Plungės rajono ikimokyklinių įstaigų projektas „Seka pasaką žibintai“

2017-12-28

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ lapkričio 16 – gruodžio 22 dienomis vykdė rajoninį ikimokyklinių įstaigų projektą „Seka pasaką žibintai“, skirtą Europos atliekų mažinimo savaitei paminėti. Projekte dalyvavo aštuonios Plungės rajono ikimokyklinės įstaigos, juo siekta ugdyti ir puoselėti bendruomeniškumo, bendrystės, ekologiško gyvenimo būdo bei gamtosauginius įgūdžius gaminant žibintus iš atliekų. Projekto

iniciatoriai siekė mažinti aplinkos taršą, daiktus panaudojant dar kartą. Iš antrinių žaliavų gaminant žibintus sudarytos sąlygos atsiskleisti vaikų saviraiškai, bendruomenės narių kūrybiškumui bei meniniams sugebėjimams, dalintasi idėjomis bei gerąja patirtimi.

Projekto metu pagaminta apie 800 žibintų, skleidžiančių saugią bei aplinkai draugišką šviesą (LED lemputės, girliandos su baterijomis, signalinės lemputės, vaškas ir kt.). Projekte dalyvavo 800 vaikų, 56 pedagogai, apie 1000 tėvų. Gaminant žibintus išvengta 85 kg stiklo, apie 18 kg metalo, 7 kg plastiko, beveik 3 kg popieriaus atliekų. Naudojant aplinkai draugišką šviesą, nesudegintas 21 kg parafino, nepanaudota dar papildomi 2 kg plastiko (žvakių dėklų). Visą adventą projekte dalyvavusiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyko įvairūs renginiai žibintų šviesoje: skaitytos pasakos, vyko pokalbiai, rytmečiai ir popietės bendruomenėms, akcija „Šviečia takelį žibintas“ (l.d. „Rūtelė“ prieigose ir bendrosiose erdvėse).

Gruodžio 13-19 d. l.d. „Rūtelė“ erdvėse surengta projekte dalyvavusių ikimokyklinių įstaigų bendruomenių darbų paroda „Seka pasaką žibintai“, kurioje eksponuotas 71 darbas iš antrinių žaliavų. Kompetentinga komisija (UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ visuomenės informavimo spec. Eglė Sakalauskaitė, Plungės raj. savivaldybės administracijos ekologė Edita Lydienė, Plungės raj. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto sk. vyr. spec. Dangirutė Vaškienė, Plungės kultūros centro parodų organizatorė Jolanta Miltenė, Plungės l.d. „Rūtelė“ auklėtoja metodininkė Dalia Šermukšnienė) iš gausaus būrio darbų išrinko 10 labiausiai ekologijos ir rūšiavimo idėjas atitinkančius žibintus ir nominacijas paskirstė taip:

  1. Didžiausio žibinto nominacija – Alsėdžių l.d. „Žvirbliukų“ gr.;

  2. Universaliausio žibinto nominacija – Ignas Gedvilas, l.d. „Raudonkepuraitė“;

  3. Subtiliausio žibinto nominacija – Ramutė Gedgaudienė, l.d. „Raudonkepuraitė“;

  4. Moderniausio žibinto nominacija – Greta Žalandauskaitė, l.d. „Vyturėlis“;

  5. Jaukiausio žibinto nominacija – Austėja Domarkaitė, l.d. „Vyturėlis“;

  6. Praktiškiausio žibinto nominacija – Ieva Navickaitė, l.d.  „Saulutė“;

  7. Idėjos vientisumo nominacija – Samanta Gečaitė, Didvyčių daugiafunkcis centras;

  8. Kruopščiausio žibinto nominacija – Vaida Ruginytė, Platelių UDC;

  9. Dangiškiausio žibinto nominacija – Rugilė Salytė, l.d.  „Nykštukas“;

  10.  Ekologiškiausio žibinto nominacija – Edvinas Žulpa, l.d. „Rūtelė“.

Nominantai ir projekte dalyvavusių įstaigų bendruomenės apdovanotos projekto rėmėjų bei l.d. „Rūtelė“ įsteigtomis dovanomis ir padėkomis (LR Seimo nariai ir jų padėjėjai: Jonas Varkalys – atšvaitai, Jurgis Razma – saldėsiai, Andriejus Stančikas – knygos; UAB „Gydora“ bendruomenė – piešimo priemonės; UAB „TRAC“ – užrašų knygos pedagogams bei grožinė literatūra vaikams; Plungės raj. savivaldybės administracijos ekologas – daugkartinio naudojimo pirkinių maišeliai; l.d. „Rūtelė“ bendruomenė – vaškiniai eglutės žaisliukai ir knygos vaikams).

Europos atliekų mažinimo savaitei skirto projekto metu lopšelio-darželio „Rūtelė“ bendruomenė, įgyvendindama „Darnios mokyklos“ idėjas, surengė edukaciją „Mobilioji vaško dirbtuvėlė“, kurios metu daug sužinota apie bičių gyvenimą, bičių produktus, vaško panaudojimo galimybes. Edukacijos metu iš vaško pagamintos 72 žvakės ir 72 kalėdiniai žaisliukai. Šiuo renginiu siekta skatinti vartoti saikingai, rinktis natūralius ir aplinkai draugiškus produktus.

 Projektas „Seka pasaką žibintai“ užbaigtas šventiniu rytmečiu Plungės krizių centre.  Koncertinę programą dovanojo priešmokyklinukai, su Krizių centro gyventojais pasidaliję širdies šiluma ir gerumu. Krizių centro bendruomenei padovanota 18 žibintų su LED žvakėmis, taip skatinant ir suaugusiuosius, patiriančius socialinę atskirtį, mąstyti apie ekologiją, gamtos išteklių tausojimą ir galimybę rūšiuoti bei daiktus prikelti pakartotiniam gyvenimui. Plungės krizių centro gyventojams bei darbuotojams įteiktos rūšiavimo iniciatyvą skatinančios dovanos.

Norime padėkoti lopšelių-darželių „Raudonkepuraitė“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Vyturėlis“, „Rūtelė“, Platelių ir Didvyčių UDC bei Alsėdžių lopšelio-darželio bendruomenėms aktyviai įsitraukusioms į ekologinį bei aplinkosauginį gyvenimo būdą skatinančią iniciatyvą, gausiam būriui rėmėjų, šventiniu laikotarpiu suteikusiam džiaugsmo švietimo bendruomenei gausiomis dovanomis bei parodytu dėmesiu.

 

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.