Plungės ir Bauskės tarpusavio ryšių tvirtumas išbandytas sporto rungtyse

2011-05-27

 

 

     Projekto „Teritorinis bendradarbiavimas tarp Plungės ir Bauskės – bendros sportinės veiklos ir kuriamas pagrindas ateičiai“ įgyvendinimo metu užsimezgusi partnerystė tarp dviejų Lietuvos ir Latvijos savivaldybių prasmingai plėtojasi. Å ių metų gegužės 21 dieną plungiÅ¡kių delegacija vyko į Bauskę (Latvija) dalyvauti Å¡ios savivaldybės žmonių su specialiaisiais poreikiais sporto Å¡ventėje.

     Plungės rajono savivaldybės administracija, gavusi kvietimą iÅ¡ Bauskės savivaldybės, kreipėsi į Plungės rajono neįgaliųjų sporto klubo „Atgaiva“ pirmininką Joną EndriuÅ¡ką su pasiūlymu jam ir klubo nariams dalyvauti kaimynų latvių rengiamoje Å¡ventėje. Į Bauskę vyko septyni „Atgaivos“ nariai: Jonas EndriuÅ¡ka, Eugenija Kurmienė, Rolandas Vičius, Mindaugas Stanys, Vidmantas Česnauskas, Artūras JurkÅ¡as ir Egidijus Zdramys. TelÅ¡ių apskrities automobilių – sveikatingumo klubo „Rats“ valdybos pirmininkas Kazimieras Kazragis, aktyviai dalyvavęs ankstesnio projekto veiklose, prisijungė prie plungiÅ¡kių delegacijos – fotografavo svarbiausias renginio akimirkas, susitiko su Latvijoje populiaraus žaidimo „Novus“ entuziastais. Kazimieras Plungėje buria Å¡io žaidimo mėgėjų gretas, tad iÅ¡vyka į Bauskę, kurioje tuo pačiu metu vyko ir regioninis žaidimo „Novus“ turnyras, Kazimierui buvo ypač naudinga. Jis bendravo su turnyro dalyviais, domėjosi žaidimo subtilybėmis, stebėjosi žaidėjų meistriÅ¡kumu – kartais vienas kuris pradėjęs surinkdavo visus galimus taÅ¡kus, antrajam net neįsijungus į žaidimą!

      Rasa JonuÅ¡ienė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, įgyvendinto projekto koordinatorė, taip pat vyko į Bauskę, nes, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus bendradarbiavimo tikslus, tokio pobūdžio renginiai labai svarbūs sėkmingai tolesnei partnerystei tarp Plungės ir Bauskės. Plėtojant Plungės rajono ir Bauskės regiono gyventojų pamėgtas sporto Å¡akas, siekiama toliau gausinti sportuojančiųjų skaičių, gerinant sporto bazę ir didinant suinteresuotumą sportu.

     Žmonės su negalia turi mažiau galimybių sportuoti ir sportuoja ne nuolat. Sporto Å¡ventė Bauskėje suteikė galimybę ne tik iÅ¡bandyti jėgas, bet ir pabendrauti, susitikti su panaÅ¡aus likimo žmonėmis. Å ventė prasidėjo visų dalyvių paradu, kuriam vadovavo neįgaliųjų sporto ir reabilitacijos bendrijos „Bauskė“ pirmininkas Ilgonis Rencis. Paradą priėmė Bauskės savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotojas Janis Feldmanis ir Bauskės savivaldybės Sporto skyriaus vedėja Inga Ubele. Jie pasveikino Å¡ventės dalyvius ir žiūrovus, palinkėjo pakilios nuotaikos ir gerų rezultatų, o plungiÅ¡kiams – Å¡ventės svečiams – įteikė tradicinį pyragą su džiovintais vaisiais. Netrukus komandos iÅ¡ Bauskės, Rundalės (Latvija), Plungės rajonų savivaldybių, neįgaliųjų sporto klubų pasiskirstė po erdvų Bauskės miesto stadioną. Čia jau buvo pasiruoÅ¡ta įvairioms rungtims, lūkuriavo teisėjai ir pagalbininkai. Rungtyse galėjo dalyvauti kiekvienas užsiregistravęs žaidėjas.

     Kasmetinėje Å¡ventėje žmonės su specialiaisiais poreikiais dalyvavo įvairiose sportinėse varžybose: estafetėse ir figūrinio važiavimo rungtyse, Å¡oko į tolį, bėgo 60 metrų distanciją, stūmė rutulį, iÅ¡bandė rankos taiklumą žaisdami smiginį, Å¡audė iÅ¡ pneumatinio Å¡autuvo.

     Susumavus rezultatus, paaiÅ¡kėjo, kad ypač sėkmingai įvairiose rungtyse pasirodė plungiÅ¡kis Rolandas Vičius, sukaupęs net Å¡eÅ¡ių medalių kolekciją, Jonas EndriuÅ¡ka ir Mindaugas Stanys parsivežė po penkis medalius, kiti vyrai – po keturis, tris medalius, Eugenija Kurmienė – du. Rasa JonuÅ¡ienė iÅ¡kovojo medalį Å¡audymo rungtyje. Bičiuliai latviai taip pat ne kartą kilo ant nugalėtojų pakylos, tad Å¡ventės pabaigoje visus vienijo puiki nuotaika, o medalių įteikimą palydėjo garsūs plojimai.

     Žmonių su specialiaisiais poreikiais sporto Å¡ventė Bauskėje parodė, kad sportas moko pranokti save ir siekti tobulumo. Kūno kultūra ir sportas visiems turėtų tapti neatsiejama žmogaus gyvenimo dalimi, todėl plėtojama sporto klubų veikla, aktyvinama sporto bendruomenė padėtų natūraliai spręsti pasienio regionų gyventojų sveikatinimo problemas. Å ių tikslų ir siekiama, plėtojant bendradarbiavimą tarp Plungės ir Bauskės.

Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyriausioji specialistė Rasa JonuÅ¡ienė

Nuotraukų autorius – Kazimieras Kazragis

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.