Plungės kultūros centro 80 metų jubiliejų pasitinkant

2019-03-29
„Suvartukas”
„Saula“
Kamerinis choras
„Gondingos“
„Žirginėliai”
Vokalinis ansamblis
Simfoninis orkestras
Pučiamųjų instrumentų orkestras ir merginų choreografinės grupė
„Menadė”
„Hello”
Eglės baleto studija


Septintasis ciklo straipsnis

Kovo 30 dieną Plungės kultūros centras organizuoja 80 metų veiklos sukakčiai paminėti skirtą šventę, kurioje šoks, vaidins, dainuos, muzikuos ir kitomis formomis prisistatys ar bus pristatyti visi 22 šiuo metu Plungės kultūros centre veikiantys meno kolektyvai. Šiuose kolektyvuose savo laisvalaikį kasmet įprasmina daugiau nei 1000 plungiškių ir Plungės rajono gyventojų, čia meną ir kultūrą, lankydami užsiėmimus, pamilsta vaikai, jaunimas ir suaugusieji. Didžiuojamės, kad Plungės kultūros centro meno kolektyvai yra aktyvūs įvairių festivalių, konkursų ir švenčių dalyviai, pelno įvairius apdovanojimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Kolektyvai yra aplankę Japoniją, JAV, Australiją, Makedoniją ir daugybę kitų šalių, savo pasirodymais svečiose šalyse garsina Plungės ir Lietuvos vardą. Norime trumpai papasakoti apie šiuo metu Plungės kultūros centre kūrybinę veiklą vykdančius meno kolektyvus.

Seniausiai, jau 72 metus, gyvuojantis kolektyvas Plungės kultūros centre – nusipelniusi vyresniųjų liaudies šokių grupė Suvartukas. „Suvartukas” 2010 m. apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija. Kolektyve šiuo metu šoka 10 šokėjų porų, o jiems daugiau nei 30 metų sėkmingai vadovauja Ilona Baltikauskaitė.

Vaikų ir jaunimo teatras Saula meninę, kūrybinę veiklą sėkmingai vykdo nuo 1992 m. Teatras 2005 metais apdovanotas aukščiausia mėgėjų meno nominacija „Aukso paukšte“. Teatro „Saula“ įkūrėjams ir režisieriams Sigitai Matulienei ir Romui Matuliui paskirta LR kultūros ministerijos premija „Už geriausiai parengtus ir vykdomus kultūrinės edukacijos projektus“. Teatras net 9 kartus yra nacionalinio konkurso laureatas ir 3 kartus – pasaulinių atrankų laureatas. Šiuo metu teatre – 94 jauni žmonės, mylintys teatrą ir savo laisvalaikį įprasminantys teatro menu.

Kamerinis choras, kuris veiklą sėkmingai vykdo 39 metus. Kolektyvo nariai – tai žmonės, turintys muzikinį išsilavinimą, kultūros ir švietimo darbuotojai. Choro repertuarą sudaro įvairių epochų ir stilių bažnytinė bei pasaulinė muzika. Chorui vadovauja Alfonsas Vildžiūnas.

Folkloro ansamblis Gondinga yra vienas iš žinomiausių ir profesionaliausių Žemaitijos regiono folkloro ansamblių. Ansambliui su meile ir dideliu atsidavimu 31-erius metus vadovauja Dalia Stasikėlienė. „Gondingos“ aktyvioje kūrybinėje veikloje dalyvauja įvairių profesijų žmonės, savo laisvalaikį įprasminantys žemaičių folkloro puoselėjimu. Tie patys atlikėjai yra ir dainininkai, ir šokėjai, o kai kurie iš jų groja ir senoviniais muzikos instrumentais.

Aldonos Smagurienės vadovaujama liaudiškos muzikos kapela Minija. Kapeloje groja ir dainuoja daugiau nei keletą dešimtmečių liaudies dainą, muziką ir šokį mėgstantys vyresnio amžiaus plungiškiai. Kolektyvo repertuaras platus ir įvairiapusis – nuo senųjų liaudies dainų iki populiariosios muzikos.

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudies šokių ansamblis Žirginėliai savo šokiais, dainomis ir muzika plungiškius, visą Lietuvą, daugybę Europos šalių džiugina ir stebina 35-erius metus. Nuo 1998 metų kolektyvui su dideliu entuziazmu ir atsidavimu vadovauja Sonata Kazlauskytė. Kolektyve šiuo metu – 98 nariai.

Tremtinių ir politinių kalinių choras Tėvynės ilgesys neseniai minėjo kūrybinės veiklos 30-metį. Chorui šiuo metu vadovauja Rūta Černeckienė. Didžioji dalis choro repertuaro – dainos, kurios yra sukurtos partizanų, tremtinių ir tapusios liaudies dainomis. Choristai yra tarsi tautos istorinės atminties saugotojai, tautinių tradicijų puoselėtojai. Kolektyvas vienija 30 asmenų.

Vokalinio ansamblio vadovė Valentina Balčiauskienė. Kolektyvas greitai minės 40 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Dauguma kolektyvo narių ansamblyje jau yra išdainavę 20 ir daugiau metų. Jie atlieka liaudiškas ir lietuvių kompozitorių sukurtas dainas, pritaria šokėjams ir muzikantams.

Vaikų liaudiškos muzikos kapela, kuriai vadovauja Rita Džiaugienė, populiarina ir puoselėja lietuvių liaudies muziką. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių kompozitorių, įvairių autorių ir vadovės aranžuojami kūriniai, kuriuos jaunimas atlieka su didžiule meile ir pagarba. Kolektyvas veiklą vykdo nuo 1977 metų.

Simfoninis orkestras yra vienas jauniausių kolektyvų Plungės kultūros centre, veiklą pradėjęs 2015 metų gruodžio mėnesį. Tai bene vienintelis tokio pobūdžio meno kolektyvas, kuriantis ne šalies didmiestyje, o regione. Kolektyvas jau nustebimo ne viena koncertine programa, o 2017 m. iškilmingos Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimų „Auksinis feniksas” ceremonijos metu orkestro vadovams Ievai ir Pauliui Lygnugariams atiteko nominacija „Geriausias metų kultūros ir meno kūrėjais”.

Nuo 1991 metų Plungės kultūros centre sėkmingai veikia pučiamųjų instrumentų orkestras, tęsiantis kunigaikščio M. Oginskio tradicijas. Šio kolektyvo iniciatyva Plungėje kas antri metai vyksta tarptautinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis. 2000 metais kolektyvas sulaukė aukščiausio mėgėjų meno įvertinimo – buvo apdovanotas „Aukso paukšte“. Kolektyvui iki šiol vadovauja Romas Jasevičius.

Plungės krašto tautodailininkams vadovauja pirmininkė Jolanta Miltenė. Plungės rajone gyvena ir kuria 75 tautodailininkai, Sąjungos nariai ir nemažas būrys menininkų mėgėjų, kurie savo kūrybine veikla siekia papildyti Sąjungos gretas. Čia buriasi medžio drožėjai, tapytojai, audėjai, keramikai, kalviai, pynėjai, popieriaus karpytojai ir įvairių rankdarbių meistrai. Plungės kultūros centre yra sudarytos puikios sąlygos, kurios palaiko ir užtikrina tautodailininkų organizacijos gyvybingumą jau daugiau nei 50 metų.

Merginų choreografinės grupės (orkestro šokėjos) vadovė Edita Rimeikytė. Kolektyvo repertuare – daugiausia šokiai, tinkantys eitynėms, pritariant pučiamųjų orkestro muzikai. Kolektyve šoka 12-18 metų merginos.

Menų studija „ARTola”, susikūrusi 2017 m. rugsėjo mėn., pakvietė kūrybiniam darbui susiburti suaugusius Plungės krašto žmones, kurie nori aktyviai ir meniškai praleisti laiką, pasimokyti meninės saviraiškos ir kitaip įsitraukti į kultūrinį gyvenimą. Studijoje dirbama siekiant asmeninės kūrybinės pažangos bei pozityvios kryptingos meninės veiklos. Studijai vadovauja Jolanta Miltenė.

Renginių vedimo – organizavimo klubo Menadė vadovė Simona Gudavičiūtė. Kolektyve scenos judesio, renginių vedimo, organizavimo subtilybių mokosi jaunimas nuo 14 metų. „Menadės“ klubo narius galima išvysti vedant ir organizuojant tiek pramoginius Kultūros centro renginius, tiek įvairias valstybines šventes.

Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija Mažasis Suvartukas įkurta 2000 m. Šiuo metu studiją lanko 197 vaikai ir jaunimas. Juos visus šokdina ir globoja studijos įkūrėja choreografė ir meno vadovė Ilona Baltikauskaitė. 2007 m. kolektyvas apdovanotas aukščiausiu mėgėjų meno įvertinimu – Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtu mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimu – „Aukso paukštės“ nominacija .

1969 metais Plungės kultūros centre buvo įkurta liaudiškos muzikos kapela. Liaudiškos muzikos kapelos repertuare – tradiciniai Žemaitijos regiono kūriniai, įvairios polkos. Grojama tradiciniais lietuvių liaudies instrumentais – birbynėmis, skudučiais. Taip pat ir smuikais, kontrabosu, akordeonu, klarnetu, būgnais. Kapelai vadovauja Vidmantas Žilinskas.

Kreatyvinės grupės Miražas vadovas Valentinas Charitonovas. Kolektyvo nariai organizuoja renginius, filmuoja videoklipus, kuria scenarijus ir užsiima kita smagia veikla.

Šiuolaikinių šokių studijos Hera vadovė Lidija Riepšienė. Kolektyvo nariai mokosi įvairių šokių (linijinių, pramoginių ir t. t.), taip pat lavina kūno plastiką, laikyseną, muzikalumą. Kolektyvą lanko linksmi, energingi, entuziastingi, ištvermingi moksleiviai nuo 6 iki 18 metų amžiaus.

Jaunimo vokalinė grupė Hello. Kolektyvas įkurtas 2007 metais, nuo 2015 metų kolektyvui vadovauja Aida Mackevičiūtė. Užsiėmimų metu vaikams ir jaunimui formuojami dainavimo pagrindai, ugdomas kūrybiškumas vokalinėje veikloje, vyksta solinio dainavimo ir scenos judesio pamokos, aktyviai pasirodoma įvairiuose koncertuose, kuriamos solinės programos.

Eglės baleto studija taip pat yra dar jaunas kolektyvas, veiklą sėkmingai vykdantis nuo 2015-ųjų. Baleto studija moko vaikus pamilti šokio meną, baleto pagrindų, taisyklingos laikysenos. Šokio studijos auklėtiniai dalyvauja įvairiuose pasirodymuose, konkursuose, festivaliuose, kuria vaikų baleto spektaklius. Kolektyvą šiuo metu lanko 114 balerinų.

Plungės kultūros centras nuo 2004 m., vykdydamas tęstinį projektą „Žemaitiškų tradicijų terpėje“, ėmėsi audimo amato atgaivinimo Plungės rajone. Tęsiant projektą, Plungės kultūros centro patalpose buvo įrengtos audimo dirbtuvės ir suburtas Audėjų klubas, kuris 2019 metų vasario mėnesį minėjo 10 metų veiklos sukaktį. Audimo dirbtuvių tikslas – tęsti audimo amato lankytojų tobulinimosi užsiėmimus ir vykdyti audimo amato edukacinę programą suaugusiesiems ir jaunimui.

Didžiuojamės, kad po Plungės kultūros centro stogu telpa tiek daug skirtingų ir panašių meninių veiklų, užsiėmimų, laisvalaikio įprasminimo formų. Kultūros centre kasdien kuria, bendrauja, ieško, mokosi ir tobulėja šimtai plungiškių ir Plungės rajono gyventojų. Plungės kultūros centre dirba profesionalūs, aktyvūs, kūrybiški, entuziastingi ir niekada nenuilstantys kūrėjai, meno kolektyvų vadovai, kurie geba į savo gretas pritraukti tiek daug plungiškių ir Plungės rajono gyventojų. Linkime drąsos. Kantrybės, žingeidumo, idėjų ir kad meilė kultūrai, menui ir pačiam Plungės kultūros centrui niekada neišblėstų.

 

KC inf.
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.