Pasirašytas papildomas susitarimas prie projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutarties

2015-06-26

     Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir viešosios į staigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Lina čŒepokienė 2015 metų birželio 17 dieną pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-82-019) 2013 metų rugpjūčio 26 dienos finansavimo ir administravimo sutarties.
Projektui į gyvendinti papildomai skirta 220 211,67 euro Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir 6 mėn. pratęstas projekto į gyvendinimo laikotarpis.

Pasirašius papildomą susitarimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 422 424,11 Eur.
     Iš jų:
     Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas – iki 348 361,75 Eur;
     Valstybės biudžeto lėšos – iki 30 737,80 Eur.
     Savivaldybės biudžeto lėšos – iki 43 324,56 Eur.

Projekto esmė – atnaujinti ir pritaikyti Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūrą vietos bendruomenės poreikiams, rekonstruojant ir naujai į rengiant pėsčiųjų takus bazilikos teritorijoje ir jos prieigose, restauruojant šventoriaus tvorą ir vartus, į rengiant suoliukus, atliekant privažiuojamojo kelio (Sedos skg.) remonto darbus, miestelyje į rengiant apšvietimo tinklus bei automobilių stovėjimo aikštelę.

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojų veiklos į vairovei ir gerinti aplinkos infrastruktūrą.

Projekto tikslinė grupė – Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojai.
     
     Projekto veiklų į gyvendinimo pradžia – 2012 m. balandžio 27 d.
     Projekto veiklų į gyvendinimo pabaiga – 2015 m. liepos 31 d.

Projektas į gyvendinamas pagal 2007-2013 metų laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ į gyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Tikimasi, kad projekto investicijos prisidės prie sąlygų, padedančių stabdyti šio miestelio gyventojų skaičiaus mažėjimą bei stiprinančių vietos bendruomenę, kūrimo, sudarant galimybes į vairinti ir plėtoti vietos paslaugų sektorių.
     
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Rasa Jonušienė

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.