Patvirtintas finansuojamų Plungės rajono savivaldybės pareiškėjų projektų sąrašas, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2022-07-08

Siekiant skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ buvo patvirtintas įgyvendinimo aprašas. Priemonės įgyvendinimui Plungės rajono savivaldybei skirta valstybės biudžeto lėšų – 23 755,00 eurai.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, buvo gauta 15 paraiškų.

Vertinimo komisijos sprendimu buvo atrinktos labiausiai atitinkančios bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų paraiškos. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 7 d įsakymu Nr.DE-702 skirtas finansavimas. Su visais projektų vykdytojais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, bus pasirašytos Projektų įgyvendinimo sutartys.

Eil. Nr.SeniūnijaBendruomenėProjekto pavadinimasSkirtas finansavimas, Eur
1.AlsėdžiųAsociacija Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenėJaukių bendruomenės namų durys atviros visiems  1377,00
2.BabrungoAsociacija Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė „Tėviškė“Kalbėkime-girdėkime-matykime-dalinkimės  1829,00
3.KuliųAsociacija Plungės rajono Kulių seniūnijos bendruomenė „Alantas“Vidurvasario šventė Kuliuose1353,00
4.NausodžioAsociacija Prūsalių bendruomenė „Liepupė“Kelionė      2433,00
5.PaukštakiųAsociacija Stanelių kaimo bendruomenė „Pietuvė“Renginių kokybės gerinimas  697,50
6.PaukštakiųAsociacija Grumblių seniūnaitijos bendruomenė „Varnakalnis“Kylonti Žemaitėjė697,50
7.PlateliųAsociacija Visuomeninė organizacija Platelių bendruomenėBendruomeniškumas mus vienija1580,00
8.Plungės miestoAsociacija Plungės miesto vietos veiklos grupėLauko žaidimų įrenginių įrengimas „Supermiesto“ vaikų žaidimų aikštelėje7190,00
9.StalgėnųAsociacija Plungės rajono Milašaičių kaimo šeimų bendruomenė „Sruoja“Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos bendruomenių bendradarbiavimo stiprinimas per vietos gyventojų įtraukimą į aktyvias veiklas1313,00
10.ŠateikiųAsociacija Narvaišių kaimo bendruomenėNarvaišių Joninės –2022600,00
11.ŠateikiųAsociacija Šateikių bendruomenėKuriame aplinką sau738,00
12.ŠateikiųAsociacija „Vizijos“Pažintis su Aukštaitijos paveldu430,00
13.Žemaičių KalvarijosAsociacija Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai“Šviesos misterija1589,00
14.ŽlibinųAsociacija Kantaučių bendruomenė „Kalnas“Pasivaikščiokime prie prūdo700,00
15.ŽlibinųAsociacija Žlibinų bendruomenėPo darbų galimybė būti kartu753,00
Iš viso:23280,00

Informaciją parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.