Pasirašyta projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2011-10-04

 

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė 2011 metų rugsėjo 23 dieną Europos socialinio fondo agentūroje pasiraÅ¡ė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-012 „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialiojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasiraÅ¡ytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 90 000,00 Lt.
IÅ¡ jų:
Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – iki 76 500,00 Lt;
Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 13 500,00 Lt.

Projekto įgyvendinimo tikslas – skatinti Platelių ežero zonos darnų vystymą bei racionalų panaudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius turizmo plėtros prioritetus.
Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialųjį planą.
Specialusis planas rengiamas, siekiant kompleksiÅ¡kai planuoti Plungės rajono teritorijos plėtrą, iÅ¡sprendžiant su ūkine ir investicine veikla bei tam reikalinga infrastruktūra susijusius klausimus. Taip pat siekiama nustatyti atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptis, priemones ir reikalavimus.

Projekto pasiekimai:
1. Pagerintas Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklos valdymas teritorijų planavimo srityje.
2. Tinkamai ir kokybiÅ¡kai atliekamos vieÅ¡ojo administravimo funkcijos, pagerintas vieÅ¡ųjų administracinių paslaugų prieinamumas.

Projekto tikslinės grupės:
• Plungės rajono savivaldybės gyventojai;
• Plungės rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto specialusis planas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.