Pasirašyta projekto „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartis

2013-02-14

 

 

 

     2013 metų vasario 11 dieną Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus pavaduotojas Nikita Ananjevas ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė savo parašais patvirtino projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-02-013 „Turizmo trasų aplink Platelių ežerą ir jų jungties iki Plungės miesto infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį.

     Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Pagal pasirašytą sutartį suteikiamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  finansavimas.

     Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7 206 628,00 Lt. 
     Iš jų:
     Europos Sąjungos lėšos – iki 7 000 000,00 Lt;
     Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 206 628,00 Lt.
     Projekto biudžete nenumatytų, tačiau projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą įsipareigoja užtikrinti projekto vykdytojas.
    
      Projektas skirtas vienai dinamiškiausiai besivystančių turizmo krypčių – aktyviam poilsiui gamtinėje aplinkoje skatinti, siekiant kompleksiškai ir subalansuotai panaudoti Platelių ežero apylinkių gamtinį ir rekreacinį potencialą. Planuojamos veiklos orientuotos į daugiapusišką teritorijos panaudojimą atvykstančių lankytojų ir turistų poilsiui, turizmui ir į kompleksinių turizmo paslaugų teikimą.

      Vykdant projektą, numatoma įrengti 21,420 km žiedinę turizmo trasą aplink Platelių ežerą su greta esančia būtina infrastruktūra – poilsiavietėmis, pontoninėmis prieplaukomis, atokvėpio vietomis, mažosios architektūros elementais: mediniais suoleliais, dviračių stovais, informaciniais stendais.
     

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.