jų – ir Plungės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ (Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008). Projektą kartu su partneriais – Socialinių inovacijų fondu (Kaunas), Kauno moters užimtumo informacijos centru ir Šiaulių universiteto Lyčių studijų centru – įgyvendina Moterų informacijos centras (Vilnius).

         Šių metų sausio – balandžio mėnesiais projekto mokymuose dalyvauja įvairias veiklos kryptis (socialinę, šviečiamą, kultūrinę, ekonominę, ir kt.) plėtojančių Plungės raj. savivaldybės įstaigų bei organizacijų atstovai: Plungės raj. savivaldybės mero patarėja Daina Martišienė, Plungės raj. savivaldybės administracijos vyr. specialistės Rasa Jonušienė, Ilona Meškauskienė, Jurgita Saldukienė, vyr. specialistas Artūras Majus, vyresnysis specialistas Antanas Mikalauskas ir socialinė darbuotoja Indrė Šreiderytė; Telšių teritorinės darbo biržos Plungės skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilma Bilkauskienė, Plungės trumpalaikės globos centro direktorius Gintaras Armalis ir socialinė darbuotoja Sandra Slavinskienė; Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys, moterų klubo „Plungės Guoda“ pirmininkė Rūta Endrijauskienė; Plungės raj. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Zosė Gintalienė, Plungės rajono profesinių sąjungų centro pirmininkas Egidijus Teodoras Liepa; Plungės vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjos Regina Jucienė ir Vandutė Kocienė, Plungės pagyvenusių žmonių klubo „Pilnatis“ pirmininkė Eugenija Kurmienė ir apskaitininkė Virginija Žilevičienė; Plungės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Birutė Burbienė ir Irena Lapienė.

 
Mokymų dalyvių ir lektorių nuotrauka atminčiai Plungės rajono savivaldybėje

          Plungės raj. savivaldybėje projekto mokymai, kuriuos sudaro 4 moduliai (27 ak. val.), jau įpusėjo. Nevyriausybinių organizacijų atstovės su plungiškiais nagrinėja lyčių lygybės ir lygių galimybių darbo rinkoje sampratas, įvairias diskriminacijos apraiškas, šiose srityse galiojančius stereotipus ir kt. temas. Išklausę visus mokymus, balandžio pabaigoje dalyviai gaus oficialius moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje specialisto pažymėjimus.

 

Informaciją parengė
projekto ryšiams su visuomene specialistė (Socialinių inovacijų fondas)
Anželika Šliačkienė

 

Projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“ finansuoja Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Projektą įgyvendina:

 

 

Daugiau informacijos:

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.