Pavojingų gyvenamųjų būstų, kuriuose gyvena neįgalieji, žymėjimo Plungės rajono žemėlapyje sudarymo prielaidos

2012-09-18
Nors dabar su daugiavaike mama (trečia iÅ¡ kairės) gyvena tik vienas vaikas, tačiau rūpesčių Å¡eimoje netrūksta
Meras A. Klimas klausia 88 metų senolės, kas lėmė jos tokią vargingą senatvę
Vienoje neįgalių pensininkų  patalpoje - visas gyvenimas: čia pat miegama,  valgoma, greta stalo -
Neįgaliosios gultas - kelios lentos ir čiužinukas
Dėl netvarkos kalta negalia ir senatvė
      Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Plungės viltis“, jau 20 metų bendradarbiaudama su Plungės rajono savivaldybe ir rajono politikais,  sprendžia neįgalių žmonių ir jų Å¡eimų problemas,  įgyvendina humanistinę socialinės sistemos reformą.
      2011 metais lankant „Plungės viltis“ narius, gyvenančius kaimiÅ¡kose vietovėse, paaiÅ¡kėjo, kad rajono  kaimuose dar yra probleminių Å¡eimų, kurių vienas ar keli  nariai turi psichikos ar proto negalią, gyvena avariniuose (gyvybei pavojinguose) būstuose, augina mažamečius vaikus ir beviltiÅ¡kai tikisi  gyvenimo sąlygų pagerinimo.
      Suprasdami laikmečio sunkumus, įvertinę mūsų organizacijos bendradarbiavimo su seniūnijomis galimybes, Å¡ių metų liepos mėnesį parengėme projektą „Pavojingų gyvenamųjų būstų, kuriuose gyvena neįgalieji, žymėjimo Plungės rajono žemėlapyje sudarymo prielaidos“. Projekto tikslas – pavojingiausiuose (sanitarijos normų neatitinkančių, sveikatai žalingą poveikį turinčių patalpų) būstuose gyvenančių Å¡eimų (kuriose yra bent vienas neįgalus asmuo) pažymėjimas specialiame žemėlapyje. Projekto vykdymo metu kartu su seniūnijų socialiniais darbuotojais planuojama aplankyti Å¡eimas ir įvertinti, ar neįgaliųjų gyvenimo sąlygos tikrai pavojingos jų gyvybei. Be to, lankydami Å¡eimas, norėsime iÅ¡siaiÅ¡kinti, ko žmonėms Å¡iandien  labiausiai  trūksta, kad pagerėtų jų  gyvenimo kokybė. 
      Baigiamajame projekto etape, panaudodami  žemėlapį kaip susistemintą informacinę vaizdinę priemonę, surengsime bendrijos „Plungės viltis“ iÅ¡plėstinį tarybos posėdį Å¡ioms problemoms aptarti, įvertinti ir sprendimams priimti. Į posėdį bus kviečiami  probleminių Å¡eimų interesams atstovaujantys asmenys, politikai, Seimo nariai, vaikų teisių tarnybos, jaunimo organizacijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.
      Siekiant projekto tikslų kokybiÅ¡kų rezultatų, mums būtinai reikėjo rasti bendraminčių  Savivaldybėje. Pirmiausia kreipėmės į Plungės rajono savivaldybės merą Albiną Klimą, nes jis jau ne vieną kartą mūsų organizacijai buvo iÅ¡tiesęs  pagalbos ranką. Meras A. Klimas, susipažinęs su projektu, pritarė, kad toks projektas yra reikalingas, ir sutiko būti stebėtoju, padėti bendrauti su seniūnijomis ir ten gyvenančiais žmonėmis. Padrąsinti mero A. Klimo, dar vasarą visas Plungės rajono seniūnijas supažindinome su projekto tikslais ir siekiamais rezultatais. Džiaugiamės, kad visos seniūnijos geranoriÅ¡kai sutiko bendradarbiauti, atsiuntė reikalingą informaciją. 
       Rugsėjo 13 d. įvyko  pirmasis susitikimas su Platelių seniūnijos Å¡eimomis. Susitikime dalyvavo projekto vykdytoja (SIŽGB „Plungės viltis“ pirmininkė) Romualda Å imkuvienė, Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas, Platelių seniūnijos socialinės darbuotojos Liuda JakÅ¡tienė ir Jurgita Budrienė. Aplankytos 7 Å¡eimos. IÅ¡ jų 4 Å¡eimos gyvena labai skurdžioje aplinkoje: gyvenamųjų būstų lubos ant galvų negriūva, tačiau perÅ¡asi nuomonė, kad tvarkingų  Å¡eimininkų tvarteliuose gyvuliai laikomi geresnėse sąlygose. Norėdami aplankytiems žmonėms sukurti nors kažkiek  žmogiÅ¡kesnes gyvenimo sąlygas, praÅ¡ome Jūsų pagalbos, – gal kas galėtų dovanoti tris lovas ir gulimą sofą.
      Bendraujant su Å¡eimomis, stebino tai, kad Å¡ios atsiduria beviltiÅ¡kose materialinėse situacijose dėl įstatymų spragų. Pavyzdžiui, viena mama, auginanti tris vaikus, skundėsi, kad dėl to, jog turi nuosavą ūkio valdą ir 3 ha žemės, praranda teisę gauti valstybės socialinę paramą, bedarbio paÅ¡alpą. Jos Å¡eima gyvena iÅ¡ valstybės skiriamos vaikams naÅ¡laičių (tėvo, kaip maitintojo, netekimo) gaunamos  540 litų pensijos. Tačiau, kad Å¡i Å¡eima iÅ¡ žemės turėtų  pelno, kiekvieną pavasarį reikėtų  papildomai apie 500 litų skirti  technikos nuomai, derliaus priežiūrai ir nuėmimui. Taigi, susidaro situacija be iÅ¡eities.
      Apie tolimesnį projekto vykdymą dar raÅ¡ysime. Tikiuosi, ir kitose seniūnijose būsime Å¡iltai sutikti, ir  įvykdysime savo misiją. NeaiÅ¡ku,  kaip seksis pačioje mūsų Plungėje. Mat, Savivaldybė neturi informacijos apie nuosavuose būstuose skurdžiai gyvenančias Å¡eimas. O Socialinės paramos skyriuje darbas su Å¡eimomis planuojamas kitaip nei kaimuose. KaimiÅ¡kųjų seniūnijų  socialiniai darbuotojai gerai pažįsta savo gyventojus, žino jų problemas, kontroliuoja „dvi eilutes“: problemines Å¡eimas ir stebimas Å¡eimas (kurioms gyvenimas pagailėjo sveikatos ir materialinės gerovės). Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius  į „eilutes“ įraÅ¡o tik tada, jei kas praneÅ¡a, kad kažkur gyvena kažkokia Å¡eima, kuriai labai reikia pagalbos (Socialinės paramos skyriaus vedėjos G. Vasylienės informacija).
      Norėdami rasti Plungėje visų pamirÅ¡tas ir vargstančias Å¡eimas, kreipėmės į Plungės atvirą jaunimo centrą. Centro vadovė nusiteikusi padėti – į Å¡į darbą įtraukti jaunimą. Na, o kaip mums seksis tokių Å¡eimų paieÅ¡kos, laikas parodys.
       Būtume dėkingi Plungės miesto gyventojams už suteiktą informaciją – gal Å¡alia Jūsų gyvena ta Å¡eima, kurios mes ieÅ¡kome ir kuriai  turime vilčių padėti.

 
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Plungės viltis“
                        pirmininkė  Romualda Å imkuvienė
      

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.