Pasirašyta projekto „Teritorijos, skirtos apžvalgos bokšto statybai Beržoro kaime, detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

2011-07-21

 

     Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beierle Eigirdienė 2011 metų liepos 13 dieną Europos socialinio fondo agentūroje pasiraÅ¡ė projekto Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-82-002 „Teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detaliojo plano parengimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

     Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. ŽmogiÅ¡kųjų iÅ¡teklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir vieÅ¡ojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“. Pagal pasiraÅ¡ytą sutartį suteikiamas Europos socialinio fondo finansavimas.

Projekto tinkamų finansuoti iÅ¡laidų suma – 50 000,00 Lt.
IÅ¡ jų:
Europos socialinio fondo lėÅ¡os  – iki 42 500,00 Lt;
Savivaldybės indėlis – ne mažiau nei 7 500,00 Lt.

     Projekto įgyvendinimo uždavinys – parengti teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalųjį planą.

     Parengus teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalųjį planą, bus sudarytos sąlygos tinkamai panaudoti teritoriją, ją pritaikant turizmo reikmėms, nustatant teritorijos plėtros tendencijas, naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus bei priemones, bus efektyviau  realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu  priskirtos savivaldybėms funkcijos. Kartu bus didinami administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir įgyvendinimo srityse, didinamas vieÅ¡ojo administravimo efektyvumas.

Projekto tikslinės grupės:
• Plungės rajono savivaldybės gyventojai;
• Plungės rajono savivaldybės administracija.

     Įgyvendinus projektą, bus pasiektas rezultatas – parengtas teritorijos, skirtos apžvalgos bokÅ¡to statybai Beržoro kaime, detalusis planas.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.