Pasirašytas papildomas susitarimas prie projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ finansavimo ir administravimo sutarties

2015-10-29

     Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis ir viešosios į staigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Lina čŒepokienė 2015 metų spalio 28 dieną pasirašė papildomą susitarimą Nr. 2 prie projekto „Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilikos prieigų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ (projekto Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-82-019) 2013 m. rugpjūčio 26 d. finansavimo ir administravimo sutarties.

     Projektui į gyvendinti papildomai skirta 1 345,95 euro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, padidintas projekto intensyvumas.

     Pasirašius papildomą susitarimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 423 923,88 Eur.

          Iš jų:

          Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas – iki 360 335,29 Eur;

          Valstybės biudžeto lėšos – iki 31 794,29 Eur;

          Savivaldybės biudžeto lėšos – iki 31 794,30 Eur.

     Projektas į gyvendinamas pagal 2007-2013 metų laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ į gyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

     Įgyvendinant projektą, sutvarkyta viešoji infrastruktūra Žemaičių Kalvarijos miestelyje:

     Įgyvendinus projektą, dėl atnaujintos viešosios infrastruktūros Žemaičių Kalvarijos miestelis tapo saugesnis, patogus gyventojams ir dar patrauklesnis savo investicine aplinka smulkiesiems verslininkams. Vietiniai gyventojai ir svečiai dabar turi galimybę leisti laisvalaikį sutvarkytoje teritorijoje vykstančiuose bendruomenės susibūrimuose ir į vairiuose renginiuose. Vietovės patrauklumas užtikrina aktyvesnį bendruomeninį gyvenimą, skatina vietos gyventojų užimtumą, nes sukurta teigiama aplinka spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai.

     Projekto į gyvendinimo metu sukurti produktai ir pasiekti rezultatai ir toliau bus panaudojami vietos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui ir skirtumų tarp miesto ir kaimo mažinimui, vietos paslaugų sektoriaus į vairinimui ir plėtotei, vietos iniciatyvų vystymui, gyventojų užimtumo didinimui ir bendruomeniškumo stiprinimui, gyventojų saugumui, nusikaltimų prevencijai. Tai turės teigiamos į takos emigracijos mažėjimui, skatins verslumą, spartins kaimo gyventojų veiklų diversifikavimą, sudarys sąlygas stabilizuoti miestelio gyventojų skaičių, stiprėti vietos bendruomenei, prisidės prie Telšių regiono ekonomikos plėtros.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Rasa Jonušienė
 
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.