Pirmųjų „Erasmus+“ jaunimo srities įgyvendinimo metų Lietuvoje rezultatai

2015-03-03

 

 

    2014–2020 metais Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra administruoja naujos Europos Sąjungos (ES) programos „Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje. Pirmieji programos metai pasižymėjo dideliu projektų skaičiumi, gera paraiškų kokybe, inovatyviomis idėjomis bei ryžtu spręsti jauniems žmonėms, jaunimo organizacijoms ir jaunimo politikai svarbias problemas.

    2014 metais sulaukta 325 paraiškų. Daugiausiai jų pateikta 1 pagrindiniam veiksmui, jaunimo mainų, Europos savanorių tarnybos ir jaunimo darbuotojų mobilumo projektams – net 268. Paraiškovų neišgąsdino programos naujovė – sektorių bendradarbiavimui, inovacijų kūrimui ir gerosios patirties mainams skirtos strateginės partnerystės. Joms pateiktos 35 paraiškos, struktūriniam dialogui – 22 paraiškos.

    2014 m. „Erasmus+“ jaunimo srityje finansuoti 124 projektai – 116 pirmojo pagrindinio veiksmo projektų, 3 strateginių partnerysčių, 5 struktūrinio dialogo projektai. Paraiškas teikė organizacijos net iš 41 savivaldybės. Finansavimas skirtas projektams iš 28 savivaldybių. Aktyviausiai į programą įsitraukė organizacijos iš Vilniaus, Kauno, Elektrėnų, Trakų ir Marijampolės. Šiuose miestuose finansuota atitinkamai po 39, 27, 8, 7 ir 5 projektus.

    Per 2014 m. JTBA sulaukė 36 akreditacijos paraiškų iš organizacijų, kurios nori įgyti Europos savanorių tarnybos priimančiosios, siunčiančiosios arba koordinuojančios organizacijos statusą ir dirbti su tarptautiniais savanoriais arba sudaryti sąlygas lietuviams išvykti savanoriauti į kitas valstybes. Akreditacijos suteiktos 19 organizacijų iš 10 savivaldybių. Džiaugiamės, kad aktyviai prisijungia organizacijos, įsikūrusios nuošalesnėse kaimiškose vietovėse, pavyzdžiui, Musninkų kaimo bendruomenė arba Pajūrio regioninis parkas, įsikūręs Karklėje. Taip pat plečiasi paraiškas teikiančių organizacijų profilis – pirmą kartą paraiškų sulaukta iš muziejų.

Strateginės partnerystės tarp skirtingų sektorių atstovų – programos naujovė

    ES programa „Erasmus+“ pirmą kartą siūlo galimybę finansuoti tarptautines strategines partnerystes jaunimo srityje, kurių metu bendradarbiauja įvairių sektorių – švietimo, mokymo, jaunimo, verslo – atstovai. Suburiant skirtingus sektorius bendrai veiklai, siekiama pasinaudoti įvairia jų patirtimi, specialiomis žiniomis ir pasiekti atitinkamų kokybiškų bei visoms pusėms naudingų rezultatų, kurių nesukurtų tik vienam sektoriui atstovaujanti organizacija.

    2014 m. jaunimo srityje finansuoti 3 strateginių partnerysčių projektai. Jie artimiausius dvejus metus kurs inovatyvius produktus ir paslaugas. Viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ projekto „Self–E“ metu bendradarbiaus su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Rytų Lenkijoje įsikūrusiu Mokslo ir technologijų parku bei Suvalkų valstybine aukštesniąja Edward F. Szczepanik profesine mokykla. Projekto rengėjai pastebėjo verslumo ugdymo programų ir metodologijų, skirtų mokyklinio amžiaus jaunimui, trūkumą. Projekto metu bus ištirti dabartiniai mokyklinio amžiaus jaunimo verslumo įgūdžiai Lietuvos ir Lenkijos mokyklose, identifikuotos su tuo susijusios problemos. Pagal gautus duomenis ekspertų grupė parengs verslumo ugdymo metodologiją, paremtą neformaliojo ugdymo principais. Metodologija bus testuojama, atnaujinama ir 9 mėnesius taikoma jaunimo grupėms projekte dalyvaujančiose mokyklose.
    Trišalis strateginių partnerysčių projektas  „Making good deeds profitable” kuria inovatyvią darbo su jaunimu metodologiją, skirtą socialiniam verslumui skatinti, ir interaktyvią platformą socialinio verslo prekių ir paslaugų pardavimui ir viešinimui, kuri padės naujai susikūrusiems socialiniams verslams įsitvirtinti ir toliau vystytis. Projektą koordinuojanti viešoji įstaiga „Neformalaus ugdymo namai“ tiki, kad, į socialinę problematiką pažvelgus kaip į verslo galimybę, pavyks sukurti palankią aplinką naujiems socialiniams verslams kurtis. Lietuvos ir Latvijos kontekstui bus pritaikoma Didžiosios Britanijos patirtis, ekspertai ir mentoriai padės jaunimui išauginti savo socialines iniciatyvas į tvarius, socialinę ir aplinkosauginę gerovę kuriančius verslus.
    Projektu „Darbo su jaunimu plėtra Lietuvoje ir Danijoje“ siekiama įtvirtinti darbo su jaunimu standartus ir pripažinimą, užtikrinti kokybišką darbo su jaunimu plėtrą Vilniaus miesto, Zarasų rajono ir Olborgo miesto savivaldybėse. Projektą koordinuojantis atviras jaunimo centras „Mes“ šių tikslų sieks integruodamas darbą su jaunimu į savivaldybių programas politiniu, praktiniu ir finansiniu būdu. Numatytos veiklos įtrauks centrų ir su jaunimu dirbančių organizacijų administracijos darbuotojus, jaunimo darbuotojus, jaunus žmones, politikus ir savivaldybių administracijų atstovus. Planuojamas darbuotojų ir teisinės bazės parengimas; darbo su jaunimu gatvėje, mobilaus darbo su jaunimu ir pameistrystės programų dviejose šalyse vystymas; mokymosi pasiūlos darbo su jaunimu srityje kokybės kėlimas. Projektu siekiama panaudoti partnerių sukurtas inovacijas darbo su jaunimu srityje ir integruoti jas į partnerių savivaldybių biudžetus per naujų paslaugų aprašymus.

Mokymo kursai, informaciniai renginiai ir konsultacijos regionuose

    Siekdama pagerinti planuojamų ar jau vykdomų projektų kokybę ir poveikį, JTBA  kartu su kitomis nacionalinėmis agentūromis organizavo 33 tarptautinius mokymo renginius. Šiais mokymo kursais pritraukta naujų organizacijų, projektų vykdytojams suteikta papildomų kompetencijų. Šiuose mokymuose dalyvavo 67 asmenys.

    Šį siekį sėkmingai įgyvendinti padeda ir regioninių konsultantų tinklas – JTBA sukurta paraminė struktūra, padedanti jaunimo grupėms parengti ir įgyvendinti programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektus. 2014 metais seminarai, konsultacijos vykdyti 15 savivaldybių. Juose dalyvavo daugiau nei 280 asmenų, konsultuotos 25 grupės iš kaimiškų vietovių. Šiuo metu savo miestuose ir aplinkiniuose rajonuose aktyviai veikia 27 JTBA regioniniai konsultantai. Jų kontaktai, savivaldybės, kuriose konsultuojama, veiklos sritys ir temos skelbiami JTBA interneto svetainėje.

    Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra šiais metais aktyviai organizavo skirtingus konsultacijų formatus: konsultacijas internetu socialiniuose tinkluose, viešus programos galimybių pristatymus bei atvirų durų dienas JTBA biure potencialiems paraiškų teikėjams, taip pat lankytasi kitų organizacijų renginiuose, vestos darbo grupės. Šiais renginiais pasiekta daugiau nei 2500 asmenų.

Pagal Tarptautinės bendradarbiavimo agentūros informaciją parengė
jaunimo reikalų koordinatorė Lolita Vaitkevičienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.