Paskelbti Stanislovo Riaubos premijos laureatai

2012-06-06

 

           Plungės kultūros centras nuo 2000 metų  kviečia vaikus ir jaunimą dalyvauti jaunųjų menininkų sąjūdyje „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“. Pagrindinis Å¡io projekto etapas – paroda – konkursas, skirtas Stanislovo Riaubos premijai laimėti.Ekspozicija Projekto tikslas – kreipti vaikų ir paauglių kūrybinę veiklą tautodailės tradicijų linkme, atskleisti talentingiausius, pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą 
           Parodoje – konkurse  dalyvauja moksleiviai nuo 10 iki 19 metų. Kiekvienas projekto dalyvis turi pateikti po 4 kūrinius. Tai turi būti vaizduojamieji arba taikomieji dailės dirbiniai: įvairia technika (guaÅ¡u, aliejiniais dažais, akvarele, pieÅ¡tuku) sukurti paveikslai, grafikos darbai (medžio, lino, kartono raižiniai ir kt.), medžio dirbiniai (skulptūros, prieverpstės, Å¡aukÅ¡tai, Å¡vilpukai, indai ir kt.), tekstilės dirbiniai (rinktinės, vytinės, pintos juostos, lovatiesės, drabužių detalės – prijuostės, marÅ¡kiniai, rangės, siuvinėtos skarelės ir t. t.), įvairūs rankdarbiai (pirÅ¡tinės, kojinės, servetėlės ir kt.), pinti dirbiniai (krepÅ¡eliai, dėžutės ir kt.), molio dirbiniai (žiesti ir lipdyti indai, Å¡vilpukai), paprotinės paskirties dirbiniai (kaukės, margučiai). Konkursui gali būti pristatomi ir čia nepaminėti dirbiniai, turintys sąsajas su liaudies meno tradicijomis.
           Stanislovas Riauba – vienas iÅ¡ autentiÅ¡kiausių ir savičiausių XX a. liaudies menininkų. Žurnalas „Šiaurės Atėnai“ 2004 metais apie jį raÅ¡ė: „ Nuo vaikystės jautęs skriaudą ir pažeminimus, sunkiai dirbęs, patyręs nepriteklių ir alkį, ilgai plačiau kaip meistras ir menininkas neįvertintas, visą amžių nugyvenęs Godelių kaime (Plungės raj.),  jis sugebėjo iÅ¡laikyti giedrią, ekspresyvią, ypač jautrią gamtos virsmams pasaulėjautą. Nuo ankstyvo pavasario iki Vėlinių jį „pasiimdavo“  miÅ¡kai, laukai, paupiai, natūralus ir niekuo nepakeičiamas buvo jo „įsiveizėjimas“ į gyvybę, medį, žvėrį, paukÅ¡tį, gėlę, todėl dar jam gyvam esant nieko nestebino tai, kad jį vadindavo žemaitiÅ¡kuoju Andersenu, arba gamtameldžiu, burtininku, raganiumi… Girių karaliumi…  Tie „titulai“ užtarnauti, nes jo kūrybos pamatas – gyvasis, ne knyginis archajiÅ¡kosios baltų kultūros jutimas, vietinių papročių, padavimų, legendų, pasakojimų, tikėjimo, folkloro pažinimas ir savitas įaugimas į Å¡ią kūrybinę sąmonę jaudrinusią vaizdinių sistemą. Buvo menininkas iÅ¡ prigimties ir nuo Dievo:“ „Paimu medį – nieko nėra. Paprasta pliauska. O turi iÅ¡eiti. Veizėk, faifoklis pasidaro iÅ¡ to medžio gabalėlio. Niekas to darbo manęs nemokė. Ir niekas nesakė, neliepė – dirbk. KomisijaMano Å¡irdis prie to palinkus nuo mažumės. Kartais ilgai neužmingu. Įsivaizduoju, kad reikia padaryti majadnesnį, dar nebūtąâ€œ, – taip Å¡į menininką minėtame žurnale pristatė žurnalistas Juozas Å orys. 
           Stanislovo Riaubos kūrybos didžioji puoselėtoja ir gerbėja – jo sena bičiulė, Kultūros centro vyr. specialistė tautodailei Zafira Leilionienė. Jos vykdomi projektai pasitarnavo, kad dienos Å¡viesą iÅ¡vydo monografija „Stanislovas Riauba“, kad Plungėje vyksta kasmetinis jaunųjų kūrėjų sąjūdis, kad Å¡io kuklaus medžio drožėjo iÅ¡ Žemaitijos vardas Å¡iandien žinomas net Å vedijoje. Å i paroda – konkursas vyksta kiekvienais metais gegužės  mėnesį, o birželio 1-ą, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, iÅ¡kilmingai paskelbiami metų laureatai, kuriems įteikiamos piniginės premijos.
           Å iemet XII-ajame projekte  dalyvavo 82 autoriai iÅ¡ Kelmės, Skuodo, TelÅ¡ių, Kretingos, Mažeikių, Plungės ir Rietavo ugdymo įstaigų. Didžiausią jaunųjų kūrėjų būrį – po 10 –  parengė Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokytoja Inga Å ilinskaitė ir Plungės rajono Platelių meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos dailės skyriaus mokytoja Alma Vilnienė.
           Autorių darbus visada vertina solidi ir profesionali komisija, pirmininkaujama Lietuvos tautodailės sąjungos pirmininko dailininko Jono Rudzinsko. Be jo, Å¡iemet komisijoje dar dirbo skulptorius Vaclovas Krutinis, menotyrininkė dr. Skaidrė Urbonienė, žurnalo „Tautodailės metraÅ¡tis“ redaktorė Gražina Jurgaitienė, LTS narys medžio drožėjas Silvijus Tenzegolskis. Kadangi tai vienintelis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje, kurį nuo pat pradžių remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas,  komisijos nariai neslepia susižavėjimo jaunimo darbais ir jų polinkiu tautodailės menui.
           Å iemet parodos uždarymą pradėjęs Kultūros centro direktorius Romas Matulis sakė, kad Å¡i paroda – viena iÅ¡ labiausiai plungiÅ¡kių lankomų.  „Šie kūrėjai – puikus pavyzdys, kad jaunas žmogus Lietuvoje turi ateitį. Tai paroda, su kuria labai gaila atsisveikinti“, – sakė R. Matulis, dideliam būriui jaunųjų kūrėjų įteikdamas specialius Kultūros centro prizus.
           Vertinimo komisijos pirmininkas Jonas Rudzinskas sakė, kad konkursai mene labai sudėtingas dalykas. „Menas – tai ne maratonas, todėl jį vertinti ir sunku, ir lengva, bet man labai smagu, kad Plungė sugeba sukviesti tiek daug jaunųjų kūrėjų“, – kalbėjo svečias.
           Skulptorius Vaclovas Krutinis jauniesiems kūrėjams linkėjo būti konkurentu pirmiausia sau pačiam.  „Turite siekti, kad kasmet padarytumėt geriau ir geriau“,  – sakė jis.
           Atėjus lemtingai minutei, paaiÅ¡kėjo, kad 2012 metų  parodos – konkurso „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ laureatais tapo:

           Å ioje parodoje kasmet apdovanojami ir daugiausia žiūrovų simpatijų pelnę kūrėjai. Å iemet   žiūrovų simpatijų prizus laimėjo geriausiu skulptoriumi tapęs Egidijus Zaleckis, geriausiu tapytoju – Marius Augustinas iÅ¡ Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, tos pačios mokyklos moksleivė Aurelija Beitaitė žiūrovų buvo pripažinta geriausia grafike, o Å vedų prizaiKelmės Jono Graičiūno gimnazijos moksleivę Vidą Rukaitę žiūrovai iÅ¡rinko geriausia amatininke.

           Nuolatiniai parodos rėmėjai ir partneriai yra Å vedijos Boksholmo komunos organizacija „Draugas draugui“. Į parodos uždarymą atvyko didžiulė – net 24 žmonių – delegacija, kuri iÅ¡rinko tris jiems labiausiai patikusius autorius ir apdovanojo juos piniginiais prizais. Jie įteikti jaunajam skulptoriui Lukui Tomkui, kuris mokosi TelÅ¡ių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykloje, amatininkei Ramintai VaiÅ¡noraitei iÅ¡ Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos ir plungiÅ¡kiui medžio drožėjui Karoliui Ragainiui iÅ¡ „Babrungo“ pagrindinės mokyklos.  Kiekvienais metais Å vedijos Tranu miesto privačios galerijos savininkas Pelle Vėgenbergas  medžio drožybos įrankiais apdovanoja po vieną skulptorių. Å iemet Å¡is puikus įrankių komplektas iÅ¡keliavo į Salantus. Jais naujais darbais žiūrovus džiugins geriausias metų skulptorius Egidijus Zaleckis.

           Dar tris specialius prizus konkurso dalyviams įteikė Lietuvos tautodailės sąjunga. Jie įteikti pirmą kartą konkurse dalyvaujančiam kalvystės atstovui Benediktui Mikuckiui iÅ¡ Mažeikių „Pavasario“ vidurinės mokyklos, už audimo darbus –  Monikai Užomeckaitei iÅ¡ Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos, už knygriÅ¡ystės darbus – Vitai Rukaitei iÅ¡ Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos.

           Visiems dalyviams nuotaikingą koncertą dovanojo Kultūros centro  vaikų ir jaunimo tautinių Å¡okių ansamblio „Žirginėliai“ Å¡okėjai.

Daiva Gramalienė,
Plungės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.