Plungės r. Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija kviečia dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Tikiu aš į ateitį šviesią Tėvynės“

2017-12-14

PATVIRTINTA
Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos
direktoriaus Leono Mockūno
2017 m. gruodžio 8 d.į sakymu Nr. 151

 PLUNGĖS R. ALSĖDŽIŲ STANISLOVO NARUTAVIčŒIAUS GIMNAZIJA

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „TIKIU AŠ Į ATEITĮ ŠVIESIĄ TĖVYNĖS

(V. Mykolaitis-Putinas)

NUOSTATAI

2018 m. vasario 16 dieną švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 metų liepos 6 dieną gimusią senąją Lietuvą ir 1990 metų kovo 11 dieną atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Prie modernios Lietuvos valstybės kūrimo prisidėjo net du nuo Alsėdžių kilę 1918 metų Vasario 16-osios akto signatarai — Stanislovas Narutavičius ir Jonas Smilgevičius. Norėdami į prasminti jų atminimą ir prasmingų darbų tęstinumą, kviečiame dalyvauti kūrybiniame konkurse „Tikiu aš į ateitį šviesią Tėvynės“.

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso nuostatai reglamentuoja jo tikslus, organizavimą, darbų vertinimą, nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Konkursą organizuoja Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija. Partneriai: Alsėdžių seniūnija, Alsėdžių seniūnijos bendruomenė, Alsėdžių lopšelis-darželis.

3. Konkurse kviečiame dalyvauti darželių, bendrojo ugdymo mokyklų  mokinius bei patriotiškai nusiteikusius Lietuvos gyventojus.

4. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėse  www.plunge.lt, www.alsedziai.plunge.lm.lthttp://alsedziuld.lt/, http://www.regionunaujienos.lt/;

socialinių tinklų Facebook paskyrose: Plungės r. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija, Alsėdžių aktualijos, Alsėdžių lopšelis darželis, Platelių meno mokyklos Alsėdžių skyrius.

5. Konkursas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei Vasario 16-osios signatarams Stanislovui Narutavičiui ir Jonui Smilgevičiui  pagerbti.

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS

6. Skatinti šalies gyventojus domėtis Lietuvos istorija ir šių dienų aktualijomis.

7. Stiprinti pilietiškumą ir meilę savo kraštui.

8. Puoselėti kūrybiškumą.

III SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

9. Konkurso dalyviai:

9. 1. Jauniausiųjų kategorija- dalyviai 3-6 ir 7-11 metų amžiaus;

9. 2. Jaunimo kategorija – dalyviai nuo 12 iki 20 metų amžiaus;

9. 3. Vidutinio amžiaus  kategorija – dalyviai nuo 20 iki 50 metų amžiaus;

9. 4. Vyresniųjų kategorija – dalyviai  nuo 50 iki 70 metų amžiaus;

9. 5. Senjorų kategorija – dalyviai nuo 70 metų.

10. Konkursui pateikiami darbai:

10.1. Konkursui galima pateikti literatūrinius esė, rašinius, atsiminimus, kurti video – ar trumpus filmus, fotografijų koliažus, muzikinius bei dailės kūrinius – svarbu meninėmis priemonėmis atspindėti konkurso darbų temą.

10. 2. Darbų temos: „Ką reiškia kurti savo valstybę?“, „Ar galiu didžiuotis savo protėviais?“

,,Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms“ (K.Genys) ar kt.

10. 3. Darbas turi turėti pavadinimą.

10. 4. Darbas pristatomas su lydraščiu, kuriame būtų nurodytas elektroninis adresas, dalyvio vardas, pavardė, amžius. Jei tą darbą ruošė mokinys, dar nurodyti klasę, konsultavusio mokytojo vardą, pavardę, mokyklą. Jei darbą ruošė darželinukas, nurodyti, kas padėjo.

10. 5. Darbus galima siųsti elektroniniu adresu rimkuv.v@gmail.com arba paštu adresu:

Plungės r. Alsėdžių S. Narutavičiaus gimnazija
Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl.
Plungės r.
LT-90471
LIETUVA

Jei kils neaiškumų, skambinti tel.+3 706 154 1246

10. 6. Darbus siųsti iki 2018 m. vasario 5 dienos.

10. 7. 2018 metų vasario 6-13 dienomis darbai bus pristatomi  interneto svetainėse: www.alsedziai.plunge.lm.lt, http://alsedziuld.lt.

10. 8. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų vėliau naudoti atsiųstus darbus organizatorių pasirinktose virtualiose erdvėse.
10. 9. Dalyvavimas šiame Konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.

IV SKYRIUS

VERTINIMAS

11. Konkurso dalyviai vertinami kiekvienoje savo amžiaus grupėje.

12. Darbai vertinami atsižvelgiant į svetainių lankytojų balsus ir komisijos vertinimą.

13.  Komisija, vertindama darbus, atsižvelgs į šiuos kriterijus:
13. 1. meniškumą;
13. 2. originalios temos interpretavimą;
13. 3. temos atitikimą.
14. Rėmėjų apdovanojimai bus į teikiami kiekvienos grupės 1-3 vietos laimėtojams. Visiems darželių ir mokyklų pedagogams, kurių darželinukai, moksleiviai dalyvaus konkurse, bus į teikiami padėkos raštai.

 15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir prizus.

V SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

16. Apdovanojimų ceremonija vyks iškilmingame Valstybės 100-mečiui skirtame renginyje 2018 metų  vasario 16 –ąją Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje.

17. Konkurso nugalėtojai bus informuoti asmeniškai elektroniniu paštu.

 

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.