Pasirūpinkime medžiais teisingai

2016-04-19

       Visi su nekantrumu laukiame žalio ir kvepiančio pavasario. Jau išbrinkę sprogsta medžių pumpurai, netruks pasklisti ir gaivi žaluma. Vėl tenka prisiminti, kaip teisingai genėti medžius, kas yra saugotini želdiniai, kaip išduodami leidimai jiems genėti ar pjauti.

       Kaip sužinoti, ar medžiai yra saugotini?

       Visuomet į sivaizduojame, jog esame savo sklypų šeimininkai, tačiau, net pjaunant medį privačioje žemėje, reikia žinoti, ar medis nėra saugotinas:

  1. jei žemės sklypo nuosavybės dokumentuose į rašyta specialioji žemės ir miško naudojimo sąlyga – saugotini želdiniai;
  2. jei medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskirti saugotiniems vadovaujantis kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206;
  3. jei dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingus, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingus medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje, saugotinais paskelbė savivaldybė.

       Leidimus išduoda seniūnijos.

       Jei medžiai yra saugotini, norint medį genėti ar nukirsti, reikia kreiptis į atitinkamą seniūniją su prašymu. Medžių būklę vietoje vertina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus į sakymu sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija. Leidimus saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išduoda seniūnijos.

       Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui nereikia, kai jie auga:

– pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;

– ant pastatų stogų, pamatų ar kitų pastato dalių.

       Genėkime medžius teisingai.

       Medžių ir krūmų genėjimo reikalavimai, nustatyti aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. į sakymu Nr. D1-45, yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Medžiai genimi retinant lają, kai išpjaunama ne daugiau kaip 20 proc. nepagrindinių šakų iki 5 cm skersmens, išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę. Taip pat galima pakelti lają, kai palaipsniui (per kelerius metus) nuo stiebo apačios išpjaunamos žemutinės šakos, išsaugant aukščiau esančias šakas ir viršūnę. Pažeminti medžio viršūnę galima, tik kai trukdo elektros energijos perdavimo ir ryšių oro linijoms arba viršūnė jau nudžiūvusi. Negalima genėti medžių nupjaustant storąsias šakas, paliekant nuo stiebo išsišovusius kelmelius – stagarus. Tai yra tikrų tikriausias medžių žalojimas.

       Genint medžius reikia stengtis nepalikti didelių žaizdų, nes jos lėtai gyja. Dažniausiai per šakų nupjovimo vietas, kurios nespėja užaugti (arba neteisingai nupjautos), patenka ligos, kenkėjai. Mediena pradeda pūti, medis suserga.

 

       ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA:

http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Zeldynu%20ir%20zeldiniu%20tvarkymo%20metodika%20-%20leidinys_2.pdf

 

       Kur dėti medžių šakas?

       Medžių šakos ir kitos sodų tvarkymo atliekos iš namų ūkių priimamos nemokamai atliekų priėmimo aikštelėje Jėrubaičių k., Plungės r. Daugiau informacijos www.tratc.lt arba tel. 8 630 01 276. Draudžiama žaliąsias atliekas šalinti į antrinių žaliavų bei mišrių komunalinių atliekų konteinerius arba palikti prie konteinerių. Asmenys, pažeidę Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos į statymų nustatyta tvarka.

 

Edita Lydienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus vyr. specialistė

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.