Plungės delegacija išvyko į Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą „Veiklus jaunimas“ Kipre

2010-10-05

 
 

Rugpjūčio pradžioje pasiekė džiugi žinia:  Å vietimo mainų paramos fondas, kuris Lietuvoje administruoja projektinę veiklą, finansuojamą iš Mokymosi visą gyvenimą programos, skyrė dotaciją Plungės rajono savivaldybės administracijos teiktai paraiškai Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto „Veiklus jaunimas“ („Young People in Action“) į gyvendinimui.

 

Jaunimą galima išskirti, traktuoti kaip atskirą socialinę grupę bei ypatingą visuomenės dalį , turinčią savo problemas, savybes, interesus bei reikalaujančią valstybės ir  visuomenės institucijų dėmesio. Gyvendami mažose savivaldybėse, dažnai negalime jaunimui pasiūlyti į domios ir dinamiškos veiklos, kuri dažnai virte verda didmiesčiuose. Todėl, į gyvendinant šį projektą, bus stengiamasi paį vairinti vietos jaunimo gyvenimą, į traukiant jaunus žmones į veiklas, paskatinti juos burtis į organizacijas, išsakyti savo poreikius ir problemas vietos valdžios atstovams.

 

Pagrindiniai projekto tikslai – orientuoti jaunimą į tarpkultūrinio dialogo vystymą, Europos kultūrų į vairovės pažinimą, mokymosi aplinkos kokybės į vairinimą, savivaldybių atstovų dalyvavimą, gvildenant jaunimui aktualius klausimus, skatinant tarpžinybinį bendradarbiavimą bei priimant svarbius jauniems žmonėms sprendimus; skatinti jaunimą lavinti užsienio kalbų į gūdžius, naudoti informacines technologijas, puoselėti tradicijas ir papročius.
 
Projekto partneriai yra nedidelės į vairių Europos šalių savivaldybės – Tukumo (Latvija), Kresnos (Bulgarija), Kampinos (Rumunija) – be jų – Plungės rajono savivaldybės administracija, Novosolnos (Lenkija) bendruomenės taryba ir Pyrgos (Kipras) bendruomenės taryba. Projektas bus vykdomas dvejus metus ( 2010 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. liepos 31 d.).
 
Partnerystėje planuojami tyrimai (anketinė apklausa ir jos analizė), susitikimai su vietos jaunimo lyderiais ir vietos valdžios atstovais, jaunimo organizacijų veiklos skatinimo iniciatyvos, galimybė jaunimui ir vietos savivaldos atstovams aplankyti partnerių šalis ir susipažinti su ten veikiančiomis jaunimo programomis. Kiekvienas partneris yra į sipareigojęs surengti teminius seminarus jaunimui aktualiomis temomis, planuojama sukurti bendrą interneto puslapį , išleisti vaizdinę medžiagą apie tradiciniais šokius, dainas, legendas bei pasakas. Å ių rezultatų pasiekimu rūpinsis pats jaunimas.

 

Pirmasis partnerių susitikimas vyks projekto paraišką pateikusios organizacijos šalyje, šį kart tai bus Kipras. Å io vizito metu susitiks visų partnerių projekto vadovai bei koordinatoriai, kurie pristatys savo šalį ir savivaldybę bei joje vykdomą jaunimo politiką.  Pateikdami savo rekomendacijas ir pastabas, nustatys projekto programos tikslus, kurių į gyvendinimas turės didelę reikšmę jaunimo situacijos gerinimui.

 

2008 metais buvo sėkmingai į vykdytas Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas Nr. LLP-GRU-MP-2008-LT-00005 „Pensinis amžius – reikšmingas tikslas dialoge tarp skirtingų kultūrų“, kuriame dalyvavo Plungės rajono savivaldybės atstovai ir Plungės pagyvenusiųjų klubo „Pilnatis“ nariai. Projekto dalyviai džiaugėsi, į gavę ne tik naujų žinių ir patirties, bet ir į giję akstiną į domiems darbams, susitikimams, kūrybai ir svajonių į gyvendinimui.

 

Tikėkime, kad šis naujas projektas skatins aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą veiklose, siekiant suteikti jiems galimybę panaudoti savo į gūdžius, laisvą laiką ir jaunatvišką energiją, kuriant geresnę visuomenę.
Lolita Vaitkevičienė,
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų ir šio projekto veiklos koordinatorė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.