Plungėje – Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubo skyrius

2015-03-12

       Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) (anksčiau – Lietuvos žemės ūkio akademija (LŽÅªA) ir Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽÅªU)) absolventų klubas „ASU alumni“ į kurtas 2008 metų gruodžio mėnesį .

      Šio klubo tikslai – plėtoti dialogą tarp visų kartų ir visų profesijų absolventų, kurti ir puoselėti universiteto ir „ASU alumni“ tradicijas, padėti mokslo į staigai vykdyti profesinį orientavimą, rūpintis absolventų į darbinimu praktikos metu ir baigus universitetą, bendradarbiauti rengiant studijų programas, vykdant mokymo ir mokslo procesą, remti studentų mokymosi, pramogų ir laisvalaikio organizavimą.

      Aukščiausias „ASU alumni“ valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas arba į galiotinių konferencija. Tarp visuotinių susirinkimų (konferencijų) klubui vadovauja ir jo veiklą organizuoja valdyba, kurią sudaro 15 narių. Ji renkama dvejų metų kadencijai. Deleguoti valdybos nariai: prezidentas ir du viceprezidentai, ASU rektorius, penki ASU fakultetų dekanai, ASU studentų atstovybės prezidentas. Renkami penki valdybos nariai gamybininkai – iš kiekvieno fakulteto po vieną atstovą. Valdyboje gali dirbti regioninių skyrių pirmininkai, turintys ne mažiau kaip 30 narių. Klubo finansinę veiklą kontroliuoja revizorius, o ūkinius reikalus ir apskaitą tvarko administratorė ir finansininkė.

      Klubo nariais gali būti visi ASU (LŽÅªA ir LŽÅªU) baigę visų specialybių absolventai ir asmenys, aktyviai palaikantys ASU mokymo ir mokslo politiką, sumokėję valdybos nustatytą 6 Eur metinį nario mokestį , o universiteto studentai ir absolventai senjorai – sumokėję 1 Eur metinį mokestį . Klubo plėtra nuo 2015 metų buvo į gyvendinama tarp absolventų, kurie sėkmingai dirba regionuose, palaiko glaudžius ryšius su vietinėmis bendrovėmis ir mokyklomis. Įkurti regioniniai skyriai Alytuje – 30 narių, Panevėžyje – 30 narių, Šilutėje – 30 narių, Tauragėje – 35 nariai. Toks pat regioninis skyrius į steigtas ir Plungėje, kuriame daugiau kaip 30 narių. Skyriaus vadovu išrinktas Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis, o pavaduotoja – Plungės rajono savivaldybės kontrolierė Danutė Jarašiūnienė. Klubo garbės nariu tapo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, kuris aktyviai dalyvauja klubo veikloje ir palaiko ASU mokymo ir mokslo programų į gyvendinimą.

      Šiuo metu ASU klubo narių skaičius išaugo iki 500: Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete – 141 narys, Ekonomikos ir vadybos fakultete – 70, Miškų ir ekologijos fakultete – 46, Žemės ūkio inžinerijos fakultete – 38, Agronomijos fakultete – 10. Kiekvienam klubo nariui į teikiami ženkliukai ir asmeninės kortelės, kurios suteikia teisę į sigyti universiteto atributikos su 20 proc. nuolaida.

      Šių metų kovo 27 dieną visi „ASU alumni“ nariai rinksis į ataskaitinę konferenciją, grožėsis universiteto meno kolektyvų programa, atnaujintais ir seniai bematytais jo rūmais, lankysis tuo metu mokslo į staigoje vyksiančioje parodoje „Ką pasėsi“.

      Plungiškiai klubo nariai neseniai, vasario 26-ąją, rinkosi Savivaldybės posėdžių salėje, išklausė į domią Seimo nario, etiketo eksperto Armino Lydekos paskaitą apie etiketo pagrindus. „ASU alumni“ prezidentas Jonas Varkalys supažindino su paskutinėmis klubo ir universiteto naujienomis ir pakvietė visus Plungės skyriaus narius aktyviai dalyvauti ataskaitinėje konferencijoje, pažadėjo suorganizuoti skyriaus narių priėmimą rektorate ir susitikimą su rektoriumi prof. Antanu Maziliausku. Klubo narius sveikino Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. „ASU alumni“ Plungės skyriaus nariai išsirinko konferencijos delegatus, vaišinosi kava, diskutavo ir nutarė plėsti savo gretas, pakviesdami į klubą baigusius šią aukštąją mokyklą visų specialybių absolventus, kad jie labiau galėtų bendrauti ir pažinti vienas kitą ir tarnauti universitetui, vykdydami jo iškilią mokymo ir mokslo misiją.
Norinčiuosius tapti klubo nariais prašome kreiptis tel. 8 686 69 231, el. p. jardanute@gmail.com.

 

Informacija parengta pagal laikraščio „Plungė“ medžiagą


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.