Plungės rajono savivaldybei – 18 pozicija pagal savivaldybių gerovės indeksą

2022-04-04
Savivaldybių gerovės indeksas 2022-03

Vilniaus politikos analizės institutas parengė Savivaldybių gerovės indeksą – tai nuo 2016 metų daro įvairių sričių politikos ekspertų sambūris. Analitikų ir asocijuotų ekspertų vertinimu, išanalizavus Statistikos departamento, Lietuvos darbo biržos, Higienos instituto ir Švietimo valdymo informacinių sistemų duomenis, Plungės rajono savivaldybė užima 18 poziciją (iš 60 Lietuvos savivaldybių).

Savivaldybės kasmet, nuo 2016 metų, indeksuojamos pagal penkis esminius komponentus: socialinį saugumą; fizinį saugumą; ekonomikos gyvybingumą; švietimo kokybę; demografiją.

Socialinio saugumo komponentu matuojama savivaldybių socialinės gerovės situacija pagal integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykį), socialinės paramos aprėptį ir skurdo rizikos lygį (nuo 2020 m.).

Fizinio saugumo komponentą sudaro potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodikliai: automobilių kelių saugumas, nusikalstamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicininės pagalbos prieinamumas ir mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų statistika.

Ekonomikos gyvybingumo komponentą sudaro konkurencingumo, investicijų patrauklumo ir augimo potencialo rodikliai: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis (16 – 65 m. amžiaus gyventojų).

Švietimo kokybės komponentą sudaro švietimo prieinamumo rodikliai: ikimokyklinio švietimo aprėptis, dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose ir švietimo rezultatų rodikliai: įstojusiųjų į kolegijas ir universitetus dalis nuo bendro tų pačių metų abiturientų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) rezultatai (surinkusiųjų 51 – 100 balų dalis).

Demografijos komponentą sudaro demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.

Bendras Savivaldybių gerovės indeksas yra šių 5-ių indekso komponentų vidurkis.

Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui savivaldybės buvo sugrupuotos į penkias kategorijas (didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai.

Plungės rajono savivaldybė priskiriama prie kaimiškųjų savivaldybių. Vilniaus politikos analizės instituto vertinimu, Plungės rajono savivaldybė 2021 metais užėmė 18 poziciją pagal Savivaldybių gerovės indeksą (2020 m. – 14 vieta, 2019 m. – 31 vieta, 2018 m. – 22 vieta, 2017 m. – 22 vieta, 2016 m. – 21 vieta).

Daugiau informacijos https://bit.ly/3qJGGdK

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.