Plungės miesto vietos veiklos grupė pristatyta verslo forume

2015-11-25

Praėjusį penktadienį VšĮ „Versli Lietuva“ į Plungės dvaro sodybos centriniuose rūmuose vykusį verslo forumą pasidalyti patirtimi sukvietė tuos rajono įstaigų atstovus, kurie vienaip ar kitaip prisideda, kad Plungė ir visas rajonas klestėtų. Be Plungės rajono savivaldybės mero Audriaus Klišonio, Plungės pramonininkų sąjungos prezidento Jono Eugenijaus Bačinsko, asociacijos „Žemaitijos klasteris“ pirmininkės Elenos Klimienės bei kitų svečių, pasisakė ir vasarą įkurtos Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Gintaras Domarkas. Jis susirinkusiesiems plačiau papasokojo apie šią asociaciją.

Rajono savivaldybės tarybai pritarus, Plungės miesto vietos veiklos grupė buvo įregistruota šių metų rugpjūčio 18 dieną. Jos pirmininku išrinktas G. Domarkas. Išrinkta ir devynių narių asociacijos valdyba, susidedanti iš vienodo skaičiaus bendruomeninių ir (ar) nevyriausybinių organizacijų, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės bei Savivaldybės atstovų ir vieno jaunimo atstovo (iki 29 m. amžiaus).

Rajone jau veikė Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, tačiau miestas tokios asociacijos neturėjo, todėl, siekiant pritraukti daugiu Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų miestui, ir buvo nutarta ją įkurti. Plungės miesto vietos veiklos grupė pagal savo galimybes skatins Plungės plėtrą, aktyviai dalyvaus rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas jo teritorijoje. Viena iš svarbiausių veiklos sričių – siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, nes Plungės miesto vietos plėtros politika bus grindžiama tarpusavio bendradarbiavimu, savivaldos skatinimu.

Tik šią vasarą įkurtos asociacijos nariai nesėdėjo sudėję rankų, jų veiklos vaisiai skinami jau šiandien. Kaip pasakojo G. Domarkas, 2015 m. spalio mėnesį Plungės miesto vietos veiklos grupė Europos socialinio fondo agentūrai (projektas bus finansuojams Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis) pateikė paraišką, kad gautų finansavimą Plungės miesto plėtros strategijai, kuri turi būti pateikta iki 2016 m. vasario 15 d., rengti. Tam prašyta maksimalios galimos sumos – 4320 eurų. Asociacijos pirmininkas pasidžiaugė, kad paraiška buvo įvertinta teigiamai, – Plungės miesto vietos veiklos grupei skirta visa prašyta suma. Šiuo metu laukiama kvietimo pasirašyti sutartį.

G. Domarko teigimu, ją pasirašius ir parengus vietos plėtros strategiją, būtų galima tikėtis finansavimo bendruomenės inicijuojamoms veikloms, skirtoms vietos socialinei atskirčiai mažinti, taip pat darbingų gyventojų socialinei integracijai gerinti, neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui, gyventojų verslumui didinti (verslo kūrimui ir plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų prieš tai išvardytoms veikloms įgyvendinti, kūrimui, gyventojų savanoriškos veiklos skatinimui, savanorių mokymui bei kitoms veikloms.

Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkas G. Domarkas akcentavo, jog asociacija kviečia prie vietos plėtros strategijos rengimo prisidėti visuomenę, įmones, nevyriausybines organizacijas. Jis taip pat pakvietė tapti asociacijos nariais:  jais gali būti nuolat Lietuvoje gyvenantys fiziniai ir juridiniai Lietuvos Respublikos asmenys, savanoriškai įstoję į asociaciją, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutinkantys sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį. Juridiniams asmenims yra dar vienas reikalavimas – į asociaciją bus priimti tik tie, kurie veikia Plungės miesto teritorijoje.

 Plungės miesto seniūnijos inf.

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.