Pasirašytas projekto „Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo susitarimas

2014-08-01


       Pasirašytas projekto „Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo susitarimas 

      Projektas  „Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“ į gyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

       Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir viešoji į staiga Lietuvos verslo paramos agentūra  2014 metų liepos 21 dieną pasirašė projekto Plungės rajono savivaldybės pastato rekonstravimas ir energetikos sistemų modernizavimas“, Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-81-013, finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo susitarimą Nr. 1.

       Šiuo susitarimu skirtas papildomas finansavimas sutapdinto stogo ir stogelių šiltinimui.

       Projekto papildomų tinkamų finansuoti išlaidų suma iš ES struktūrinių fondų  – 227 889,11  Lt.

       Pagrindinis  Plungės rajono savivaldybės pastato modernizavimo tikslas – taupyti energiją, sukurti sveikas, saugias bei atitinkančias LR higienos normas sąlygas, padedančias pagerinti darbo sąlygas darbuotojams bei interesantams.

       Kadangi dėl lėšų trūkumo buvo planuotos į diegti ne visos energiją taupančios priemonės, – nebuvo numatytas  sutapdinto stogo ir stogelių šiltinimas. Įvykdžius rangos darbų pirkimus pagal projektą ir sutaupius lėšų bei atsiradus galimybei papildomai gauti lėšų, buvo nuspręsta apšiltinti pastato stogą ir stogelius,  kad būtų pasiektas kuo didesnis energijos taupymo efektyvumas. Įdiegus minėtą energijos taupymo priemonę, planuojama sutaupyti energijos kiekį – 0,25 GWh vietoje  pradinėje sutartyje nustatytų 0,19 GWh. Tokiu būdu būtų didesnis ir efektyvesnis priemonės rezultato rodiklis bei pagerės pastato mechaninis patvarumas ir pastovumas.

       Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga – 2014 m. rugsėjo 19 d.

  

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Jovita Šumskienė

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.