Patraukliausios Europos turizmo vietovės siekia, kad pažvelgtume į jas atidžiau

2011-04-22

 

 

     
     Europos Komisijos vykdomas projektas „Europos turizmo traukos vietovės“ (“European Destinations of Excellence“ – EDEN), kurio tikslas – atkreipti dėmesį į Europos turistinių vietovių vertę, įvairovę ir bendrąsias savybes bei skatinti darnaus turizmo plėtrą, įtraukia vis daugiau dalyvių. Kiekvienais metais projekte dalyvaujančiose Europos Å¡alyse iÅ¡renkama viena įdomiausia Å¡alies turizmo traukos vietovė, atitinkanti tų metų Europos Komisijos projekto temą bei kriterijus, ir ji pristatoma Europos Å¡alims Europos turizmo forumo metu. 2011 m. rugsėjo 28 d. Briuselyje (Belgija) vyks patraukliausių 2011 metų Europos turizmo vietovių nugalėtojų apdovanojimas, po kurio Europoje turėsime 98 svarbiausias ir įdomiausias turizmo atžvilgiu vietoves.

      Džiugu, kad vienas EDEN tinklo narių yra Plateliai – su tradicinėmis Užgavėnėmis, vertingu nematerialiuoju kultūros paveldu, puoselėjamomis tradicijomis, apsupti nuostabaus kalvoto kraÅ¡tovaizdžio. 2008 metais Plateliai nominuoti „Lietuvos turistų traukos vietove – 2008: vietinis nematerialusis paveldas“ ir apdovanoti VII Europos turizmo forume, vykusiame 2008 m. 17-19 dienomis Bordo mieste (Prancūzija). Plateliai Europai pristatyti kaip lankytojams visapusiÅ¡kai patraukli vietovė, kuri apima iÅ¡skirtinį įvaizdžio ir savybių rinkinį, puoselėjantį vietinių žmonių gyvenimo stilių, kultūrą, tradicijas, atitinkantį darnaus turizmo vystymui keliamus reikalavimus.

      Nuo 2009 m. EDEN tinklo nariai renkasi į susitikimus, kuriuose svarsto klausimus, susijusius su darnaus turizmo plėtote, supažindinama su jo rodikliais ir stebėsena, tinklo nariams pristatomi įvairūs projektai, pasidalijama geriausia praktika, taip pat diskutuojama dėl EDEN tinklo ateities veiksmų plano.

      2011 m. balandžio 6-7 dienomis Meliehoje (Maltoje) vyko ketvirtasis EDEN tinklo narių susitikimas. Malta turi net keturias patraukliausias vietoves. Susitikimo darbotvarkė Å¡į kartą buvo ypatinga tuo, kad EDEN tinklo nariams reikėjo priimti sprendimus dėl bendros strategijos bei rinkodaros plano, parengti verslo planą, įtraukiant EDEN tinklo narių pasiūlymus, iniciatyvas. Tai labai svarbu, nes EDEN projektas nėra Europos Komisijos nuolatinė programa, todėl Komisijos parama EDEN tinklo nariams ateityje priklausys nuo Europos Komisijos biudžeto galimybių ir Europos Sąjungos prioritetų.

      Pasikeitimai numatyti kitiems – 2012-iesiems metams. Europos Komisija skelbs kvietimą teikti tik EDEN projekto vieÅ¡inimo paraiÅ¡kas, tačiau neberinks patraukliausių 2012 metų Europos turizmo vietovių. Pastarieji rinkimai numatyti kas antri metai. Planuojama, kad 2011 metais Europos Komisija organizuos dar vieną susitikimą Briuselyje bei iki 2012 metų birželio iÅ¡laikys darbuotoją, dirbantį prie EDEN projekto Europos Komisijoje.

      Susitikime Meliehoje dalyvavę EDEN tinklo nariai iÅ¡klausė daugybę praneÅ¡imų ir pasiūlymų, kaip suburtas unikalus Europoje tinklas galėtų plėtoti savo veiklą ir garsinti Europą pasaulyje. Vienas iÅ¡ EDEN projekto tikslų yra per artimiausius 5 metus padidinti vietovių žinomumą, iÅ¡populiarinti EDEN projekto logotipą, kuris lankytojui asocijuotųsi su „Europinės svarbos“ lankytina vietove, su paslaugų kokybe ir unikalumu. Tiesa, EDEN turizmo vietovės dažniausiai yra mažos ne tik savo teritorija, bet ir turi ribotas finansines galimybes žymiai prisidėti prie reikalingų veiksmų. Verslo plano projekte siūloma nustatyti EDEN tinklo nario mokestį, iÅ¡ kurio būtų finansuojamos veiklos – susitikimai, leidinių parengimas, administravimas. Kilus diskusijai dėl nario mokesčio dydžio, paaiÅ¡kėjo, kad EDEN tinklo nariai būtų linkę mokėti nuo 100 iki 400 eurų kasmet, tačiau už Å¡ias lėÅ¡as didelių darbų nepavyktų padaryti. Susitikimo dalyviai siūlė rengti bendras paraiÅ¡kas projektams ir kreiptis į Europos Sąjungos fondus dėl jų dalinio finansavimo. Å iam pasiūlymui buvo vienbalsiai pritarta.

      Rinkodaros plane numatyta aktyvinti EDEN projekto vieÅ¡inimą. Kiekviena vietovė turėtų intensyviai propaguoti gautą įvertinimą, skelbti apie tai savo interneto svetainėje, plačiai naudoti EDEN projekto logotipą (interneto svetainėse, dokumentuose, leidiniuose, iÅ¡kabose ir pan.). Sveikintina iniciatyva lankytis Å¡alies ir užsienio turizmo mugėse ir prisistatyti patraukliausiomis  Europos vietovėmis. Projekto vieÅ¡inimui siūloma aktyviau naudoti vietos žiniasklaidą, o toms vietovėms, kurios nori pasiekti daugiau, – inicijuoti įvairias rinkodaros priemones, pasitelkiant vietos bendruomenę, turizmo asociacijas ir pan.

      Diskutuojant EDEN tinklo nariams kilo mintis patiems burtis į asociaciją, kuri rotacijos principu susirastų vis kitą buveinę iÅ¡ tinkle esančių narių. Asociacijos valdymo organas turėtų būti sekretoriatas, kuris ieÅ¡kotų galimybių EDEN tinklo narių projektų finansavimui, ryÅ¡iais su kitais panaÅ¡iais tinklais, būsimų EDEN tinklo narių atranka, projekto rinkodara ir vieÅ¡inimu.

      Susitikimui įpusėjus, iÅ¡aiÅ¡kėjo dvi labai aiÅ¡kios būsimos EDEN tinklo narių veiklos kryptys – planavimas ir projektai. Dažnas kalbėtojas pabrėžė, kad turistas siekia įsigyti turizmo produktą, o ne „unikalią gamtą, kraÅ¡tovaizdį ar kultūros paveldąâ€œ. Todėl mažos ir kiekviena savaip patrauklios Europos turizmo vietovės turi taip planuoti savo veiklą, kad turistas, jau prieÅ¡ planuodamas kelionę, gautų trumpą ir aiÅ¡kų vietovės vaizdinį, apraÅ¡ymą su pačiais svarbiausias jos bruožais. Būsimasis turistas tiesiog turi nuspręsti, kad Å¡ią europinės svarbos turizmo vietovę jis būtinai turi aplankyti. Siūlomos priemonės – sklaida per internetą, spaudos konferencijos, žurnalistų turai, straipsniai spaudoje, reportažai televizijoje, teminės ekskursijos vaikams, moksleiviams, turizmo parodos ir forumai.

     Bendri EDEN tinklo narių projektai ne tik kad neiÅ¡gąsdino tinklo narių, bet jau susitikimo Meliehoje metu buvo planuojami, o tinklo nariai kviečiami dalyvauti, rengiant paraiÅ¡kas, ieÅ¡kant Europos Sąjungos fondų finansavimui. Antonio Pezzano, EDEN tinklo koordinatorius Europos Komisijoje, informavo, kad Europos Komisijos Turizmo taryba Europos Komisijos interneto puslapiuose www.visiteurope.com ir www.edenineurope.eu skelbia kvietimus įvairioms turizmo iniciatyvoms iÅ¡ dalies finansuoti bei informuoja apie patraukliausias Europos turizmo vietoves, EDEN tinklą.

     Visi aptarti klausimai atsispindėjo ir susitikimo pabaigoje pateiktoje EDEN tinklo strategijoje. Vienbalsiai priimtas sprendimas įgyvendinti strategijoje užsibrėžtus tikslus. EDEN tinklo narių susitikime Meliehoje metu priimti sprendimai bus raÅ¡tu patvirtinti Briuselyje Å¡ių metų rugsėjo mėn.

     Susitikime balandžio 6-7 dienomis Meliehoje dalyvavo apie 200 žmonių, tarp kurių buvo Europos Komisijos atstovės –  lietuvė Girma AnuÅ¡kevičiūtė ir lenkė Ilona Lelonek, Maltos parlamento nariai, Meliehos meras Robert Cutajar, įvairių Europos turizmo organizacijų nariai, EDEN tinklo narių atstovai, svečiai. Lietuvai susitikime atstovavo Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio  ministerijos Turizmo projektų administravimo skyriaus vyr. specialistė, EDEN projekto Lietuvoje vadovė Birutė Rubikaitė, EDEN projekto ,,Lietuvos turizmo traukos vietovė 2010. Darnus vandens turizmas“ nugalėtojo – Zarasų rajono – atstovė, Å¡io  rajono Turizmo informacijos centro vadovė Gražina Ragauskaitė ir Plungės rajono atstovė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Rasa JonuÅ¡ienė.

     Po Å¡io susitikimo Meliehoje EDEN tinklo nariai iÅ¡vyko kupini naujų idėjų, nusiteikę plėtoti ryÅ¡ius tarp patraukliausių Europos turizmo vietovių, skatinant ir kitas turizmo vietoves taikyti darnaus turizmo plėtros modelius.
    
Informaciją parengė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Rasa JonuÅ¡ienė
    
Fotografiją pateikė Europos Komisija
http://www.tourism.lt/eden-2011/index.php?id=4

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.